04:48
Clicks20
tommy1
Poczet wielkich Polaków: Mjr Kazimierz Śliwa "Ziuk"