Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
apredsasatoci
51.8K

Proroctvo z La Salette

Čo to znamena? Duchovia zomrelých budú prebudení k životu. To znamená, že mŕtvi, ktorí žili na zemi, vezmú na seba podobu spravodlivých duší, aby …
ľubica
Panna Mária v La Salette – Rím stratí vieru a stane sa Sídlom Antikrista. Kňazi sa stanú stokou!
@crusader: výklad tohto úžasného zjavenia. Cirkev tak ako ju dnes poznáme - už nebude. Už dnes v podstate Cirkev neplní svoje poslanie sprostredkovateľa spásy a je rozdelená na Cirkev svetskú a Cirkev tradičnú. O málo času dopredu, toto rozdelenie bude ešte viditeľnejšie, pretože Cirkev svetská …More
Panna Mária v La Salette – Rím stratí vieru a stane sa Sídlom Antikrista. Kňazi sa stanú stokou!
@crusader: výklad tohto úžasného zjavenia. Cirkev tak ako ju dnes poznáme - už nebude. Už dnes v podstate Cirkev neplní svoje poslanie sprostredkovateľa spásy a je rozdelená na Cirkev svetskú a Cirkev tradičnú. O málo času dopredu, toto rozdelenie bude ešte viditeľnejšie, pretože Cirkev svetská, začne tvrdo prenasledovať Cirkev tradičnú, ktorá sa stane Cirkvou skrytou - presne takou istou, akou bola na počiatku - prenasledovanou pre Krista, pravdu a evanjelium. Cirkev svetská vytvorí synkretickú cirkev spolu so všetkými náboženstvami, čo postupne krok za krokom koná od koncilu podnes. Človek dostane otázku - buď cirkev svetovú, alebo ateizmus. Cirkev svetová bude zahrňovať všetky náboženstvá. A tak kto by si nevybral svetovú cirkev ani ateizmus, musí zdôvodniť prečo a keď preto, lebo Kristus je jediný Spasiteľ - človek si podpíše rozsudok smrti!

Pápež sa vzdá svojho úradu, pretože v cirkvi svetovej nebude potrebný. Ale ako potom budú platiť slová Krista Pána, že zo svojou Cirkvou bude až do skončenia vekov? Bude - ale s Cirkvou pravou, prenasledovanou, ktorá sa neprispôsobí svetu, ktorá bude prenasledovaná horšie, ako bola Cirkev ranná. Písmo svedčí o malom počte spasených, kde Pán hovorí, že všetci by odpadli napokon od viery, tak strašné časy prídu na Cirkev, ale On skráti dni, aby stádočko vyvolených vydržalo do konca a bolo spasené. Modlite sa za svoju mučenícku smrť, aby ste neodpadli od viery - čas strašných zmien je blízko! Budúcim rokom sa udejú prevratné zmeny v spoločnosti a Európa a svet tak ako ho poznáme, prestane fungovať. 100 rokov od Fatimy. Pápež nezasvätil Rusko presne ako Francúzky kráľ nezasvätil Francúzko a tak 100 rokov od požiadavky z neba, hlava jeho vnuka skončila na gilotíne a Francúzko sa stalo ako prvý štát ateistickým. To sa stane nabudúci rok z Cirkvou.

Otázka zostáva ako to bude s pápežom. Pápež terajší by mal byť posledný podľa Malachiho. Bude mať prenasledovaná Cirkev pápeža? Je to jedna z možností, pretože pápež prenasledovanej Cirkvi za pomoci biskupov zasvätí Rusko a bude zastavené prenasledovanie katolíkov, Rusko sa stane katolícke. Iná možnosť je tá, že tento pápež nebol zvolený regulérne a tak príde posledný pápež Peter, za ktorého bude kruté prenasledovanie a tento Pápež sa postaví na stranu pravej Cirkvi a bude prenasledovaný Cirkvou svetovou.

Nechajme sa prekvapiť, hlavne zahoďme konečne svetské nezmysly a upadnime do prachu pokánia a neustálej modlitby - čas nášho vykúpenia je blízko
apredsasatoci
Proroctvo pastora - Karl Reimers proto právem říká: „Válečná léta nám ukázala, jakou všemomoc má stát. S hroznou tvrdostí a bezohledností, které bychom dříve považovali za zcela nemožné, zasáhl stát do našeho soukromého života. Stát nám předepisoval, jak mnoho či spíše jak málo smíme jíst, kdy si smíme v domě rozsvítit, co smíme číst, kdy a kam smíme cestovat a podobně. S hrůzou nyní …More
Proroctvo pastora - Karl Reimers proto právem říká: „Válečná léta nám ukázala, jakou všemomoc má stát. S hroznou tvrdostí a bezohledností, které bychom dříve považovali za zcela nemožné, zasáhl stát do našeho soukromého života. Stát nám předepisoval, jak mnoho či spíše jak málo smíme jíst, kdy si smíme v domě rozsvítit, co smíme číst, kdy a kam smíme cestovat a podobně. S hrůzou nyní vidíme, co přijde a čeká nás, až veškerou státní moc světa na sebe strhne jednotlivec, největší nepřítel Krista!“

Lziprorok: Mnozí předpokládají, že předchůdcem Antikrista bude odpadlý biskup a uznávaný církevní prelát, protože je řečeno, že má dva rohy jako beránek. Pravděpodobně vystoupí jako vzdoropapež a vyvolá v křesťanstvu nepořádky a chaos.
P. Houchedé praví, že falešný prorok nebude král ani kníže, nýbrž mimořádný odpadlík v hodnosti biskupa. Z apoštola evangelia se stane přední hlasatel falešného mesiáše.
Francouzská řeholnice Nativitas (1731-1798), klariska ve Fougeres, prorokuje podobně: „Vidím, že s blízkým posledním příchodem Krista způsobí špatný kněz Církvi velké utrpení.“ – Pozoruhodné je i proroctví svaté Hildegardy († 1179): „Římskou Církev rozerve strašlivé schisma, takže všechno bude připraveno k přijetí Antikrista.“
ľubica
ohromné, bez liniek bez zdrojov....
apredsasatoci
Nechcem ovplyvňovať vaše názory. 🤭
ľubica
tak alibistický nick ako apredsa, je tu málokto...