Clicks539

Peter Kwasniewski: Povstávání z prachu - Tradiční liturgie a obnova Církve

Samson1
41
Peter Kwasniewski: Povstávání z prachu - Tradiční liturgie a obnova Církve
Samson1
Libor Halik likes this.
Chaver likes this.
Glatz
Děkuji.
Samson1
Eucharistie je ponejvíc o slovech věčného života, protože je to S M L O U V A nová a věčná.
Samson1
Neměj péči máti. Časovanou bombou k těmhle excesům je už prohlášení v Lumen gentium, kde se říká, že věřící lnou k jeho pojetí. Jde o naprosté překroucení toho, co je skutečně papežská neomylnost, která vychází z neomylnosti víry Církve, nikoliv z libovůle soudruha. Neomylnosti se netěší pouze papež, ale také Církev, jakýkoliv biskup či dokonce prostý věřící, když vyznává víru Církve, např. když …More
Neměj péči máti. Časovanou bombou k těmhle excesům je už prohlášení v Lumen gentium, kde se říká, že věřící lnou k jeho pojetí. Jde o naprosté překroucení toho, co je skutečně papežská neomylnost, která vychází z neomylnosti víry Církve, nikoliv z libovůle soudruha. Neomylnosti se netěší pouze papež, ale také Církev, jakýkoliv biskup či dokonce prostý věřící, když vyznává víru Církve, např. když se modlí Credo. Když se modlím Credo, nemůžu se mýlit.