Clicks315
Stylita
2
Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen. Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl …More
Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.
Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.
Zjevení Janovo 1, 7-8
P. A. Semi
Viz pialpha.cz/CnS

Syn Člověka je člověk jako každý jiný (Zj19:10), a nemůže být na normálním oblaku v doslovném smyslu. Leda by ho tam video-mappingem promítli oligarchové, ale to by byl podvod, a už takový mají v plánu (Project BlueBeam)...
Ale na Slunci jsou také oblaky, a v těch to bylo napsáno Bohem, to oligarchové falšovat neumí...

(K tomu technická poznámka - Sluneční oblaky září v ultr…More
Viz pialpha.cz/CnS

Syn Člověka je člověk jako každý jiný (Zj19:10), a nemůže být na normálním oblaku v doslovném smyslu. Leda by ho tam video-mappingem promítli oligarchové, ale to by byl podvod, a už takový mají v plánu (Project BlueBeam)...
Ale na Slunci jsou také oblaky, a v těch to bylo napsáno Bohem, to oligarchové falšovat neumí...

(K tomu technická poznámka - Sluneční oblaky září v ultra-fialové barvě a nelze je vidět očima - nedívejte se do Slunce očima zbytečně... Ozonová vrstva ty ultra-fialové barvy stejně blokuje... Jsou na to teleskopy na oběžné dráze a je to dobře archivované...)

Katolíci na to máme precedent - Sluneční zázrak Panny Marie Fatimské v roce 1917, a v klášteře v Emauzech je na stěně freska Sybily, nahoře je na Slunci Panna Maria s malým Ježíškem, a k tomu bylo řečeno: "Toto je oltář nebes" (Haec est ara coeli) Někdo to ale desinterpretoval, že Oltář Nebes je Panna Maria, ale jako když kněz drží trans-substancionované Tělo Kristovo na oltáři, tam drží Panna Maria v roli kněze malého Ježíše na Oltáři Nebes, který je Slunce...

V poslední době bylo mnoho dalších nápisů na Slunci...

Viz též pialpha.cz/Napisy_na_Slunci_

πα½
P. A. Semi
Tomu dotazu nerozumím...
Ale "Trident" se mohl v lecčems mýlit... (Nevím, co přesně máte na mysli, tak těžko říct konkrétněji...)
πα½