Orędzia
789

Bóg Ojciec dla Polski i Świata-Lekcje Moje, to nauka miłości. Kto nauki nie przyjmuje, nie może być w szkole miłości.Siostra Anna Maj 2021

Bóg Ojciec: Dusze Moje, drogie Mojemu Sercu, dusze świeckie i konsekrowane. Ja, Bóg Ojciec, pragnę waszego postępu.
Drogę waszej dojrzałości życia, postępowania, dojrzałości wiary, wyznaczył wam Mój Syn, Jezus Chrystus. Każdy, kto idzie tą drogą wie, że jest to wąska droga i nie ma tu miejsca na ustępstwa. Droga Mojego Syna, to droga ciągłego nawracania, to droga doskonalenia, to droga nauki.
Któż pozna głębię Boga, gdy nauki Jego nie przyjmuje?
Lekcje Moje, to nauka miłości. Kto nauki nie przyjmuje, nie może być w szkole miłości.
Szkoła Mojej miłości ma stopnie i lata nauki. Jednak tu dusza nie kończy swojej nauki, gdyż jest zmysłowa i w pełni nie może poznać Boga.
W szkole Mojej jest nauka miłości, nauka ciągłego przebaczania, nauka mądrości i używania rozumu, nauka zaufania Bogu, nauka cierpliwości, nauka zmagania się z sobą, nauka wiary, nauka pracowitości. Wiele jest lekcji w szkole Mojej miłości.
Któż z was pragnie wstąpić do Mojej szkoły?
Ten, kto się godzi i tego pragnie, musi się liczyć z bólem oczyszczenia, gdyż w Mojej szkole człowieka przemieniam.
Mądra dusza potrafi być szczęśliwa, gdyż umie przyjąć wszystko z ręki Boga bez buntu.
Ja, Bóg Ojciec wraz z swoim Synem i Duchem Świętym, pragnę waszego szczęścia. Pragnę waszej świętości, pragnę byście szli wąską drogą do zbawienia pełni ufności.
Czas jest krótki do przyjścia Mojego Syna, doskonalcie swe dusze w szkole Mojej miłości. Proście o dary Ducha Świętego, by was uzdolnił i we wszystkim wspomógł.
Ja, Bóg, czekam na was, Moje drogie dusze, aż powrócicie do Mojego domu w Niebie.
Starajcie się, Moje drogie dusze, gdyż Ja pragnę waszego zbawienia i czekam na was, i tęsknię, bo Mój Dom w Niebie jest bez was pusty.


Ps.54

1 Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Pieśń pouczająca. Dawidowa.
2 Gdy Zifejczycy przybyli do Saula, mówiąc: «Oto Dawid u nas się ukrywa».
3 Boże, zbaw mnie, w imię swoje,
swoją mocą broń mojej sprawy!
4 Boże, słuchaj mojej modlitwy,
nakłoń ucha na słowa ust moich!
5 Bo powstają przeciwko mnie pyszni,
a gwałtownicy czyhają na moje życie;
nie mają Boga przed swymi oczyma.
6 Oto Bóg mi dopomaga,
Pan podtrzymuje me życie.
7 Niechaj zło spadnie na moich przeciwników
i przez wzgląd na Twą wierność zniwecz ich!
8 Będę Ci chętnie składać ofiarę,
sławić Twe imię, bo ono jest dobre,
9 bo wybawi mię z wszelkiej udręki,
a moje oko ogląda hańbę moich wrogów.