Clicks8.1K

o raji

vsrdce
150
vicka z medžugoria hovorí ako jej Panna Mária ukázala raj
vsrdce
Peter(skala)
23.10.1986 „Drahé deti!
Aj dnes vás pozývam, aby ste sa modlili. Zvlášť vás pozývam, drahé deti, aby ste sa modlili za pokoj. Bez vašich modlitieb, drahé deti, nemôžem vám pomôcť, aby sa splnilo posolstvo, ktoré mi dal Pán pre vás. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste v modlitbe spoznali, čo vám Boh dáva.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Peter(skala)
30.10.1986 „Drahé deti!
Aj dnes vás chcem pozvať, aby ste s vážnosťou prijali a uskutočňovali posolstvá, ktoré vám dávam. Drahé deti, kvôli vám som zostala tak dlho, aby som vám pomohla uskutočniť všetky posolstvá, ktoré vám dávam. Preto, drahé deti, z lásky ku mne uskutočňujte všetky posolstvá, ktoré vám dávam!
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
prečitaj si aj toto:
06.11.1986 „Drahé deti!
Dnes vás chcem pozvať, aby ste sa denne modlili za duše v očistci. Každá duša potrebuje modlitbu a milosť, aby prišla k Bohu a k Božej láske. A tým aj vy, drahé deti, získate nových orodovníkov, ktorí vám pomôžu v živote pochopiť, že všetky pozemské veci nie sú pre vás dôležité, že jedine po nebi má človek túžiť. Preto, drahé deti, modlite sa bez …More
prečitaj si aj toto:
06.11.1986 „Drahé deti!
Dnes vás chcem pozvať, aby ste sa denne modlili za duše v očistci. Každá duša potrebuje modlitbu a milosť, aby prišla k Bohu a k Božej láske. A tým aj vy, drahé deti, získate nových orodovníkov, ktorí vám pomôžu v živote pochopiť, že všetky pozemské veci nie sú pre vás dôležité, že jedine po nebi má človek túžiť. Preto, drahé deti, modlite sa bez prestania, aby ste mohli pomôcť sebe i ostatným, ktorým modlitba prinesie radosť.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Ostrik
Až ťa zoberú na vojnu, nebudeš mat čas na hlúposti, Peter. Uži si to zavčasu. 🤗
Peter(skala)
Ostrik, prečitaj si...lebo 1x nestači:)

13.11.1986 „Drahé deti!
Aj dnes vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili celým srdcom a zo dňa na deň menili svoj život. Zvlášť vás pozývam, drahé deti, aby ste svojimi modlitbami a obetami začali žiť sväto, lebo si želám, aby každý z vás, ktorý bol pri tomto prameni milosti, prišiel do raja so zvláštnym darom pre mňa, a ním je svätosť. Preto, drahé deti, …More
Ostrik, prečitaj si...lebo 1x nestači:)

13.11.1986 „Drahé deti!
Aj dnes vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili celým srdcom a zo dňa na deň menili svoj život. Zvlášť vás pozývam, drahé deti, aby ste svojimi modlitbami a obetami začali žiť sväto, lebo si želám, aby každý z vás, ktorý bol pri tomto prameni milosti, prišiel do raja so zvláštnym darom pre mňa, a ním je svätosť. Preto, drahé deti, modlite sa dennodenne a meňte svoj život, aby ste sa stali svätými. Budem vám stále nablízku.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Ostrik
Ty máš za falošný odkaz prémie, Peter? Si platený za tapetovanie? 😀
Peter(skala)
20.11.1986 „Drahé deti!
Aj dnes vás pozývam, aby ste so zvláštnou láskou prežívali a nasledovali všetky posolstvá, ktoré vám dávam. Drahé deti, Boh si neželá, aby ste boli vlažní a nerozhodní, ale aby ste sa mu úplne odovzdali. Viete, že vás milujem a že pre vás horím láskou. Preto, drahé deti, rozhodnite sa i vy pre lásku, aby ste horeli a spoznávali každý deň Božiu lásku. Drahé deti, …More
20.11.1986 „Drahé deti!
Aj dnes vás pozývam, aby ste so zvláštnou láskou prežívali a nasledovali všetky posolstvá, ktoré vám dávam. Drahé deti, Boh si neželá, aby ste boli vlažní a nerozhodní, ale aby ste sa mu úplne odovzdali. Viete, že vás milujem a že pre vás horím láskou. Preto, drahé deti, rozhodnite sa i vy pre lásku, aby ste horeli a spoznávali každý deň Božiu lásku. Drahé deti, rozhodnite sa pre lásku, aby láska prevládala vo všetkých vás, avšak nie ľudská láska, ale láska Božia.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Ostrik
Peter(skala) piatok, 20:21

Perfektnééé 👏 👏 👏

Nebo, Očistec, Peklo... tu hovori o reinkarnacii aký je nezmysel

Vicka: "Gospa povedala: 'Drahé deti, po smrti je večnosť. Reinkarnácia neexistuje."
Gospa: "Nie je správne učiť ľudí, že sa narodíme viackrát, že vystriedame viac tiel. Rodíme sa len raz. Telo utvorené zo zeme sa po smrti rozloží a nikdy neožije."

!_________________________________…More
Peter(skala) piatok, 20:21

Perfektnééé 👏 👏 👏

Nebo, Očistec, Peklo... tu hovori o reinkarnacii aký je nezmysel

Vicka: "Gospa povedala: 'Drahé deti, po smrti je večnosť. Reinkarnácia neexistuje."
Gospa: "Nie je správne učiť ľudí, že sa narodíme viackrát, že vystriedame viac tiel. Rodíme sa len raz. Telo utvorené zo zeme sa po smrti rozloží a nikdy neožije."

!________________________________________________________________________________________
To by Panna Mária nikdy nepovedala. Vicka nevie, čo trepe. Pán Boh vzkrísi každé telo. Je všemohúci. 🤦
Peter(skala)
27.11.1986 „Drahé deti!
Aj dnes vás pozývam, aby ste svoj život zasvätili s láskou mne, aby som vás mohla s láskou viesť. Milujem vás, drahé deti, zvláštnou láskou a chcem vás všetkých doviesť do neba k Bohu. Chcem, aby ste pochopili, že tento život je krátky v porovnaní s tým v nebi. Preto, drahé deti, znovu sa dnes rozhodnite pre Boha. Iba tak vám budem môcť ukázať, ako veľmi vás milujem a ako …More
27.11.1986 „Drahé deti!
Aj dnes vás pozývam, aby ste svoj život zasvätili s láskou mne, aby som vás mohla s láskou viesť. Milujem vás, drahé deti, zvláštnou láskou a chcem vás všetkých doviesť do neba k Bohu. Chcem, aby ste pochopili, že tento život je krátky v porovnaní s tým v nebi. Preto, drahé deti, znovu sa dnes rozhodnite pre Boha. Iba tak vám budem môcť ukázať, ako veľmi vás milujem a ako veľmi si želám, aby ste sa spasili všetci a boli so mnou v nebi.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Ostrik
Až budeš na vojne, Peter, oni ti tie rúpy z hlavy vyženú. 😀
Peter(skala)
04.12.1986 „Drahé deti!
Aj dnes vás pozývam, aby ste svoje srdcia pripravili na tieto dni, keď vás Pán chce zvlášť očistiť od všetkých hriechov minulosti. Drahé deti, vy to nemôžete sami, preto som tu ja, aby som vám pomohla. Modlite sa, drahé deti! Iba tak budete môcť spoznať všetko zlo, ktoré je vo vás, a odovzdať ho Pánovi, aby Pán celkom očistil vaše srdcia. Preto, drahé deti, modlite sa …More
04.12.1986 „Drahé deti!
Aj dnes vás pozývam, aby ste svoje srdcia pripravili na tieto dni, keď vás Pán chce zvlášť očistiť od všetkých hriechov minulosti. Drahé deti, vy to nemôžete sami, preto som tu ja, aby som vám pomohla. Modlite sa, drahé deti! Iba tak budete môcť spoznať všetko zlo, ktoré je vo vás, a odovzdať ho Pánovi, aby Pán celkom očistil vaše srdcia. Preto, drahé deti, modlite sa neustále a pripravujte svoje srdcia pokáním a pôstom!
Ostrik
Však bych ani tabak nepestoval, lebo je to ludiom na škodu. Ockovia i mamičky fajčia a deti nemajú čo jesť. 🙄
Peter(skala)
11.12.1986 „Drahé deti!
Pozývam vás, aby ste sa v tomto období zvlášť modlili, aby ste prežili radostné stretnutie s narodeným Ježišom. Drahé deti, želám si, aby ste tieto dni prežili tak, ako ich ja prežívam. S radosťou vás chcem viesť a ukázať vám radosť, do ktorej vás chcem každého priviesť. Preto, drahé deti, modlite sa a úplne sa mi odovzdajte!
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Ostrik
Nemal by som na to žalúdok, abych pre peniaze Boha zrádzal... 😈
Peter(skala)
budem ostrik, aj za teba:)
Ostrik
Moji milí, vyzývam vas, abyste sa za týchto luhárov každý deň modlili, lebo ich vina je veliká...
Ostrik
henta 19:57

Ano Ostriku, to bohatsví, které si nashromáždili medžug. vizionáři svědčit bude proti nim.....
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ano, taká je pravda, že skladali sebe poklad na tejto zemi. 🤮
Peter(skala)
18.12.1986 „Drahé deti!
Dnes vás chcem znovu pozvať k modlitbe. Keď sa modlíte, ste oveľa krajší, ako kvety, ktoré sa po snehu ukážu v celej svojej kráse a všetky ich farby sú neopísateľne krásne. Drahé deti, aj vy sa ukážete pred Bohom po modlitbe oveľa krajší, aby ste sa mu zaľúbili. Preto, drahé deti, modlite sa a otvorte svoje vnútro Pánovi, aby z vás mohol vytvoriť harmonický a krásny kvet …More
18.12.1986 „Drahé deti!
Dnes vás chcem znovu pozvať k modlitbe. Keď sa modlíte, ste oveľa krajší, ako kvety, ktoré sa po snehu ukážu v celej svojej kráse a všetky ich farby sú neopísateľne krásne. Drahé deti, aj vy sa ukážete pred Bohom po modlitbe oveľa krajší, aby ste sa mu zaľúbili. Preto, drahé deti, modlite sa a otvorte svoje vnútro Pánovi, aby z vás mohol vytvoriť harmonický a krásny kvet pre nebo.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Ostrik
Prečo Vicka tolko cigání? Pre peniaze. 🤮
Peter(skala)
25.12.1986
VIANOCE. „Drahé deti! Ďakujem i dnes Pánovi za všetko, čo mi umožňuje, predovšetkým za tento dar, že i dnes môžem byť s vami. Drahé deti, toto sú dni, v ktorých Otec udeľuje zvláštne milosti všetkým, ktorí otvoria svoje srdcia. Ja vás žehnám a želám si, drahé deti, aby ste aj vy spoznali milosti a dali všetko k dispozícii Bohu, aby sa skrze vás oslávil. Moje srdce starostlivo sleduje …More
25.12.1986
VIANOCE. „Drahé deti! Ďakujem i dnes Pánovi za všetko, čo mi umožňuje, predovšetkým za tento dar, že i dnes môžem byť s vami. Drahé deti, toto sú dni, v ktorých Otec udeľuje zvláštne milosti všetkým, ktorí otvoria svoje srdcia. Ja vás žehnám a želám si, drahé deti, aby ste aj vy spoznali milosti a dali všetko k dispozícii Bohu, aby sa skrze vás oslávil. Moje srdce starostlivo sleduje každý váš krok.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Ostrik
Boh je pravdomluvný, nie luhárka z Medžu. 😀
Peter(skala)
01.01.1987 „Drahé deti!
Dnes vás chcem všetkých pozvať, aby ste v novom roku prežívali posolstvá, ktoré vám dávam. Drahé deti, viete, že som kvôli vám zostala tak dlho, aby som vás naučila, ako máte kráčať na ceste svätosti. Preto, drahé deti, modlite sa bez prestania a žite podľa posolstiev, ktoré vám dávam, lebo to robím s veľkou láskou k Bohu i k vám.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.…More
01.01.1987 „Drahé deti!
Dnes vás chcem všetkých pozvať, aby ste v novom roku prežívali posolstvá, ktoré vám dávam. Drahé deti, viete, že som kvôli vám zostala tak dlho, aby som vás naučila, ako máte kráčať na ceste svätosti. Preto, drahé deti, modlite sa bez prestania a žite podľa posolstiev, ktoré vám dávam, lebo to robím s veľkou láskou k Bohu i k vám.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Ostrik
Telá všetkých ludí vstanú, na ostudu medžugorskim falošným vizionárom. 😀
Peter(skala)
08.01.1987 „Drahé deti!
Chcem sa vám poďakovať za každý ohlas na posolstvá. Drahé deti, zvlášť vám ďakujem za všetky obety a modlitby, ktoré ste mi venovali. Drahé deti, chcem vám i naďalej dávať posolstvá, avšak, drahé deti, nie každý štvrtok, ale každého 25. v mesiaci. Nadišiel čas, keď sa splnilo to, čo môj Pán chcel. Teraz vám budem dávať menej posolstiev, ale i naďalej budem s vami. Preto …More
08.01.1987 „Drahé deti!
Chcem sa vám poďakovať za každý ohlas na posolstvá. Drahé deti, zvlášť vám ďakujem za všetky obety a modlitby, ktoré ste mi venovali. Drahé deti, chcem vám i naďalej dávať posolstvá, avšak, drahé deti, nie každý štvrtok, ale každého 25. v mesiaci. Nadišiel čas, keď sa splnilo to, čo môj Pán chcel. Teraz vám budem dávať menej posolstiev, ale i naďalej budem s vami. Preto vás prosím, drahé deti, počúvajte moje posolstvá a prežívajte ich, aby som vás mohla viesť.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Ostrik
Budúci vojak Peter! Len si vkladaj čo chceš, nič to nemení na tom, že vzkrísený budú všeci ludia. Nie ako hovorí Vicka alias Gospa, že ludia shnijú a viac nebudú. 🤗
Peter(skala)
radšej sedte doma, ako Alino?
alino
Aby ste nezmeškali vlak do pekla, varování ste dostali!
Peter(skala)
Dôležité terminy v Medžugorí v roku 2015
2. 3. – 6. 3. 2015
- 22. medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja a medžugorských modlitbových a charitatívnych skupín.
Mariánske centrum Medžugorie zabezpečilo dopravu na túto púť. Záujemci o bližšie informácie sa môžu ohlásiť telefonicky na čísle +421-905254742
13. 5. – 16. 5. 2015 - 3. medzinárodný duchovný seminár pre lekárov…More
Dôležité terminy v Medžugorí v roku 2015
2. 3. – 6. 3. 2015
- 22. medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja a medžugorských modlitbových a charitatívnych skupín.
Mariánske centrum Medžugorie zabezpečilo dopravu na túto púť. Záujemci o bližšie informácie sa môžu ohlásiť telefonicky na čísle +421-905254742
13. 5. – 16. 5. 2015 - 3. medzinárodný duchovný seminár pre lekárov a zdravotný personál
Téma: Pokoj vám!
6. 7. – 11. 7. 2015 - 20. medzinárodný seminár pre kňazov
Mariánske centrum Medžugorie zabezpečilo autobus na túto púť. Púť je určená nielen pre kňazov, ale je pre všetkých, ktorí chcú byť v čase konania seminára v Medžugorí a prežiť tieto dni v tichu a modlitbe. Záujemci o bližšie informácie sa môžu ohlásiť telefonicky na čísle +421-905254742

www.marianskecentrum.sk/index.php
alino
Byznis s mimoženšťany, sprostí už naleteli. 🧐
Peter(skala)
25.02.2015 „Drahé deti!
V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam: viac sa modlite a menej rozprávajte. V modlitbe hľadajte Božiu vôľu a žite ju podľa prikázaní, ku ktorým vás Boh pozýva. Som s vami a modlím sa vami.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
alino
Až teraz vidím toť je tam samotná Monika.
To je kapitola sama o sebe.
Pytel prachov a dlho nič - zas len prachy.
🤮
alino
satan je Božia opica, tos ještě neslyšel? Zážitek s ním je podla teba veľmi dôležitá a silná skúsenosť?
Peter(skala)
👏
V roku 1999 mi diagnostikovali rakovinu. Najskôr som mal rakovinu obličiek a operovali ma. Odstránili mi jednu obličku. Mysleli sme si, že operácia to všetko vyrieši. O osem mesiacov neskôr som išiel znovu na vyšetrenie a lekári mi našli tri nádory v pravom pľúcnom laloku. Dali mi menej ako päťpercentnú šancu, že prežijem. Nepomohla žiadna radiácia ani chemoterapia… Zostávala jedine operácia …More
👏
V roku 1999 mi diagnostikovali rakovinu. Najskôr som mal rakovinu obličiek a operovali ma. Odstránili mi jednu obličku. Mysleli sme si, že operácia to všetko vyrieši. O osem mesiacov neskôr som išiel znovu na vyšetrenie a lekári mi našli tri nádory v pravom pľúcnom laloku. Dali mi menej ako päťpercentnú šancu, že prežijem. Nepomohla žiadna radiácia ani chemoterapia… Zostávala jedine operácia a odstránenie pravého pľúcneho laloku. V tom čase sa ma môj najlepší priateľ spýtal, či som počul o Medžugorí. Spomenul som si, že pred desiatimi rokmi moja dcéra, ktorá študovala medicínu, priniesla z Medžugoria knihu s názvom Posolstvá z Medžugoria a dala ju svojej mame – mojej manželke. Moja žena mi čítala posolstvá, ale nevenoval som tomu zvláštnu pozornosť. A potom ako sa ma môj priateľ spýtal na Medžugorie, spýtal som sa ženy: ’Čo vlastne je to Medžugorie, čo si mi o ňom hovorila?’ Povedala mi všetko o tom mieste modlitby, lásky, pokoja, uzdravenia… O týždeň neskôr sme my traja: ja, manželkinej sestry muž Kevin Gill a priateľ Robert Griffin sadli do lietadla a prišli sme do Medžugoria.“
Po dlhej ceste Artur s ťažkou rakovinou pľúc išiel hneď po príchode do Medžugoria do kostola sv. Jakuba na večernú omšu. V kostole bola veľká tlačenica a s ostatnými sa modlil ruženec. Pomedzi ruženec sa spievalo Ave Maria. Dotklo sa ho, keď videl ako všetci spolu spievajú z celého srdca. Istým spôsobom ho to dojalo, dodalo mu to silu.
Na druhý deň išiel s priateľmi na spoveď. Našli kňaza, ktorý, ako hovorili, bol mimoriadne ochotný. Keď sa Artur vyspovedal, všetka depresia a skľúčenosť z neho odišla. Bol ako nová osoba. Potom išli do medžugorského zlatníctva a náhodne tam stretli vizionárku Vicku. Povedali jej o Arturovej chorobe a Vicka sa nad ním pomodlila. Vtedy Artur zažil veľmi dôležitú a silnú skúsenosť. Napokon sa rozhodli vystúpiť na horu Križevac.
Pokoj z Medžogoria
“Bol daždivý deň. Keď som vystupoval, bol som veľmi unavený a cítil som silnú bolesť akoby mi bolo stále horšie a horšie… Hruď ma veľmi bolela ako nikdy predtým. Vystúpili sme na vrchol. Na Križevci sme boli len my traja. Z celého srdca sme sa modlili, aby nám Boh odpustil hriechy a nech mi pomôže uzdraviť sa. My, traja dospelí muži, sme sa plačúc modlili… Potom som zavolal svojej žene, lebo som mal pocit, ako aj moji priatelia, že sa so mnou niečo zvláštne dialo a stalo práve na hore Križevac. Povedala mi, že o štyri dni po mojom návrate z Medžugoria je dohodnutá operácia na odstránenie môjho pravého pľúcneho laloka. Poprosil som ženu, nech sa opýta lekárov, že keď sa vrátim do Ameriky, či môžu ešte raz pred operáciou všetko preveriť a vidieť stav rakoviny a ak je to možné, nech všetko zorganizuje. Krátko na to mi zavolala asistentka lekára, ktorý ma mal operovať a povedala: ’Pán Boyle, vieme, že ste v Medžugorí a vieme prečo ste tam. Je to obdivuhodné. Ale vy máte rakovinu a ona nezmizne, verte mi. Uisťujem Vás, že musíme operovať.’ Po tomto rozhovore sa moja žena kontaktovala s iným lekárom.
Keď som prišiel domov, všetkým som povedal: Boh ma uzdravil, uzdravilo sa mi srdce. Vyliečil som sa duchovne. Všetko, čo som mal v sebe zhnité a nezdravé, vyhodil som na spovedi v Medžugorí. Všetko som im vyrozprával. Kým som hovoril vládol pokoj, bol to ten pokoj, ktorý som priniesol z Medžugoria. A všetko, čo som hovoril, sa neskôr potvrdilo, keď som išiel k novému lekárovi urobiť nové vyšetrenia.
„Išiel som teda za tým novým lekárom, s ktorým sa skontaktovala moja žena a doniesol som mu aj staré a nové snímky. Povedal mi, aby som počkal päť minút, a potom ma zavolal do svojej ambulancie. Šúchal si bradu a vyzeral čudne. Povedal mi, že rakovina jednoducho zmizla, niet jej. Zavolali sme všetkých lekárov, urológov, ktorí mali byť na operácii a informovali sme ich o tom. Nakoniec, na veľké prekvapenie to aj tak všetci prijali”.

Arthur, USA
alino
Kdes dnes nechal Bezáka peterko?
Mal bys skočiť aj do Itálie.
alino
Já vím jak v jedno léto ostalo v Medjugorji 5 Slovákov.
Domov ich doviezli - mŕtvych.
Ubožák farár sa bál ukázať v svojej farnosti, on mal 2 mŕtvych.
No bolo ho tam treba? Dostal za vyučenou!
Peter(skala)
Peter(skala)
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
Ostrik
Podvodnictví přeci jen vynáší víc, než pěstování tabáku. 🙏
Panno Maria, Matko Boží, přimluv se za podvodníky, kteří mluví tvým jménem. Kéž jim všemohoucí Bůh Otec odpustí tento smrtelný hřích! Nemusí ani čekat na smrtelný soud. Amen. 🙏 🙏 🙏
Peter(skala)
Ostrik 19:46

vsrdce , bratře, děkuji ti, že jsi sem vložil toto video. 🤗 👏
***
zrazu bratře ?
Ostrik
vsrdce, bratře, děkuji ti, že jsi sem vložil toto video. 🤗 👏
Peter(skala)
Ostrik 19:45

Došel ti dech, budoucí vojáčku Petere? Nemáš co říci, tak tapetuješ? 🤗

NÁDEJ NA LEPŠÍ ZAJTRAJŠOK
Ostrik
Došel ti dech, budoucí vojáčku Petere? Nemáš co říci, tak tapetuješ? 🤗
Peter(skala)
Ostrik 19:43

Pro mnohé to sice může být lákavé a vzrušující, ale Panna Maria se nezjevuje. Nemůže se zjevovat, když je trvale zjevená v církvi svého Syna. Tečka. 🤗

IDEM S TEBOU DOMOV
Ostrik
Pro mnohé to sice může být lákavé a vzrušující, ale Panna Maria se nezjevuje. Nemůže se zjevovat, když je trvale zjevená v církvi svého Syna. Tečka. 🤗
Peter(skala)
Ostrik
Radostná zvěst spočívá v tom, že Pán Ježíš Kristus přijal tělo z Marie Panny a to tělo za nás obětoval. Tělo z Marie Panny bylo za nás obětováno na odpuštění hříchů. To je celá radostná zvěst. Kdo Pánu uvěří, toho Pán zahrne mezi spasené. Všechno ostatní jsou jalové řeči. 🤗
Peter(skala)
Ostrik
Církev našeho Pána a Spasitela Ježíše Krista jde dál, navzdory tomu, že medžugorští podvodníci vyvážejí svá představení po celém světě. 🤗