Clicks736
pl.news

Franciszek twierdzi, że istnieje wspólnota włączająca "wszystkich" chińskich biskupów reżimowych

W czasie dorocznego wystąpienia przed korpusem dyplomatycznym w Stolicy Apostolskiej 7 stycznia papież Franciszek wychwalał swoją tajną umowę z chińskim rządem, która byłą jedną z najważniejszych inicjatyw w 2018 roku.

Wyrażając swoje zadowolenie, stwierdził, że po raz pierwszy od tak wielu lat wszyscy biskupi w Chinach stanowią wspólnotę z papieżem.

Zgodnie z watykańską umową tylko siedmiu biskupów zostało zaakceptowanych, w tym dwóch, o których wiadomo, że mają żony i dzieci.

Wszystkich biskupów reżimowych jest około 65.

#newsXxdtbhmajv