tovika
Pane smiluj se!
tovika
Jestlipak si vůbec uvědomujete, co to tu vlastně děláte dáváte lajky Stylitovi a podkuřujete mu, přitom Stylita nedělá "nic jiného"(a velký DÍK a OBDIV jemu za soustavnou každodenní SLUŽBU), než že denně zveřejňuje na GloriiTV ty pasáže Písma svatého(v katolickém překladu), které ta odporná římská církev(podle Vás), vybrala k denní liturgii mše svaté...! A když připojíte nějaký nejapný komentář, …More
Jestlipak si vůbec uvědomujete, co to tu vlastně děláte dáváte lajky Stylitovi a podkuřujete mu, přitom Stylita nedělá "nic jiného"(a velký DÍK a OBDIV jemu za soustavnou každodenní SLUŽBU), než že denně zveřejňuje na GloriiTV ty pasáže Písma svatého(v katolickém překladu), které ta odporná římská církev(podle Vás), vybrala k denní liturgii mše svaté...! A když připojíte nějaký nejapný komentář, který je vlastně jen drobnou variací stále téhož, dáte za něj blokaci. Není Vám z toho stydno?! Jaká to neúcta k samotnému Stylitovi a všem potencionálním diskutujícím. Když už tedy do diskuse vstoupíte, nedávejte alespoň blokaci - co nechceš, aby jiní dělali tobě, nedělej ani ty jim. V opačném případě si "zřiďte" sama podobnou pravidelnou rubriku jako Stylita, ale s blokací, kde budete moci nerušeně prezentovat své myšlenky...!
Svätý Malachiáš(prorok)
Peterskala sa nevie vysporiadať z toho,že keď mu človek niečo napíše pod jeho články tak to vymaže furt aj zablokuje užívateľov. Mne to urobil až do tej fázy,že som úplne u neho zablokovaní aj neveriaci,pokrytec atď. Zvláštne zmýšľanie u neho.
tovika
Vážený U.S.C.A.E. nahoře je blokace, tak to píšu sem. Z mé strany to nebylo zamýšleno, jako kritika, ale jako výzva. Nicméně, pochopila jsem a učím se vaše příspěvky číst - jde mi to už mnohem lépe😊.
U.S.C.A.E.
to je moja chyba že tak píšem a správne ste na to poukázali
tovika
Někde jsem zachytila, že k tomu máte své důvody, snažím se tedy, přijmout to, jak to je.
U.S.C.A.E.
ja som "rigidný" a v pohode s plným vedomím prehlasujem že ani mohamedán ani žid neveria ani Bohu a už vôbec nie v Boha už len to že osobný Boh je pre mohamedána rúhaním a židia samy odmietli Syna tak nemôžu mať ani Otca, Boh Syn dal Viere formu Cirkvi

prirodzené dobro a niekedy vyložený zázrak židov k Bohu jednotlivo privádza alebo skutočná Evanjelizácia ktorá im ani náznakom neschvaľuje "…More
ja som "rigidný" a v pohode s plným vedomím prehlasujem že ani mohamedán ani žid neveria ani Bohu a už vôbec nie v Boha už len to že osobný Boh je pre mohamedána rúhaním a židia samy odmietli Syna tak nemôžu mať ani Otca, Boh Syn dal Viere formu Cirkvi

prirodzené dobro a niekedy vyložený zázrak židov k Bohu jednotlivo privádza alebo skutočná Evanjelizácia ktorá im ani náznakom neschvaľuje "pobyt" v židovstve

je Katolícky Kresťan to v prvom rade a má buď východných a západných bratov a sestry alebo naopak podľa toho v ktorej vetve je on sám
Stylita
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_06.htm

1. čtení:
Čtení z třetího listu svatého apoštola Jana.
Můj drahý (Gáje), jednáš, jak se sluší na věrného (křesťana) ve všem, co prokazuješ bratřím, a to i cizím. Ti veřejně ve shromážděních věřících mluvili o tvé lásce. A bude to od tebe pěkné, když je (zase tak) vybavíš na cestu, jak je to hodné Boha. Neboť se vydali na cesty pro (…More
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_06.htm

1. čtení:
Čtení z třetího listu svatého apoštola Jana.
Můj drahý (Gáje), jednáš, jak se sluší na věrného (křesťana) ve všem, co prokazuješ bratřím, a to i cizím. Ti veřejně ve shromážděních věřících mluvili o tvé lásce. A bude to od tebe pěkné, když je (zase tak) vybavíš na cestu, jak je to hodné Boha. Neboť se vydali na cesty pro (Ježíšovo) jméno a neberou nic od pohanů. Je to přece naše povinnost, abychom se takových lidí ujímali. Tak budeme mít účast v jejich práci při (hlásání) pravdy.
3Jan 5-8

Žalm:
Blaze muži, který se bojí Hospodina.
Nebo: Aleluja.

Blaze muži, který se bojí Hospodina,
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
pokolení řádných lidí bude požehnáno.

Hojnost a bohatství budou v jeho domě
a jeho štědrost potrvá navždy.
Září v temnotách jako světlo řádným lidem,
je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.

Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,
stará se o své věci podle práva.
Neboť navěky nezakolísá,
ve věčné paměti bude spravedlivý.
Zl 112

Evangelium:
Lk 18,1-8
Stylita
Dnes slavíme svátek svatých mučedníků
sv. Mikuláš Tavelič a druhové
Nicolaus Tavelic, Deodatus Aribert, Stephanus de Cuneo et Petrus de Narbona
14. listopadu, památka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: 1391
Mikuláš Tavelič pocházel z Dalmácie. Stal se františkánem, asi roku 1365 knězem, pak působil jako kazatel v Bosně. Seznámil se zde se spolubratrem Deodatem. Společně se později sešli s dalšími …More
Dnes slavíme svátek svatých mučedníků
sv. Mikuláš Tavelič a druhové
Nicolaus Tavelic, Deodatus Aribert, Stephanus de Cuneo et Petrus de Narbona
14. listopadu, památka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: 1391
Mikuláš Tavelič pocházel z Dalmácie. Stal se františkánem, asi roku 1365 knězem, pak působil jako kazatel v Bosně. Seznámil se zde se spolubratrem Deodatem. Společně se později sešli s dalšími dvěma spolubratry Petrem a Štěpánem ve františkánském klášteře na hoře Sion. Všichni čtyři se po jisté přípravě vypravili do mešity v Jeruzalémě, aby se pokusili o obrácení tamních mohamedánů. Skončili však krutou mučednickou smrtí.
Mikuláš se narodil asi v roce 1340 v Šibeniku v Dalmácii (u pobřeží Jaderského moře v dnešním Chorvatsku) do šlechtické rodiny. Vstoupil do františkánského řádu v Bribir. Filozofii a teologii studoval v Zadaru a Splitu. Kolem roku 1365 přijal kněžské svěcení a stal se vynikajícím kazatelem. Představení ho potom poslali jako misionáře do Bosny, kde usiloval o obrácení bludařů a se spolubratrem Deodatem z francouzského Rodez, asi během 12 let, přivedli zpět do církve údajně kolem 50 tisíc jinověrců.
V roce 1383-84 se vydali do Svaté země a ve františkánském klášteře na hoře Sion v Palestině se seznámili se spolubratry Francouzem Petrem z Narbonne a Štěpánem ze severoitalského Cuneo. Na hoře Sion, obývané po staletí františkány jako strážci svatých míst, žili asi necelých osm let. Zde se také připravovali na vystoupení mezi muslimy, ovládajícími část svatého území. Se dvěma dalšími teology připravovali plán výkladu křesťanské nauky i námitky proti učení islámu. S velkou odvahou se potom 11. 11. 1391 vydali před devátou hodinou dopolední k mešitě na místě Šalamounova chrámu, majíce sebou připravenou a napsanou řeč v italštině a arabštině. Ve vstupu jim ale bylo zabráněno a následně byli předvedeni před kádího, mohamedánského soudce, aby mu přednesli to, o čem chtěli v Omarově mešitě hovořit. - Takto jejich příběh podává soudobá zpráva o jejich mučednictví, na rozdíl od pozdějších životopisů, udávajících, že františkáni ve snaze předejít komplikacím, sami šli nejprve žádat kádího o dovolení promluvit v mešitě.
Před kádím a dalšími přítomnými mohamedány přečetli text připravené promluvy. Kádí se jich pak otázal: "To, co jste přednesli bylo uvážené a při smyslech nebo v pomatení na rozumu? Poslal vás váš papež či jiný křesťanský panovník?"
Bratři mu z vnuknutí Ducha a v apoštolské horlivosti odpověděli: "Nikdo nás neposlal, pouze Bůh nám vnuknul, abychom vám hlásali pravdu pro vaši spásu. Kristus v evangeliu říká: ,Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.´"
Kádí jim nato dal na vybranou vše odvolat a stát se Saracény nebo zemřít. Františkáni své rozhodnutí neodvolat doplnili slovy vyjadřujícími raději smrt pro pravdu a za obranu katolické víry. Byli pro ni ochotni podstoupit jakékoli mučení. Kádí pak vynesl rozsudek smrti. Přítomní Saracéni se následně na ně vrhli a bili je vším, co měli po ruce až ztratili vědomí. V noci je kádí nařídil vysvléci, pevně přivázat ke kůlům a bičováním je zbavit kůže, takže by nemohli snést ani pohled jeden na druhého. Po bičování je prý dal pevně přivázat na špičatá dřeva, aby v hrozném žaláři ani na chvíli nepřestávali být týráni.
Třetí den byli vyvedeni na náměstí před nastoupené vojáky s meči, kádího a velký oheň. Když znovu vyznali svou misionářskou touhu a ujistili všechny okolo, že se pro Krista a jeho víru nebojí smrti, Saracéni se na ně zuřivě vrhli a rozsekali je na kousky, které házeli do ohně. Popis tohoto drastického mučednictví, jako soudobou zprávu, uvádí čtení františkánského breviáře.
V roce 1889 papež Lev XIII. prohlásil Mikuláše Taveliče za blahoslaveného, r. 1963 papež Jan XXIII. přiznal všem čtyřem titul mučedníci a papež Pavel VI. je v červnu 1970 prohlásil za svaté.
zdroj: catholica.cz/?id=4832