Clicks50
Beatus 1
1

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień siódmy.

Boskie Macierzyństwo Maryi

Tylko Bóg!
Oto ja, Maryja Niepokalana, Matka Słowa Bożego, które stało się Ciałem, Matka Boga.


Tajemnica mojego Bożego Macierzyństwa nie jest wam jeszcze znana, moje córki, jest bowiem bardzo głęboka i wam samym ten tytuł Matki Boga wydaje się jakby niepewny, względny...
O, gdybyście miały świadomość tego, że wasza mama jest Matką Boga, inne byłoby wasze do mnie zaufanie i zawierzyłybyście mi, a ja zrodziłabym was naprawdę, rodząc w was Jezusa Chrystusa! Ale w życiu to wasze oddanie się mnie jest jeszcze bardzo słabe; zwracacie się do mnie o pomoc, czy to ze względu na naturalną czułość, czy to współczując mi w moim bólu, nie zwracacie się jednak jeszcze do mnie jak do źródła miłosierdzia i łaski, jak do Matki Boga!. A przecież Kościół zachęca was właśnie do takiej modlitwy: "Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami!". I cała liturgia Kościoła ku mojej czci jest składaniem takiej nieustannej chwały Boskiemu Macierzyństwu. Konieczne jest więc, by odnowiła się w was ta wiara, a poznacie tę wielką tajemnicę Boskiej Opatrzności, na ile jest to możliwe dla was.

Rzym, 7 maja 1921 roku
Beatus 1
"...Nazywają mnie błogosławioną właśnie dlatego, że jestem Matką Boga. Jestem między stworzeniem a Bogiem...Moja misja jest Jego uwielbieniem, dającym Boga ludzkości i ludzkość Bogu: Magnificat anima mea Dominum.
Jestem między stworzeniem a Bogiem jako ta, która oczekuje z utęsknieniem, by doprowadzić do połączenia się wszystkiego z Bogiem; a moim sercem, radością całego mojego istnienia …More
"...Nazywają mnie błogosławioną właśnie dlatego, że jestem Matką Boga. Jestem między stworzeniem a Bogiem...Moja misja jest Jego uwielbieniem, dającym Boga ludzkości i ludzkość Bogu: Magnificat anima mea Dominum.
Jestem między stworzeniem a Bogiem jako ta, która oczekuje z utęsknieniem, by doprowadzić do połączenia się wszystkiego z Bogiem; a moim sercem, radością całego mojego istnienia spoglądam ponownie na Słowo Boga, na Zbawiciela, jako ogniwo tego połączenia. Wołam Go, przyciągam, bo czuję w moim niepokalanym życiu Jego uprzedzające odkupienie: Exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo..."