29:08
osdamen
294
Czystka - Miłosierdzie Boże. Opis nadchodzącej czystki na podstawie rozmowy z Panem Jezusem sprzed 2 dni, ostrzeżenia i napomnienia, jak należy się zachować, co należy robićMore
Czystka - Miłosierdzie Boże.

Opis nadchodzącej czystki na podstawie rozmowy z Panem Jezusem sprzed 2 dni, ostrzeżenia i napomnienia, jak należy się zachować, co należy robić