Clicks342
hu.news

LATIN-Amerika: A püspök betiltja a LATINT a Novus Ordóban

Alajuela püspöke, az 58 éves spanyol származású Bartolomé Buigues Oller július 27-én rendeletet tett közzé, amely nemcsak megismétli minden tridenti mise betiltását, hanem megtiltja a latin nyelv, vagy a spanyolon kívül bármely más nyelv használatát a Novus Ordo Eucharisztiában.

Mivel a rendelet ellentmond a második vatikáni zsinatnak és a 928. kánnak, amelyek kimondják, hogy a latin a fő liturgikus nyelv, ezért a rendelet semmis.

José Pablo Arias Soto, a Costa Rica-i Summorum Pontificum Egyesület elnöke, aki kilenc éve szervezi a római rítusú miséket Alajuela egyházmegyében, kétszer is megkérdezte Buiguest, aki azt válaszolta, hogy valóban, "a Novus Ordo latinul és ad orientem tilos az egyházmegyémben".

Arias kánonjogi választ fog adni Buigues rendeletére, amely ellentmond az egyetemes jognak. Július 31-én imanapot fog szervezni az Apostoli Nunciatúra előtt.

#newsMxlvxplzcu