Clicks884

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.

novaetvetera
The Death of Jesus - James Tissot - Brooklyn Museum. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna …More
The Death of Jesus - James Tissot - Brooklyn Museum.

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.