Clicks8
lv.news

Francisks: Citas atzīšanās ir "Dieva dāvanas"

Kungs saviem mācekļiem neuzspieda vienotību, jo vienotību var panākt tikai ar lūgšanu, pareizi teica Francisks savā 20. janvāra trešdienas auditorijā.

Viņš novēroja, ka mēs lūdzam maz vai nekad par “kristiešu vienotību”. Šis formulējums ir maldinošs, jo Kristus nerunāja par vispārēju "kristiešu vienotību", bet gan par vienotību, kas tiek realizēta katoļu baznīcā, nevis ārpus tās.

Pēc Franciska domām, Kristus mīlestība liek mums atklāt, ka "citas konfesijas kristieši ar savām tradīcijām, savu vēsturi ir Dieva dāvanas". Tas ir vēl viens nepatiess apgalvojums, jo viltus tradīcijas nevar rasties Dievā.

#newsOkhbcmlrso