Clicks44

Ang Pinakamagandang Paraan Upang Iwasan ang Pagiging Martir

fil.cartoon
picture: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsHizpqttdeb