Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks524

SPD dnes organizuje ve Sněmovně odborný seminář na aktuální téma ,,Pronásledo...

Samson1
61
Tomio Okamura, seminář o pronásledování křesťanů.
Monika G likes this.
Samson1
Zrovna jsem to dosledoval. No a co já ubohý. Pán je můj Pastýř! Musí udělat pořádek s pastýři nevěrnými. Běda pastýřům platí i dnes, dokonce více jak ve Starém zákoně.
Jsi vědomý mnohaltý obhájce papeže a všech zvrhlíků,
protože jsi s nimi denně ve spojení víry. Ptám se bude???
pro takové ještě záchrana? /Já né já ne ,to ty to ty_alibisto/
Odpověď na pokrytecký „Otevřený dopis biskupa Schneidera“
"Obránce hříchu si zaslouží větší trest, než sám hříšník"/sv. Basil
Samson1
www.karmel2017.sk/apokalypticke-zjavenia/quito/
Usilovně se modli, volej neúnavně a prolévej neustále hořké slzy ve skrytu srdce a úpěnlivě pros našeho nebeského Otce, aby z lásky k eucharistickému Srdci mého Nejsvětějšího Syna, pro Jeho nejdražší krev v hojnosti prolitou, jakož i hlubokou hořkost a bol jeho muk a smrti se slitoval nad svými služebníky, aby učinil konec těmto strašlivým dnům a …More
www.karmel2017.sk/apokalypticke-zjavenia/quito/
Usilovně se modli, volej neúnavně a prolévej neustále hořké slzy ve skrytu srdce a úpěnlivě pros našeho nebeského Otce, aby z lásky k eucharistickému Srdci mého Nejsvětějšího Syna, pro Jeho nejdražší krev v hojnosti prolitou, jakož i hlubokou hořkost a bol jeho muk a smrti se slitoval nad svými služebníky, aby učinil konec těmto strašlivým dnům a také aby seslal Církvi preláta, který obnoví kněžského ducha. Tohoto milovaného syna můj Božský Syn i já vyzbrojíme zvláštní láskou a naplníme mimořádnými schopnosti: pokorou srdce, vnímavostí pro Boží pokyny, silou k obraně práv Církve, mírným a soucitným srdcem, aby se ujal jako druhý Kristus velkých i malých, aniž by podceňoval i ty nejubožejší, kteří ho budou prosit o světlo i radu v jejich pochybách a těžkostech. Do jeho rukou bude vložena váha svatyně, aby vše bylo činěno s tou poctou a měrou, jaká jen ku cti a chvále Bohu náleží.
Pátým důvodem, proč zhasla lampa v klášteře, je to, že osoby mající v Církvi vliv se budou s lhostejností dívat na její rozklad, pronásledování věrných služebníků a úspěchy ďábla. Nepoužijí ve shodě s Boží vůli svou moc k válce se zlem či obnově víry. A tak lidé postupně zlhostejní v prosbách Boha, přijmou ducha zla a poddají se dychtivě všem způsobům hříchu.
Ostatní si přečti. Aklorát se to vše naplňuje a možná, když Patriarchát uznáví Viganu, možná, že to bude onen prelát. Satan to projede a to je důležité. Buď vůle tvá, jak v nebi, tak i na zemi.
Samson1
"Křesťané jsou dnes nejvíce pronásledovanou skupinou na světě", řekl jsem dnes ve Sněmovně v úvodu odborného semináře, který organizuje SPD, na aktuální téma ,,Pronásledování křesťanů v 21. století'':
Vážení přátelé, vážené dámy a pánové, děkuji poslanci Jiřímu Kobzovi, za čest říci na úvod pár slov na dnešním semináři ,,Pronásledování křesťanů v 21. století''. O tom proč tu jsme, o tom jakému …More
"Křesťané jsou dnes nejvíce pronásledovanou skupinou na světě", řekl jsem dnes ve Sněmovně v úvodu odborného semináře, který organizuje SPD, na aktuální téma ,,Pronásledování křesťanů v 21. století'':
Vážení přátelé, vážené dámy a pánové, děkuji poslanci Jiřímu Kobzovi, za čest říci na úvod pár slov na dnešním semináři ,,Pronásledování křesťanů v 21. století''. O tom proč tu jsme, o tom jakému tlaku čelí námi společně sdílené hodnoty, které mají své kořeny ve velké míře v křesťanství, většině z Vás vyprávět nemusím. Ten hlavní problém je, že to, o čem tu budeme mluvit, velká část Evropanů, jako problém nevidí, naopak spolu s odvěkými nepřáteli křesťanství a evropské civilizace se na likvidaci naší kultury s chutí a radostně podílejí.

Na jedné straně ignorují ideologii islámu, která zcela nepokrytě v teorii i v praxi popírá lidská práva, svobody a demokracii, a na straně druhé ve jménu obrany, demokracie a svobody likvidují všechny oponentní názory a jejich nositele. Paradoxně se tak na společné frontě ocitli otrodoxní feministky, radikální gayové či ekoteroristé spolu se zabijáky gayů a zotročovateli žen.

Není to příliš zarážející, fanatická Greta je stejný netolerantní a fanatický popírač svobod podobně jako ostatní neomarxisté. Všechny tyhle ideologické fašisty spojuje nenávist k toleranci a svobodě.

David Curry, prezident americké organizace Open Doors, která monitoruje pronásledování křesťanů, označil křesťany za "nejvíce pronásledovanou skupinu na světě". Doslova hovoří o Epidemii únosů, znásilnění, bití a mučení".

Když si vzpomenu na zmíněnou Gretu a humbuk kolem ní, nejde si nevšimnout paradoxu. Satelity NASA monitorují amazonské požáry a to mimo jiné přimělo světové lídry, aby se zavázali deštné pralesy zachránit. A je to správné.

Vraždění křesťanů, jejich mučení, upalování, znásilňování a zotročování tisíců křesťanek muslimskými otrokáři zřejmě satelity nesledují a jejich utrpení není vidět na televizních obrazovkách ani v novinách.

A tak shromáždění OSN poslouchá výlevy nemocného dítěte, ale neslyší, ani nevnímá řev vražděných křesťanů, ani umíráček, který zvoní celé křesťanské civilizaci.

Po teroristických událostech v Christchurchi na Novém Zélandě, nikdo neváhal označit náboženské pozadí obětí, svět soucítil s postiženou muslimskou komunitou. Přitom v týdnu, ve kterém se stal útok na mešitu ve městě Christchurch, bylo v Nigérii zavražděno více než dvě stě křesťanů. Česká a vesměs ani světová média se o těchto událostech téměř nezmínila. K uctění památky křesťanských mučedníků nebyly zorganizovány žádné pietní akce a nezvonily žádné kostelní zvony. Veřejnost nebyla nijak pobouřena.

Počet zavražděných obětí džihádistických útoků na Srí Lance, které byly spáchány na Velikonoční neděli 21. dubna 2019 a byly příčinou útoku na Novém Zélandě, jsou tak hrozné, že se na to nedá ani pomyslet: 253 mrtvých. Mezi oběťmi bylo 45 dětí. Islámští teroristé dobře věděli, že ve třech kostelích je mnoho dětí, a záměrně na ně zaútočili.

Vévoda z Cambridge, princ William, navštívil muslimy, kteří přežili útoky na mešity v Christchurchi na Novém Zélandu. Kupodivu žádný soucit nedonutil britskou královskou rodinu k tomu, aby se princ William před návratem do Anglie, zastavil také na Srí Lance, bývalé britské kolonii, a setkal se tam s přeživšími křesťany.

Vážení přátelé, dámy a pánové, křesťanství a křesťané jsou dnes druh určený k vyhubení. To je ta špatná část poselství dneška. Ta lepší je v tom, že křesťanství a křesťané jako víno pod tlakem vydávají ze sebe to nejlepší. Hodnoty, které přineslo křesťanství, tedy tolerance, humanita, nebo třeba oddělení víry od vládnoucí moci, jsou hodnoty, které lze potlačovat a popírat, ale už nikdy nikomu se nepodaří definitivně zašlapat je do zapomnění. A je jen na nás do jaké míry je my budeme ochotní a schopní ubránit.