jac505
Pan Sutkowski to mało wiarygodny uczony, który za pieniądze powie co od niego wymagają. Panie Jezu przyjdź !