Nieprzejednany Wstecznik

Nieznany epizod z życia św. Mikołaja

W Roku Pańskim 325, podczas obrad Soboru Nicejskiego zdarzył się następujący wypadek. Cesarzowi Konstantynowi zależało, by zachować jedność chrześcij…
Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.