Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks27
Victory
Trojnásobné Boží prokletí na pseudopapeže Františka Bergoglia. Katolický svět pohoršila premiéra dokumentárního filmu 21. 10. 2020, kde František Bergoglio usiluje o legalizaci registrovaného partner…More
Trojnásobné Boží prokletí na pseudopapeže Františka Bergoglia.

Katolický svět pohoršila premiéra dokumentárního filmu 21. 10. 2020, kde František Bergoglio usiluje o legalizaci registrovaného partnerství homosexuálů. Zároveň žádá, aby katolická veřejnost přijala jako normu pseudorodiny homosexuálů s adoptovanými dětmi. Tyto postoje jsou proti Bibli i proti učení církve, tedy jde o hereze, které podkopávají základy víry a morálky. Tím ničí samu podstatu církve, která nám zprostředkovává spásu.

Na Bergoglia dopadla za jeho veřejné heretické výroky anathema – vyloučení z církve.

Byzantský katolický patriarchát (BKP), který je dnes prorockým hlasem volajícího na poušti, tímto zveřejňuje vyloučení – anathemu – na Františka, Jorge M. Bergoglia.

Dále patriarchát připomíná, že Boží anathema už dopadla na Bergoglia za modlářství, tedy hřích proti prvnímu přikázání Desatera, kterého se veřejně dopustil intronizací démona Pačamamy ve Vatikánu.

BKP rovněž připomíná a zveřejňuje, že anathema dopadla na Františka Bergoglia za vatikánské dokumenty, kterými prosazuje novodobou RNA a DNA vakcínu, která zasahuje lidský genom a mění tím lidskou přirozenost. Nová vakcína rovněž obsahuje hydrogel s nanočásticemi, a tak zbavuje člověka svobodné vůle a činí z něho biorobota.

BKP připomíná, že už dříve byla několikrát vynesena anathema na pseudopapeže Františka za hlásání falešného evangelia dle Gal 1,8-9.

Současná trojnásobná anathema za intronizaci démona Pačamamy, za prosazování vakcinační čipizace a schválení sodomie je znakem vrcholné apostaze odpadlého hierarchy, okupujícího papežský úřad. Žádný katolík nesmí tohoto neplatného papeže – arcikacíře – ani poslouchat, ani následovat. Jinak na něho dopadne stejná anathema – vyloučení z církve.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

26. 10. 2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.