1
2
Enquetes Info
319
Matka Myriam angažovaná pri najbezbrannejších. Naša dcéra patrí do Spoločenstva Mariánskych sestier. Naučili sme sa poznávať a milovať Spoločenstvo Mariánskych sestier ako aj ich zakladateľku, Matku …More
Matka Myriam angažovaná pri najbezbrannejších.

Naša dcéra patrí do Spoločenstva Mariánskych sestier.
Naučili sme sa poznávať a milovať Spoločenstvo Mariánskych sestier ako aj ich zakladateľku, Matku Myriam, ktorú sme mali možnosť osobne stretnúť.
Vidíme, že naša dcéra je šťastná a slobodná, i čo sa týka zmýšľania. Stretávame ju pravidelne a sme stále v písomnom kontakte. Môžeme svedčiť o vyrovnanom a radostnom živote sestier, ktoré vždy s nadšením stretávame pri našich návštevách.
Ponad tieto klamné polemiky konštatujeme, že Matka Myriam, zakladateľka Spoločenstva, vedela zachovať pozitívnu dynamiku v lone Spoločenstva Mariánskych sestier a vo svojej osobnej zaangažovanosti sa pri najbezbrannejších.
Pozývame každého, aby si urobil svoju vlastnú predstavu nie na základe novinármi napísaných článkov, ktorí nikdy nenavštívili Kongregáciu, ale aby ich prišli sami navštíviť. Ich adresy sa nachádzajú na ich oficiálnej internetovej stránke.
(marianske-sestry.mariales.com)

M.-J. a J.-F. Duchosal