Clicks18
vi.news

Chỉ một nửa của Hồng y quay trở lại

Hồng Y Gérald Cyprien Lacroix của Quebec, Canada, đã trở lại làm việc cho Tuần Thánh sau khi trải qua phẫu thuật giảm cân.

Ở tuổi 62, tôi cảm thấy như mình trẻ hơn 20 tuổi ", ông nói với BeauceMedia.ca (ngày 25 tháng 6). Bức ảnh kèm theo bài báo cho thấy Lacroix đã giảm cân đáng kể.

Bây giờ ông ấy có đầy đủ các quyết tâm tốt, "tôi phải thay đổi thói quen cũ theo cách sống mới."

Hình ảnh: Gérald Cyprien Lacroix, © Église catholique de Québec, #newsWeufqotlhi