Beatus 1
"...Nazywają mnie błogosławioną właśnie dlatego, że jestem Matką Boga. Jestem między stworzeniem a Bogiem...Moja misja jest Jego uwielbieniem, dającym Boga ludzkości i ludzkość Bogu: Magnificat anima mea Dominum.
Jestem między stworzeniem a Bogiem jako ta, która oczekuje z utęsknieniem, by doprowadzić do połączenia się wszystkiego z Bogiem; a moim sercem, radością całego mojego istnienia …More
"...Nazywają mnie błogosławioną właśnie dlatego, że jestem Matką Boga. Jestem między stworzeniem a Bogiem...Moja misja jest Jego uwielbieniem, dającym Boga ludzkości i ludzkość Bogu: Magnificat anima mea Dominum.
Jestem między stworzeniem a Bogiem jako ta, która oczekuje z utęsknieniem, by doprowadzić do połączenia się wszystkiego z Bogiem; a moim sercem, radością całego mojego istnienia spoglądam ponownie na Słowo Boga, na Zbawiciela, jako ogniwo tego połączenia. Wołam Go, przyciągam, bo czuję w moim niepokalanym życiu Jego uprzedzające odkupienie: Exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo..."