CÓRKA MARYI
11342

Matka Zbawienia: Kiedy czekałam z apostołami w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego, przygotowania zajęły dziesięć dni

KSIĘGA PRAWDY

środa, 22 sierpnia 2012 roku, godz. 9.18

Moje dziecko, pustkowie, na którym znajdują się Moje dzieci w dzisiejszym świecie, istnieje z tego powodu, że nie wiedzą, jak mogą otrzymać Dar Ducha Świętego. Tak jak cię uczyłam, zajmuje to wiele czasu, aby otrzymać ten Dar. Jest to bardzo trudna droga, zanim jakiekolwiek dziecko Boże będzie mogło stać się godne, aby otrzymać ten szczególny Dar.

Kiedy czekałam z apostołami w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego, przygotowania zajęły dziesięć dni. Mimo że tym świętym, pobożnym i wiernym sługom Mojego umiłowanego Syna został obiecany ten Dar, nie byli w pełni przygotowani duchowo, aby go otrzymać. Ja, ich umiłowana Matka, musiałam im pomóc przygotować dusze. Oznaczało to uczenie ich znaczenia pełnego poddania swojej wolnej woli. Aby stali się godnymi, musieli zrozumieć głębię pokory, której musieli się poddać, zanim byli gotowi. Niektórzy z nich myśleli, że nauczyli się wszystkiego od Mojego Syna.

Jednak było to oznaką pychy, a kiedy pycha istnieje w was, nie możecie otrzymać świętego Daru Ducha Świętego.

Aby otrzymać Dar Ducha Świętego, musicie stać się małymi przed Moim Synem, jak małe dziecko. Nie może być miejsca na pychę lub wyniosłość. Dzisiaj jednak ludzie, którzy twierdzą, że są upoważnieni do tego, by mówić o sposobie, w jaki Mój Syn przemawia, wpadają w pułapkę. Oni, gdy twierdzą, że są obeznani w sprawach duchowych, przemawiają z wyniosłością, nie odzwierciedlającą Łask, którymi są obdarzani ci, którzy naprawdę posiadają ten wielki Dar z Nieba.

Ci, którym został udzielony Dar Ducha Świętego, poddają się życzeniom Mojego Syna. Nie przechwalają się. Nie są agresywni. Nie krytykują innych, wykorzystując Imię Mojego Syna, aby to czynić. Nie wyśmiewają innych, kiedy głoszą swoją interpretację Jego świętego Słowa. Nie głoszą nienawiści.

Kiedy uczniowie Mojego Syna byli przeze Mnie przygotowywani, dochodziło do wielu dyskusji. Zajęło to trochę czasu, zanim ostatecznie zaakceptowali to, czego się od nich oczekiwało. Dopiero wtedy, gdy zrozumieli, że tylko pokora duszy może pozwolić wejść Duchowi Świętemu, byli w końcu przygotowani.

Wzywam wszystkie dzieci Boże, szczególnie te, które wierzą w Mojego Syna, aby prosili Mnie, swoją Matkę, by pozwolili Mi przygotować ich na ten wielki Dar.

Moje dziecko, przygotowanie ciebie zajęło Mi cały rok, i nie było to łatwe zadanie. Czy pamiętasz, jak ciężko było ci odmawiać Mój Różaniec święty? Jak trudno było ci poddać swoją wolę i dowieść swojej pokory? Gdy teraz otrzymałaś ten Dar, nie oznacza to, że możesz go przyjąć jako coś, co przysługuje. Musisz każdego dnia nadal się modlić, zachować pokorę serca i zabiegać o odkupienie. Ponieważ tak jak jest dany, tak może też zostać odebrany.

Proszę wszystkich podążających za tymi Orędziami, aby modlili się o Dar Ducha Świętego. Nie wystarczy pomodlić się tylko raz i mówić, że się otrzymało rozeznanie, o które się prosiło, a potem rzucać oszczerstwa na te Boskie Orędzia. Jeśli to czynicie, to nie otrzymaliście tego Daru.

Proszę, wzywajcie Mnie, waszą Matkę Najświętszą, abym poprzez tę Modlitwę Krucjaty pomogła wam się przygotować.

Modlitwa Krucjaty 74
O Dar Rozeznania

O Matko Boga, pomóż mi przygotować moją duszę na ten Dar Ducha Świętego.

Weź mnie za rękę jak dziecko i prowadź na drodze do Daru Rozeznania, poprzez Moc Ducha Świętego.

Otwórz moje serce i naucz mnie oddawać się w ciele, umyśle i duszy.

Uwolnij mnie od grzechu pychy i módl się o przebaczenie mi wszystkich przeszłych grzechów, aby moja dusza została oczyszczona i abym odzyskał jedność, bym mógł przyjąć ten Dar Ducha Świętego.

Dziękuję Ci, Matko Zbawienia, za Twoje wstawiennictwo i czekam z miłością w sercu na ten Dar, którego wyglądam z radością. Amen.


Pamiętajcie, dzieci, o przychodzeniu do Mnie, waszej Matki, abym pomogła wam otworzyć duszę, byście przyjęli ten wspaniały Dar.Gdy otrzymacie ten Dar, zabiorę was przed Mojego Syna. Ponieważ dopiero wtedy będziecie naprawdę gotowi na następny stopień na schodach do duchowej doskonałości.

Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…e-ducha-swietego-przygotowania-zajely-dziesiec-dni
wordpress.com/…f-the-holy-spirit-it-took-ten-days-of-preparation/
CÓRKA MARYI