V.R.S.
1526
Paweł - Kielar
A czy kłamstwo na wojnie w obronie życia jest czymś moralnie nagannym? Przecież tak ratowano Żydów. A Mamy wojnę.