Clicks33
vi.news

Francis cử hành ad Orientem

Francis đã cử hành vào ngày 12 tháng 1 Lễ rửa tội của Đức Chúa như thường lệ trong Nhà nguyện Sistine, rửa tội cho trẻ sơ sinh.

Như những năm trước, Francis đã dâng thánh lễ tại bàn thờ tối cao theo ad Orientem (video dưới đây).

Trong bài giảng, ông gọi phép rửa tội cho trẻ sơ sinh là một hành động công lý vì nó mang lại cho trẻ em ân sủng và sự giúp đỡ để phát triển trong Đức tin.

#newsWgutxcyuoe