Clicks34
vi.news

Hồng Y Müller tuyệt vọng: Những gì Francis nói "Không quan trọng"

Những kẻ thù của Giáo hội đã “vặn vẹo” sự ủng hộ của Francis đối với kết hôn dân sự đồng tính,Hồng y Gerhard Müller tin tưởng.

Ông nói với LaVerita.info (ngày 28 tháng 10) rằng không người Công giáo nào có thể chấp nhận giáo huấn Công giáo theo cách “diễn giải” của kẻ thù. Do đó, “hoàn toàn không liên quan đến những gì [những kẻ thù đó] báo cáo từ các cuộc trò chuyện của họ với Giáo hoàng, hoặc những gì [Giáo hoàng] xuất hiện để nói trong các bộ phim và cuộc phỏng vấn của họ.”

“Các phỏng đoán riêng tư và mục vụ” không có thẩm quyền đối với người Công giáo, ngay cả khi Đức Giáo hoàng nói những điều nhằm “bắt đầu các quá trình”.

Müller giải thích rằng Đức tin dựa trên sự Mặc khải, không phải dựa trên một từ ngữ lôi kéo, “Đằng sau cuộc nói chuyện giả trí về sự thay đổi mô hình, chỉ có một tà giáo không ngụy tạo làm sai lệch Lời Chúa và biến rượu của đám cưới ở Cana trở lại thành nước."

Hình ảnh: Gerhard Ludwig Müller, © Mazur, CatholicNews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsFgfkwwaiya