18:13
ks. abp. Jan Paweł Lenga – Warto rozmawiać – Jan Pospieszalski – 20 I 2020r. ks. abp. Jan Paweł Lenga – Warto rozmawiać – Jan Pospieszalski – 20 I 2020r.More
ks. abp. Jan Paweł Lenga – Warto rozmawiać – Jan Pospieszalski – 20 I 2020r.

ks. abp. Jan Paweł Lenga – Warto rozmawiać – Jan Pospieszalski – 20 I 2020r.
Public domain