Clicks2.5K

😿 Jeżeli myślisz, że miałeś trudny dzień, obejrzyj!

PlusMinus
(...) "Ja was pocieszać będę" (...) (Iz 66,13) 💌💞