Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
cerca la verità
1.1K

BKP: Duch kłamstwa, korzeń zła, chrzest i globalny antychrzest poprzez mRNA

wideo:

wistia.com/medias/kg3szha6ic
cos.tv/videos/play/32176873276740608 ugetube.com/watch/z6PLC7ZW13iiooy rumble.com/vpg9e9-antychrzest-poprzez-mrna.html bitchute.com/video/dI11iz7fFe8R/

Diabeł jest duchem, nie ma ciała. Może bezpośrednio wpływać na nasze myślenie. Na przykład zastanawiam się jak rozwiązać problem… I nagle ktoś dostanie tzw. niezwykłą inspirację, która w tym momencie wpłynie na jego myślenie. Ale człowiek odkryje, że aby osiągnąć upragniony cel, musi popełnić poważne kłamstwo, oszustwo, zło. Taka inspiracja może pochodzić bezpośrednio od ducha kłamstwa, lub może pochodzić z korzenia zła w nas, który Biblia nazywa terminem stary człowiek, (pierwotny) grzech. Ten korzeń wpływa na nasz umysł i wolę. Trzeba wiedzieć, że korzeń zła w człowieku wraz z duchem kłamstwa jest główną przyczyną wszelkiego zła na tej ziemi, wszelkich zbrodni i wojen, nienawiści, morderstw, perwersji i tak dalej…

Ten korzeń zła na początku u pierwszych ludzi - w ludzkiej naturze - nie istniał. Ta duchowa infekcja zła została uzyskana przez czyn popełniony przez pierwszych ludzi. Wcześniej byli bardzo inteligentni i posiadali zdolności, które po grzechu utracili. Wierząc duchowi kłamstwa, się z nim duchowo zjednoczyli, a duchowa infekcja kłamcy i mordercy weszła w ludzką naturę. Wewnętrzne odstępstwo od Boga ukazało się następnie w konkretnym skutku. Kiedy człowiek podąża ścieżką kłamstwa i zbrodni, tłumi głos sumienia i staje się nośnikiem ducha kłamstwa i zła.

Diabeł jest duchem, o wiele bardziej inteligentniejszym i doskonalejszym niż człowiek, ale jego istota jest zła. Nazywamy go złym duchem, aniołem światła - lucyferem, szatanem, diabłem. Na przestrzeni dziejów ludzkości, tak i teraz, inspiruje jednostki złymi inspiracjami, zwodzi narody, wznieca nienawiść, inicjuje zbrodnie, morderstwa (nawet nienarodzonych dzieci), tyranię, wojny, ludobójstwo i całą farsę z tzw. covidem i zmianami klimatycznymi. Zawsze wszystko przykrywa pozytywnymi terminami, tzn. kłamstwo przedstawia jako prawdę, a zło jako dobro. Jezus nazwał go kłamcą, ojcem kłamstwa, mordercą (J 8:44). Często nie działa bezpośrednio, ale poprzez korzeń zła, który przez pierwszy grzech został duchowo wszczepiony w ludzką naturę. W pseudoreligiach diabeł wymaga szacunku, posłuszeństwa, a nawet ofiary z ludzi.

Duch zła ma swoje media, które zajmują kluczowe miejsca, gdzie jest polityczna lub religijna władza, aby mógł poprzez wykorzystanie autorytetów działać globalnie. Trzeba wiedzieć, że Franciszek Bergoglio jest nieważnym papieżem, ponieważ głosi fałszywą naukę, która prowadzi do samolikwidacji chrześcijaństwa.

Na przykładzie globalnej covid-histerii się ten korzeń zła, kłamstw i śmierci całkowicie zdemaskował, ujawniła się tendencja do kłamstwa i nienawiść do prawdy. Ludzie czczą „obraz bestii” - telewizję i media głównego nurtu, dlatego uwierzyli w kłamstwa i przyjęli niebezpieczną mRNA szczepionkę, przed którą nieprzekupni eksperci stanowczo ostrzegają! Okłmanych ludzi nie przekonają nawet fakty. Ten, kto odrzuca prawdę w codziennym życiu, odrzuci ją, nawet kiedy będzie chodziło o życie – nie tylko doczesne, ale i wieczne.

W naszej ludzkiej naturze, chociaż zakłóconej przez korzeń zła, istnieje głębokie pragnienie prawdy i prawdziwego szczęścia. Bóg stworzył nas na swój obraz, wkładając w materię ciała nieśmiertelnego ducha, którym jesteśmy Bogu podobni. W najgłębszym naszym wnętrzu oddziela się dusza od ducha (por. Hbr 4:12). Duch ludzki ‒ to nasze wewnętrzne duchowe „ja”. Na naszą duszę i myśli szczególnie wpływa poprzez sumienie. Nasz duch jest czysty, tęskni za Bogiem, skąd ma swój początek (Rdz 2).

Na chrzcie człowiek otrzymuje życie Boże i staje się żywą świątynią Boga: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga?” (1 Kor 6:19). „Otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!». Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim (z Jezusem), cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale” (Rz 8:15-17). Poprzez sakrament chrztu nastąpiło głębokie zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, naszym Panem, oraz z tajemnicą Jego śmierci i zmartwychwstania: „Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?” (Rz 6:3). „Razem z Chrystusem pogrzebani (duchowo) w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga” (Kol 2:12). „Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze... Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem (świeckiemu sposobu życia) i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu” (Kol 3:1-3). Aby urzeczywistnić głęboką tajemnicę chrztu, trzeba żyć wiarą, która wzrasta poprzez modlitwę - rozmowę z Bogiem, czytanie słowa Bożego, poszukiwanie i umiłowanie prawdy.

Dziś jednak duch kłamstwa w środkach masowego przekazu narzuca nam masowy antychrzest, przez który chce zniewolić i zniszczyć całą ludzkość. Dochodzi do tego przyjmowaniem mRNA szczepionki, która zawiera tkankę z nienarodzonych, a następnie zamordowanych dzieci. Jest to ceremonia satanizacji, bo krew tych dzieci spoczywa na tych wszystkich, którzy otrzymali tę szczepionkę, a tym znaleźli się, przez otępiałe sumienie pod panowaniem szatana, który nienawidzi Boga i człowieka.

Co powinni zrobić ci, którzy zostali oszukani?

Jest tylko jedna droga zbawienia - pokuta! Niech nie przyjmują kolejnej szczepionki. Jednak pewne konsekwencje pozostaną i dlatego należy je cierpliwie znosić jako część pokuty. Są to choroby i cierpienia jako efekt szczepień, a nawet śmierć. Ważnym elementem pokuty jest poświęcenie co najmniej jednej godziny dziennie na modlitwę, najlepiej dziesięcinę czasu, czyli dwie i pół godziny, a emeryci mogą i więcej. „Kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. Dlatego codziennie przynajmniej przed snem powtarzaj modlitwę skruchy, wzywając Imienia Boga: „Jezu, Jezu, Jezu, zmiłuj się nade mną grzesznym!” Powtarzaj to pięć razy, uświadamiając sobie Jego pięć ran, którymi Jezus został śmiertelnie zraniony, gdy za ciebie został przybity do krzyża.

+ Eliasz
Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr + Tymoteusz OSBMr
biskupi-sekretarze

4. 11. 2021

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje od BPK

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8