hr.news
177

Predstavljeni uzaludni pokušaji izmišljanja amazonskog obreda

Amazonska crkvena konferencija (CEAMA) predstavila je rezultate prvih konzultacija za "amazonski obred Novus Orda" na dekadentnom liturgijskom dikasteriju kardinala Rochea.

Prema Repam.net (1. rujna) radna skupina od 16 ljudi proučavala je poganske tradicije i običaje naroda Amazonije.

Cilj je razraditi prijedlog za "amazonski obred" koji bi naveo lokalne župe da slave "svoju vjeru" [=drugu religiju] prema "autohtonim" izrazima.

Izazov je kombinirati različite "mistične oblike izražavanja" u "amazonskoj liturgiji".

Radna skupina je formirala četiri (!) podskupine koje se bave različitim pitanjima - antropološko-sociološkom, povijesno-kulturološkom, teološko-crkvenom i obredno-pravnom.

Rezultate studijskih sastanaka ponovno će obraditi skupina za izradu nacrta koja bi trebala izraditi prvi nacrt "amazonskog obreda".

Međutim, budući da se obredi ne mogu proizvesti iz ničega i da je Novus Ordo prema Franji "jedini izraz rimskog obreda", svaki pokušaj osmišljavanja novih obreda je uzaludan.

Slika: © PeterTea, CC BY-ND, #newsYzjfedxynv