Clicks19
vi.news

Minion Francis xác nhận: Francis nắm quyền lực

Francis đang tạo cho Giáo hội một “động lực mới” [tiến tới sự tan rã] nhiều đến mức có “bất cứ điều gì ngoại trừ sự cam chịu,” Hồng y Bologna Matteo Zuppi, 66 tuổi, nói trong một buổi ra mắt sách gần đây (CatholicNewsAgency).com, ngày 18 tháng 11).

Zuppi đang được cho là sẽ trở thành giáo hoàng trong tương lai, do Francis đề bạt, và có mối liên hệ chặt chẽ với Cộng đồng Sant'Egidio.

Về Covid-19, ông ta tin rằng “chúng ta có thể dành cả cuộc đời để tranh luận với nhau, thúc đẩy xung đột nội bộ, nhưng vấn đề là đó là một cuộc khủng hoảng, tạo ra một cái gì đó mới” - một sự thật là “một cái gì đó mới” xảy ra hàng ngày. .

Vị giám đốc ủng hộ người đồng tính một lần nữa từ chối giải quyết tranh cãi xung quanh dự luật thất bại Zan Gaystapo muốn giao các công dân vào tay những kẻ bức hại người đồng tính.

Hình ảnh: Matteo Zuppi, © Quirinale.it, wikipedia, CC BY-SA, #newsCvjxgzjjjc