Clicks16
vi.news

Người Dominica ở Ailen cài đặt hố Tiệc thánh

Các cha Dominica ở Tralee, Ireland, đã phân phát Tiệc thánh trong nhà thờ Holy Cross của họ thông qua một lỗ nhựa, theo TraditionInAction.org đưa tin (26 tháng 7).

Phát minh này là một cách tưởng nhớ cho chế độ coronavirus. Cái lỗ được thiết kế bởi Prior, Cha Joe O'Brien (ảnh phải).

Điều này, ít nhất, giới thiệu lại một sự tách biệt phù hợp giữa thánh đường và tín hữu - mặc dù vì lý do sai.

#newsXzddsoxghk