Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
niewolnikmaryi.com

Medjugorje – OSTRZEŻENIE! (Bp. P. Žanić o kulisach „objawień”)

PRAWDA O MEDJUGORJE Oświadczenie prałata Pavao Žanića, biskupa Mostaru-Duvno, opublikowane w maju 1990 r. 1. Prawda o wydarzeniach w …
Sławomir Sokołowski
Również mam "opory", o których pisałem do Elkama w innym miejscu. Powtórzę je:
A nawiązując do objawień w Mediugorie. Nie znam ich treści i nie zamierzam poznawać, właśnie ze względu na okoliczności, które – moim zdaniem – dyskwalifikują te objawienia. Jeżeli „widzące” wyglądem przypominały by Matkę Najświętszą, wówczas nie miałbym oporu, ale jeżeli „widzące”, będąc głównie kobietami, …More
Również mam "opory", o których pisałem do Elkama w innym miejscu. Powtórzę je:
A nawiązując do objawień w Mediugorie. Nie znam ich treści i nie zamierzam poznawać, właśnie ze względu na okoliczności, które – moim zdaniem – dyskwalifikują te objawienia. Jeżeli „widzące” wyglądem przypominały by Matkę Najświętszą, wówczas nie miałbym oporu, ale jeżeli „widzące”, będąc głównie kobietami, upodabniają się do mężczyzny (co jest obrzydliwością w oczach Pana – Pwt 22,5) czy do „kurtyzan”, wówczas moja ocena jest zdecydowanie negatywna. Nie wierzę, aby Maryja nie przekazała „widzącym” tak ważnych zaleceń, skoro w Fatimie ostrzegała przed modą, która będzie bardzo obrażała Pana Jezusa.
Sławomir Sokołowski
Do Jota-Jotka
Często spotykam się z takim argumentem, któremu w książce poświęciłem osobny rozdzialik: Czy to prawda, że dla czystych wszystko jest czyste? Polecam :)
Gdyby dla „czystych” wszystko było czyste, wówczas należałoby zaniechać wszelkiego duszpasterstwa, upominania, przestrzegania. Przecież każdy świątobliwy kapłan wszędzie widziałby tylko dobry uczynek, nawet w aborcji...
Proszę …More
Do Jota-Jotka
Często spotykam się z takim argumentem, któremu w książce poświęciłem osobny rozdzialik: Czy to prawda, że dla czystych wszystko jest czyste? Polecam :)
Gdyby dla „czystych” wszystko było czyste, wówczas należałoby zaniechać wszelkiego duszpasterstwa, upominania, przestrzegania. Przecież każdy świątobliwy kapłan wszędzie widziałby tylko dobry uczynek, nawet w aborcji...
Proszę zauważyć, że Pan Jezus rozróżnia materię od ducha. W słowach Pana Jezusa „czysty” jest pokarm, bo on wchodzi do żołądka, jako do organu, narządu biorącego udział w przemianie materii. A nieczystość wychodzi z wnętrza, z naszego „serca” – tego centrum duchowego. I dlatego jest bardzo ważne co „wrzucamy” do naszego wnętrza, ponieważ ta „treść” staje się pokarmem duszy, który później owocuje pokusami lub cnotami. Jeżeli będziemy czerpać z tego świata, wówczas pokusy mogą być tak silne, że nie damy rady im się oprzeć. I nawet gorliwie odmawiane „nie wódź nas na pokuszenie”, będzie wystawianiem Pana Boga na próbę.

To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci.. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani! (Jk 1)

A pożądliwość pochodzi od świata, w największym stopniu z bezwstydu (obu płci...). Rodzi się głównie przez patrzenie, te „obrazy” stają się paliwem dla pokus. Dziewczyna (kobieta) ma np. pokusę odkrywania tego, co ma prawo odkrywać tylko w sypialni (u lekarza i w łazience), a mężczyzna ma pokusę, by takie „obrazy” – „podziwiać”. Dziewczyna, kobieta „pożąda” spojrzenia mężczyzny, a on – później pożąda kobiety, ale nie tej, do której „ma prawo”.

Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. (1J 2)

Gdy ucieka się od tego, co obrzydliwe, co bezwstydne, gdy się tego nie naśladuje, ma się 90% mniej pokus i tyle samo mniej kłopotów :)
A wspomniany rozdział w mojej książce, kończę słowami: Dla czystych, wszystko, co czyste, jest czyste. Dla czystych, wszystko, co grzeszne, jest brudne.
Mam nadzieję, że moja odpowiedź Panią – chociaż częściowo – satysfakcjonuje.
Sławomir Sokołowski
Do Jota-jotka
"Wymigał"? Nawet nie wiem kiedy, to jest mistrzostwo... :)
Zgadza się, modę wymyślają mężczyźni, o ile Szatan jest mężczyzną...
Chyba nie wiem w którym miejscu są "zakłócenia" na łączach..., że czuje się Pani niezrozumiana.
W obecnej kondycji człowieka (po grzechu pierworodnym), pokusy cielesne i "owoce" duchowe - są z sobą powiązane. Doskonale opisał to św. Paweł (Rz 7 i Ga 5). …More
Do Jota-jotka
"Wymigał"? Nawet nie wiem kiedy, to jest mistrzostwo... :)
Zgadza się, modę wymyślają mężczyźni, o ile Szatan jest mężczyzną...
Chyba nie wiem w którym miejscu są "zakłócenia" na łączach..., że czuje się Pani niezrozumiana.
W obecnej kondycji człowieka (po grzechu pierworodnym), pokusy cielesne i "owoce" duchowe - są z sobą powiązane. Doskonale opisał to św. Paweł (Rz 7 i Ga 5).
Jak się upodabniać do Pana Jezusa? Pełnić wolę Ojca, który jest w Niebie. A wolą Ojca jest odrzucanie wszystkiego tego, co pochodzi od złego, wszelkich pokus, propozycji, które "serwuje" współczesny świat.
Pisząc do Pani, o książce już nie będę wspominał, bo czuję, że tu "jakiś odcisk jest", a szkoda, bo tam przekazuję istotę nauczania Kościoła, opakowaną we współczesny język.