Refleksja na Wielki Czwartek: O uniżeniu przed Najświętszym Sakramentem

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui:
et antiquum documentum
novo cedat ritui:
praestet fides supplementum
sensuum defectui.


Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz,
niech przed Nowym Testamentem
starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte,
niech dopełni wiara w nas.

Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, antequam patiar.
„Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał” (Łk 22, 15).

Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Ustanowił Pan Jezus Mszę Świętą i Komunię Świętą, i zaprasza nas nieprzerwanie, aby ten Dar Największy czystym sercem pożywać z czcią i adorować z pokorą. Klękajmy!

Uniżenie przed Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie to wyraz naszej wiary, miłości i pokory.

Światło wiecznej lampki – żywy ogień – dyskretnie przypomina: Dominus est! Tu jest Pan!

W Tabernaculum dniem i nocą przebywa nasz Pan Jezus Chrystus – zaprasza, czeka, obdarza łaską. Często i z miłością – przybywajmy!

Klękajmy przed Darem Największym, Najświętszym – Sanctissimum Sacramentum!

Sposób odniesienia do Najświętszego Sakramentu jest dzisiaj fundamentalnym probierzem naszej wiary w rzeczywistą obecność naszego Pana Jezusa Chrystusa w tym Sakramencie.

Jeżeli strywializujemy Komunię Świętą, to nie będzie już dla nas nic świętego.

Jeżeli strywializujemy przyjmowanie Komunii Świętej, to nie będzie już dla nas nic świętego.


* * *

1 grudnia 2012 mówiłem o szacunku dla Najświętszego Sakramentu w Polskim Radio Olsztyn. W Wielki Czwartek – i nie tylko – słowo aktualne!

Zapraszam do odsłuchania audycji. Polska szlachetna muzyka – pieśń Eucharystyczna – pomaga nam przybliżyć się z miłością i czcią do Wielkiej Tajemnicy Wiary – Mysterium Fidei.

Podzielmy się linkiem z naszymi braćmi i siostrami. Wielki Czwartek to dzień święty. A zatem świętujmy – także słuchając, rozważając, śpiewając, klękając, trwając…

LINK wersja pełna
z naszymi pięknymi pieśniami Eucharystycznymi

LINK wersja bez muzyki

Prowadzenie rozmowy: Red. Zenon Złakowski
Muzyka w wykonaniu Poznańskich Słowików pod dyr. Stefana Stuligrosza

Książki, o których jest mowa w audycji (są do nabycia):

Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii LINK
Ks. J. Bałemba SDB, Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury. Przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI LINK

* * *

Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

* * *

Jeżeli nie klękniemy przed Panem Bogiem,
Rok Wiary będzie mnożeniem słów i oklasków.

.
źrodło: Sacerdos Hyacinthus
.