Joske
Nesoudil jsem. Nejsem soudce. Kdybych byl a soudil bych, připojil bych rozsudek. Nic takového v mém komentáři není. Můj komentář je napsán v duchu našeho Pána Ježíše Krista. Jak je možné, Warezi, že nejsi sjednocen s duchem našeho Pána?
1„ Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích.“ 2„Když tedy dáváš almužnu,…More
Nesoudil jsem. Nejsem soudce. Kdybych byl a soudil bych, připojil bych rozsudek. Nic takového v mém komentáři není. Můj komentář je napsán v duchu našeho Pána Ježíše Krista. Jak je možné, Warezi, že nejsi sjednocen s duchem našeho Pána?
1„ Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích.“ 2„Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj to před sebou, jak to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé pochválili. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu. 3Ale když ty dáváš almužnu, ať tvá levice nepozná, co činí pravice, 4aby tvá almužna zůstala skrytá. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně.“ 5„A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci; neboť ti se rádi modlí, stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu. Mt 6:1-5
warez
Kto si ty, ze sudis?
Joske
Je to prázdné vnější gesto. Je to jako modlitba farizeů na nárožích, kteří si posypali hlavu popelem, aby všichni viděli, že se modlí a postí. Tato prázdná gesta Ježíš kritizoval.
Ježíš řekl, abychom na sebe vzali svůj kříž. To ale není takový, který každý kolemjdoucí vidí.
Všem pak říkal: „Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne. Lk 9:23
warez
Kto si ty, ze sudis?
Joske
Patřím Kristu, Warezi. Zachovávám Jeho slovo.