Pavel Jaško
Toto je tá rovnosť pred zákonom a spravodlivosť na Slovensku? Toto je hanba.