23:32
FSSPX - Jak rozpoznać swoje powołanie? - Ks. Bańka Jak rozpoznać swoje powołanie?More
FSSPX - Jak rozpoznać swoje powołanie? - Ks. Bańka
Jak rozpoznać swoje powołanie?