pl.news
11K

Wspólnota Prawosławna: słynny Hilarion traci władzę

Metropolita Hilarion, utalentowany teolog i muzyk o żydowskich korzeniach, 7 czerwca został przeniesiony ze stanowiska Przewodniczącego Wydziału Stosunków Zewnętrznych Wspólnoty Prawosławnej - …More
Metropolita Hilarion, utalentowany teolog i muzyk o żydowskich korzeniach, 7 czerwca został przeniesiony ze stanowiska Przewodniczącego Wydziału Stosunków Zewnętrznych Wspólnoty Prawosławnej - będącego pozycją Numer Dwa - na stanowisko dyrektora małej prawosławnej diecezji w Budapeszcie na Węgrzech.
Nie ma żadnych dowodów na to, że Hilarion prosił o ten transfer. Co więcej, nikt nie wyraził uznania za dotychczas pełnione przez niego obowiązki. Nie przedkładając faktów, podżegające do wojny oligarchiczne media wykreowały konflikt pomiędzy Patriarchą Cyrylem a Hilarionem. Rzekomo kością niezgody miał być konflikt na Ukrainie.
Peter Anderson (IlSismografo, 7 czerwca) donosi, że Hilarion pozostaje w bliskich stosunkach z Kardynałem Budapesztu Erdő od czasów, kiedy to jeszcze był prawosławnym Biskupem Wiednia.
Hilariona zastąpi Metropolita Anthony z Korsunia, lat 37, Egzarcha Europy Zachodniej. Według źródeł Gloria.tv Anthony uchodzi za uprzejmego człowieka bez wygórowanych ambicji, który …More