Clicks386
tadeo

ks. Józef Andrasz SJ – kierownik duchowy Świętej Faustyny w Krakowie.

Ojciec Józef Andrasz (1891-1963) urodził się 16 października 1891 w Wielopolu koło Nowego Sącza. Do zakonu Jezuitów wstąpił 22 września 1906 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 marca 1919. Całe jego życie kapłańskie związane było z Wydawnictwem Apostolstwa Modlitwy. Był jego autorem, dyrektorem i redaktorem naczelnym tygodnika „Posłaniec serca jezusowego” (1930-1938). W latach trzydziestych był krajowym dyrektorem Apostolstwa Modlitwy. Ojciec Józef Andrasz SJ odegrał istotną rolę w życiu św. Faustyny. Jako pierwszy uznał jej doświadczenia za działanie nadzwyczajnej łaski Bożej. Służył Faustynie wiedzą teologiczną i bogatym doświadczeniem w ostatnich latach jej życia. Napisał też pierwszy żywot Apostołki i prowadził nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w latach okupacji hitlerowskiej. Zmarł 1 lutego 1963 roku.

Modlitwa poniższa jest owocem peregrynacji kopi obrazu Jezusa Miłosiernego z Łagiewnik w marcu b.r w Parafii Królowa Górna -Djecezja Tarnowska.
Dzięki Pomocy ks.bp Jana Piotrowskiego mianowanego 11.10.2014 Biskupem Kieleckim
Modlitwa dostała imprimatur Kurii w Tarnowie” – Czesław Bogdański

Zobacz:
tadeuszczernik.wordpress.com/…/ks-jozef-andras…