Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks122

Varovanie z Garabandlu.

Loli: "Varovanie bude trvať iba niekoľko minút. Všetok pohyb na zemi i v ovzduší utíchne. Aj lietadlá vo vzduchu postoja. Pocítime všetko zlé, čo sme urobili. Bude to vnútorný pocit ľútosti a …More
Loli:
"Varovanie bude trvať iba niekoľko minút. Všetok pohyb na zemi i v ovzduší utíchne. Aj lietadlá vo vzduchu postoja. Pocítime všetko zlé, čo sme urobili. Bude to vnútorný pocit ľútosti a bolesti nad tým, že sme urazili Boha. Treba sa na túto udalosť pripraviť a robiť veľa pokánia, prinášať obete, navštevovať Sviatosť oltárnu, ak môžeme každý deň, a denne sa modliť svätý ruženec.
(Loli jediná vie rok, v ktorom sa varovanie má stať. Nikdy ho nikomu nepovedala, ani kňazovi.)

"Varovanie príde v čase, keď bude veľmi ťažké praktizovať náboženstvo. Bude sa to musieť robiť skryte. Môžem povedať len to, že varovanie je veľmi blízko a je veľmi dôležité."

www.google.com/url na tomto linku. Oficialne varovanie je práve v Garabandle a falošná vizionárka MBM prevzala tieto informácie a rozvinula ich do takých detailov, ktoré sú zavádzajúce a ich úlohou je vyvolávať strach, neistotu. Diabol je božia opica, ktorá všetko napodobňuje a je tomu aj tak v tomto prípade. V mori týchto čiastočne pravdivých posolstiev MBM sú kvapky jedu, ktoré otravujú kresťanské duše ale aj duše hľadajúce. Kresťan, ktorý číta a rozširuje tieto falošné posolstvá sa nielen dopúšťa hriechu ale aj v niektorých prípadoch dochádza u týchto ľudí k posadnutiu. Preto nešírme varovanie od MBM.