Clicks33

Gioan Phaolô II đã dạy sự khác hẳn với Francis: Người ly dị tái hôn không bao giờ có thể nhận được sự hiệp thông

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLjpcepxkpe