Clicks261
Stylita
2
ikona Spasitel, nejvyšší velekněz - The Savior, Great High Priest Rusko, zač. 15. stoletíMore
ikona
Spasitel, nejvyšší velekněz - The Savior, Great High Priest
Rusko, zač. 15. století
U.S.C.A.E.
I když někdo zhřešil, máme přímluvu u Otce

sv. John Fisher, 8.2. 2016

"Zhřeší-li však někdo, máme přímluvu u Otce: Ježíše Krista spravedlivého," zdůrazňuje ve svém výkladu slova apoštola Jana sv. biskup a mučedník John Fisher (+1535).

Ježíš Kristus je náš velekněz; jeho drahé tělo je naše oběť, kterou obětoval na oltáři pro spásu všech lidí.

Krev prolitá pro naše vykoupení, nebyla krví tela…More
I když někdo zhřešil, máme přímluvu u Otce

sv. John Fisher, 8.2. 2016

"Zhřeší-li však někdo, máme přímluvu u Otce: Ježíše Krista spravedlivého," zdůrazňuje ve svém výkladu slova apoštola Jana sv. biskup a mučedník John Fisher (+1535).

Ježíš Kristus je náš velekněz; jeho drahé tělo je naše oběť, kterou obětoval na oltáři pro spásu všech lidí.

Krev prolitá pro naše vykoupení, nebyla krví telat nebo kozlů (jako ve Starém zákoně), nýbrž nejnevinnějšího beránka Ježíše Krista, našeho Spasitele.

Chrám, v něm náš velekněz přinesl oběť, nebyl zbudován lidskýma rukama, nýbrž mocí samého Boha. Vždyť svou krev prolil před očima světa. A to je přece chrám postavený rukou samého Boha.

Tento chrám pak má dvě části: jedna z nich je země, na níž bydlíme; druhá je nám smrtelníkům dosud neznámá.

První oběť přinesl zde na zemi, když podstoupil nejtrpčí smrt. Potom však oděn novým rouchem nesmrtelnosti skrze svou vlastní krev vešel do velesvatyně, to je do nebe. Tam ukázal před trůnem nebeského Otce také onu krev nesmírné ceny, kterou sedmkrát vylil za všechny hříšné lidi.

Tato oběť je Bohu tak milá a příjemná, že při pohledu na ni ihned se nad námi slitovává a dává svou milost všem, kdo činí pravé pokání.

A pak je to oběť věčná. Obětuje se nejen každého roku (jako to bylo u Židů), nýbrž pro naši útěchu každého dne a dokonce každou hodinu a každý okamžik, to pro naše nesmírné potěšení. K tomu dodává apoštol: „Získal nám vykoupení pro věčné časy".

Na této svaté a věčné oběti mají účast všichni, kdo se s opravdovou zkroušeností dali na pokání za spáchané zločiny a pevně se rozhodli již nehřešit, nýbrž vytrvat v započatém úsilí o dosažení ctností.

Svatý Jan to vyjadřuje slovy: „Moje milé děti, toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvu u Otce: Ježíše Krista spravedlivého. On je smírná oběť za naše hříchy, a nejen za naše, nýbrž i za hříchy celého světa" (srov. 1 Jan 2,1-2).

[Ps. 129; Opera omnia edit. 1579, p. 1610. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve. Mírně upraveno redakcí Revue Theofil.]

theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2298
U.S.C.A.E.
Hoden si, Pane a Bože náš, *
prijať slávu, česť a moc,
lebo ty si stvoril všetky veci, *
z tvojej vôle boli a sú stvorené.
Hoden si vziať knihu *
a otvoriť jej pečate,
lebo si bol zabitý †
a svojou krvou si Bohu vykúpil *
ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa
a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu; *
a budú kraľovať na zemi.
Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, †
prijať moc, bohatst…
More
Hoden si, Pane a Bože náš, *
prijať slávu, česť a moc,
lebo ty si stvoril všetky veci, *
z tvojej vôle boli a sú stvorené.
Hoden si vziať knihu *
a otvoriť jej pečate,
lebo si bol zabitý †
a svojou krvou si Bohu vykúpil *
ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa
a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu; *
a budú kraľovať na zemi.
Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, †
prijať moc, bohatstvo a múdrosť, *
silu, česť, slávu a dobrorečenie.