Clicks72

Godzina Miłosierdzia Bożego

jacek2pp
Dnia 10.09.1996 r., Tolkmicko Córko Moja. Gdyby ludzie znali, czym jest godzina Miłosierdzia Bożego - to wiedzieliby, że wszystko, co czynią w tej godzinie jest niczym, nie mają żadnej korzyści ani …More
Dnia 10.09.1996 r., Tolkmicko
Córko Moja. Gdyby ludzie znali, czym jest godzina Miłosierdzia Bożego -
to wiedzieliby, że wszystko, co czynią w tej godzinie jest niczym, nie mają żadnej korzyści ani łaski.
Ale gdy wszystko zostawicie, wszelkie zajęcia
i będziecie czcili godzinę Miłosierdzia Bożego, godzinę 15.00 - to w tej
godzinie jest upust Miłosierdzia Bożego i zlewam wszelkie łaski potrzebne
ludzkości.
W tej godzinie zanurzam wszystkich w Moim Miłosierdziu, którzy się modlą
i zsyłam łaski potrzebne dla każdej duszy i całego świata.
Zaufajcie Miłosierdziu Bożemu, to jeden jedyny ratunek dla zagubionej
ludzkości.
Wzywam ciebie, człowiecze, zbliż się do Mego Miłosierdzia, ukorz się,
żałuj za grzechy, a Ja, Jezus Chrystus, ci przebaczę. Widzę was wszystkich, jak
się miotacie w grzechu - czy dla grzechu was stworzyłem, czy dla miłości,
która Mnie spala. Nikt nigdy nie będzie was tak kochał, jak Ja - Stwórca. Ja
was chciałem dla swej chwały, nim świat zaistniał. A wy dzieci Moje, gdzie
pędzicie? Szatan was porywa, zniewala, a wy idziecie jak stworzenia
nierozumne.
Czyż już nie odróżniacie Nieba od piekła? Człowiek wierzący, gdy upada,
wzywa Boga i Bóg przychodzi mu z pomocą. Nie patrzę na waszą nędzę,
jestem wierny Swej miłości i wszystkich kocham i śpieszę na ratunek.
Pomyślcie, czy potrafilibyście kochać tak, jak Ja, który doznaje tylu zniewag i
tyle zapomnienia od swych stworzeń, ale gdy wracacie z drogi zła,
przebaczam i zapominam i raduje się Moje Serce. Wracajcie i proście o
Miłosierdzie Boże dla siebie i całego świata.