Clicks570
csk.news
1

Koronavírus: Františková stredajšia audiencia sa bude konať ako je zvykom

Pohotovostná situácia v Taliansku kvôli koronavírusu, kde sa doteraz zistilo iba 225 prípadov nakazenia, nezabráni Stredajšej generálnej audiencií.

Audiencia sa iba presunie z Haly Pavla VI. na Námestie sv. Petra.

Vatikánske zdravotnícke orgány odporúčali vyhnúť sa činnostiam v uzavretých miestnostiach s obmedzeným vetraním.

#newsCngldauaxd

Dana22
www.lumendelumine.cz/index.php

Příklad z místa vážného ohrožení

V italské obci Castiglione D´Adda, kde se vyskytl případ infekce coronavirem a byl vyhlášen zákaz shromažďování, místní farář don Gabrielle Bernardelli poslal svým farníkům sdělení, které končí těmito slovy:
Když uslyšíte vyzvánět zvony ke mši, spojte se s knězem, který bude slavit mši svatou za všechny. Zítra ráno po mši svaté.…More
www.lumendelumine.cz/index.php

Příklad z místa vážného ohrožení

V italské obci Castiglione D´Adda, kde se vyskytl případ infekce coronavirem a byl vyhlášen zákaz shromažďování, místní farář don Gabrielle Bernardelli poslal svým farníkům sdělení, které končí těmito slovy:
Když uslyšíte vyzvánět zvony ke mši, spojte se s knězem, který bude slavit mši svatou za všechny. Zítra ráno po mši svaté. kterou budu slavit v 11 hodin, vyjdu na terasu u farního kostela a budu žehnat monstrancí celou farnost a celý kraj. Všichni se spojme v modlitbě. Váš farář don Gabriel.
Hvězdo Nebe, která jsi svým mlékem kojila Pána, znič mor smrti, který byl přiveden na svět prarodiči lidského pokolení. Usmiř nebe, které se hněvá a stíhá národy trestem smrti. Dobrotivá Hvězdo mořská, potři tento mor. Buď milostivá k našim modlitbám, protože tvůj Synáček ti nic neodepře. Ó Ježíši, zachraň ty, za které prosí Panna a tvá Matka.
Modleme se. Bože Milosrdenství, Bože Slitování, Bože odpuštění, dej se pohnout soucitem s utrpením svého lidu: Zadrž své rámě pro lásku k této svaté Hvězdě, od níž jsi přijímal sladké mateřské mléko, jako lék proti našim hříchům; Přijď nám na pomoc svou božskou milostí. Na přímluvu Blahoslavené Panny Marie, tvé Matky a sv. Apoštola Bartoloměje kéž jsme vysvobozeni od setkání s morem a nečekanou smrtí a zachráněni od každého nebezpečí, které nás ohrožuje. Skrze Tebe, Ježíše Krista, Krále slávy, jenž žiješ a kraluješ na věky věků, Amen.
23. února 2020
Pramen: Chiesa e post concilio