Clicks2K

Ľubomír Stanček ~ Čo odo mňa žiada Ježiš? 2/4

- na záberoch: Galilea, Galilejské more (foto by Tisinko - Ďakujeme!)More
- na záberoch: Galilea, Galilejské more
(foto by Tisinko - Ďakujeme!)