Clicks2.1K
Radek33
27

Nazywanie bliźniego głupcem,to doświadczenie piekła-Ks. Józef Pierzchalski

''Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz'' (Mt 5,21-26). O co w tym chodzi?? Nie można nazywać nikogo bezbożnikiem, bo podlega się karze piekła? Nie można nazywać rzeczy po imieniu? Przecież jeśli ktoś jest bezbożny to nie będę się oszukiwać i nazywać go sprawiedliwym. Nie rozumiem.

O co chodzi w tym tekście? Uczniowie Jezusa powinni być bardziej doskonali niż najgorliwsi wyznawcy Prawa Mojżeszowego, czyli faryzeusze i nauczyciele Pisma. Gorliwość ta ma się ujawniać w życiu, dlatego Jezus przywołał przykazania dekalogu – podstawowej normy postępowania człowieka. Jezus nie zniósł Dekalogu, ale z pozycji prawodawcy odczytał go na nowo, stawiając swoim uczniom wyższe wymagania. Przekroczeniem prawa miłości jest brak pojednania, pielęgnowanie w sobie urazy czy niechęci do kogoś. Bez miłości bliźniego żadna ofiara nie będzie skuteczna, czyli nie nastąpi odpuszczenie grzechów.

Słowo „bezbożnik” jest przetłumaczone w wydaniu paulistowskim: „durniu”, w tłumaczeniu żydowskim znajduję słowo „głupcze”. Powiedzieć do kogoś „ty głupcze”, znaczyło nazwać kogoś bezbożnikiem i człowiekiem złym, a więc dać wyraz swojej nienawiści. Bezbożnik jest wskazaniem na osobę nie uznającą istnienia Boga. Powinniśmy poznać własne emocje, jednak nie wyrażać ich przez okazywanie wściekłości, zabijanie czy stosowanie przemocy.

Bezbożność, podobnie jak pobożność, wyraża się w czynach. Jest formą samookreślenia się człowieka przez to, jak postępuje wobec Boga i Jego zamiarów. W tej postawie człowiek zaznacza nie tylko to, co wybiera „na teraz”, lecz także to, co wybiera „na wieczność”.

Możesz powiedzieć, że ten oto człowiek jest niewierzący. Nie możesz natomiast ubliżać mu z racji jego niewiary. Nie wolno nazywać go głupcem, człowiekiem pozbawionym rozumu. Rzeczy nazywamy po imieniu, lecz owo nazywanie „po imieniu” nie może być w konflikcie z uznanym i przyjętym przez nas przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Naprawdę Bóg zna serce człowieka. To, co widzimy w postawie drugiego, w jego wypowiedziach czy działaniu, jest jakimś niewielkim fragmentem prawdy o nim. Pełną prawdę o człowieku zna jedynie Bóg. Jemu pozostawiamy ocenę ludzkiego życia.

Nie zachowanie przykazania miłości prowadzi nas w doświadczenie piekła. A piekło, to klęska i niespełnienie. Przypomina ono, że człowiek może sprawić całkowity, ostateczny zawód samemu sobie.

Ks. Józef Pierzchalski SAC
pierzchalski.ecclesia.org.pl/index.php
Posoborowe absurdy
To co powiesz o Księdze Mądrości, lub Księdze Syracha, gdzie jest potępiana głupota i głupi?
przeciwherezjom
Zaraz wymyślą, że Biblię trzeba wyrzucić i zakazać. Po to są te dziwne wymysły.
przeciwherezjom
Takie komentarze, jak poniższe, na najwyższym poziomie duchowości, z najwyższej półki. Kiedyś takie dysputy toczyły największe sławy zakonne i święci, a teraz, no proszę na takiej glorii. Piszę to bez cienia ironii. Tak trzymać!
A do mądrych - a nie głupich - wchodźcie tu (w komentarze) i czytajcie! Warto! Najwyższa półka!
Posoborowe absurdy
Głupota głupocie nierówna
Weronika....S
W znaczeniu biblijnym głupcem byłby zamknięty na działanie Ducha Świętego, na nadprzyrodzoność, choćby był jednocześnie wybitną inteligencją.
Wydaje się, że teraz świat obfituje szczególnie w tego rodzaju głupców, szerzących poglądy o bezwzględnym materializmie i biologizmie w związku ze światową aferą koronawirusa, co skutkuje umniejszeniem czci Najświętszego Sakramentu.
MementoMori+++
Fanatyzmowi o wiele bliższe jest blokowanie i uniemożiwienie wypowiedzenia się komuś gdy czyjeś wiadomości się wyświetlają a to metoda bolszewicka . Szaweł był religijnym fanatykiem, który więził chrześcijan dla systemu religijnego Judaizmu,
Posoborowe absurdy
Mędrzec i głupi

11 Kto zachowuje Prawo, panuje nad swymi myślami,
uwieńczeniem zaś bojaźni Pańskiej jest mądrość.
12 Nie może zdobyć wykształcenia ten, komu brak zdolności,
ale jest zdolność, która przymnaża goryczy.
13 Wiedza mędrca jak potop rozlewać się będzie,
a rada jego jak żywe źródło.
14 Jak naczynie stłuczone jest wnętrze głupiego:
nie zatrzyma żadnej wiedzy.
15 Jeśli rozumny człowiek …More
Mędrzec i głupi

11 Kto zachowuje Prawo, panuje nad swymi myślami,
uwieńczeniem zaś bojaźni Pańskiej jest mądrość.
12 Nie może zdobyć wykształcenia ten, komu brak zdolności,
ale jest zdolność, która przymnaża goryczy.
13 Wiedza mędrca jak potop rozlewać się będzie,
a rada jego jak żywe źródło.
14 Jak naczynie stłuczone jest wnętrze głupiego:
nie zatrzyma żadnej wiedzy.
15 Jeśli rozumny człowiek usłyszy słowo mądre,
pochwali je i dorzuci doń swoje;
gdy głupi posłyszy, nie spodoba mu się
i odrzuci je za plecy.
16 Wyjaśnienia głupiego są jak toboły w drodze,
na wargach zaś mądrego znajdzie się wdzięk.
17 Usta roztropnego będą poszukiwane na zgromadzeniu,
a mowy jego będą rozważane w sercu.
18 Jak dom zniszczony, tak mądrość głupiego,
a wiedza nierozumnego to słowa nieskładne.
19 Nauka dla nierozumnego to pęta na nogi
i jakby więzy na prawej ręce.
20 Głupi przy śmiechu podnosi swój głos,
natomiast człowiek mądry ledwie trochę się uśmiechnie.
21 Nauka dla rozumnego jest jak ozdoba złota
i jak bransoleta na prawym ramieniu.
22 Noga głupiego jest skora, by wejść do domu,
człowiek z ogładą, przeciwnie, krępować się będzie.
23 Nierozumny przez drzwi zagląda do wnętrza,
natomiast mąż dobrze wychowany stać będzie na zewnątrz.
24 Jest brakiem wychowania podsłuchiwać pod drzwiami,
człowieka rozumnego zaś okrywałoby to hańbą.
25 Wargi głupich obficie wylewać będą głupstwa3,
słowa zaś mądrych odważone będą na wadze.
26 Na ustach głupich jest ich serce,
w sercu mądrych są ich usta.
27 Bezbożny, kiedy przeklina swego przeciwnika,
przeklina siebie samego.
28 Potwarca ubliża sobie samemu
i znienawidzą go sąsiedzi.
MementoMori+++
Dlaczego jednak ta interpretacja jest nie pełna jakoby z góry zakładała że to chodzi najczęściej o nazywanie przez wierzących głupcami niewierzących a nie bierze pod uwagę odwrotnej sytuacji która się zdarza nader częściej . Takie tłumaczenia właśnie prowadzą do katolicyzmu otwartego, do zrezygnowania z katolickiej tożsamości.
Należy wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności kim jest brat w znaczen…More
Dlaczego jednak ta interpretacja jest nie pełna jakoby z góry zakładała że to chodzi najczęściej o nazywanie przez wierzących głupcami niewierzących a nie bierze pod uwagę odwrotnej sytuacji która się zdarza nader częściej . Takie tłumaczenia właśnie prowadzą do katolicyzmu otwartego, do zrezygnowania z katolickiej tożsamości.
Należy wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności kim jest brat w znaczeniu biblijnym. Brat w tym znaczeniu nie oznacza dosłownie ani członka rodziny ani tym bardziej każdego człowieka , liczy się to kim dla Pana Jezusa jest brat :
A Jezus odpowiedział: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką (Mt 12,48nn)

Ja natomiast wam mówię, że każdy, kto się gniewa bez przyczyny na swego brata, będzie podlegał sądowi, a kto by powiedział swemu bratu: Raka, będzie podlegał Sanhedrynowi, a kto by powiedział: Głupcze, będzie zasługiwał na Gehennę ognia. Mt 5 22


Tak więc zasługiwał na Gehenne ognia będzie ten kto nazywa głupcem ucznia Pana Jezusa osobę wierną i miłą Bogu która pełni Jego wole. Odnośnie gniewu św. Paweł powiedział :
Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce Ef 4 26


Mówi głupi w swoim sercu: «Nie ma Boga» Ps 53 2

Dar mądrości jest darem Ducha Świętego , więc głupota jest zaprzeczeniem tego daru.
MementoMori+++
Człowiek jako stworzenie nie jest głupie bo stworzył go Bóg. Ale staje się głupi jeśli źle używa wolności przeciwko Bogu sobie i innym. Głupota jest wynikiem ignoracji Boga i rozumu ,a co za tym idzie również ignorancji darów Ducha Świętego. Do Boga prowadzi nie tylko rozum, ale także 3 cnoty boskie i dary Ducha Świętego. Ktoś kto nie używa nawet tylko samego rozumu , jest głupcem. Bowiem za …More
Człowiek jako stworzenie nie jest głupie bo stworzył go Bóg. Ale staje się głupi jeśli źle używa wolności przeciwko Bogu sobie i innym. Głupota jest wynikiem ignoracji Boga i rozumu ,a co za tym idzie również ignorancji darów Ducha Świętego. Do Boga prowadzi nie tylko rozum, ale także 3 cnoty boskie i dary Ducha Świętego. Ktoś kto nie używa nawet tylko samego rozumu , jest głupcem. Bowiem za pomocą samego rozumu można dojść do poznania Boga (List do Rzymian , Księga Mądrości).Przez ludzi tego świata którzy odrzucają Boga , Ewangelia jest głupotą , a mądrość tego świata jest mądrością . A u Boga jest zupełnie na odwrót. Pełnej odpowiedzi należy szukać tu :

18 Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.
19 Napisane jest bowiem:
Wytracę mądrość mędrców,
a przebiegłość przebiegłych zniweczę.
20 Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata?
21 Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących.
22 Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości,
23 my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan,
24 dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą.
25 To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

1 Kor 1
Weronika....S
Jeżeli sobie dobrze przypominam to w Piśmie Świętym jest zastosowane takie określenie ,,głupcze, jeszcze tej nocy umrzesz,,. Mam nadzieję, że cytat jest dosłowny.
Określenie to odnosi się do postawy życiowej, a nie tyle braku zdolności intelektualnych, bo był to człowiek bardzo zapobiegliwy, dbający o zabezpieczenie materialnego bytu..
Posoborowe absurdy
Głupota jest potępiana w Starym i Nowym Testamencie.
przeciwherezjom
Głupota jest grzechem. Bywa często, że jest zawiniona. Np. mówią gdzieś w necie, że Duda w praktyce jest za aborcją, więc jako katolik pod żadnym pozorem nie mogę oddać na niego głosu. A ja se mówię, że niech se gadają, ja wiem swoje i zagłosuję. Tu mamy grzech głupoty. Grzeszących mamy upominać. Proste. W języku polskim słowo głupota, głupi ma niestety podwójne znaczenie. Jako grzech, …More
Głupota jest grzechem. Bywa często, że jest zawiniona. Np. mówią gdzieś w necie, że Duda w praktyce jest za aborcją, więc jako katolik pod żadnym pozorem nie mogę oddać na niego głosu. A ja se mówię, że niech se gadają, ja wiem swoje i zagłosuję. Tu mamy grzech głupoty. Grzeszących mamy upominać. Proste. W języku polskim słowo głupota, głupi ma niestety podwójne znaczenie. Jako grzech, przykładowo tu opisany i jako forma ubliżania bliźniemu - to oczywiście jest naganne. No to co robić, by móc kogoś upomnieć, że grzeszy głupotą, czy jest głupi???? Nie jest to trudne. Wystarczy go gorąco zapewnić, że to, co mu chcę przekazać nie jest próbą ubliżenia mu, tylko pragnieniem upomnienia - naprowadzenia jego dróg na drogi właściwe. Jak przy każdym upomnieniu, warto krótko westchnąć do Matki Najświętszej o pomoc, by pomogła nam przekazać temu gościowi to upomnienie tak, jak Ona by to zrobiła. I będzie dobrze, nawet jak będzie źle! Absurd? Nie! Źle, to znaczy upominający nie przyjął uwagi i się wściekł. Ale my nie jesteśmy winni, wykonaliśmy uczynek miłosierdzia względem bliźniego - a reszta na jego głowę...
A, jeszcze jeden przykład głupoty. Wielu, mimo ostrzeżeń, że to jest szkodliwe zakłada kagańce.... Tu mamy do czynienia z głupotą ogromnego kalibru.
TomUrb
Podobno tytuł przypowieści o pannach roztropnych i nieroztropnych w oryginale brzmi o "o pannach mądrych i głupich". Rozumiem, że można zatem kogoś nazwać głupim?
Jota-jotka
Nie, potocznie nazywając kogoś ,,głupi,,wyrażamy swoje emocje najczęściej z intencją poniżenia kogoś...

Natomiast oba przypadki ,,głupi,,przytoczone odnoszą się do ludzi którzy swoim postępowaniem (jak Panny ).

Czy z racji swoich przekonań
(bezbożnik człowiek niewierzący),
prawdopodobnie nie wejdą do nieba
(Ale to nie my jesteśmy sędzia w tej sprawie .)
TomUrb
Ciężko to rozsądzić. Czasem trzeba mocniej powiedzieć, żeby dotarło, a nie takie ciumciu rumciu, kochajmy się jak bracia. Powszechne braterstwo istnieje tylko w prawdzie.
Jota-jotka
To wg. Twojego rozumowania to jeszcze lepiej użyć ręki i siły ,żeby dotarło ( a czemu nie)
,,a nie takie ciumciu rumciu, kochajmy się jak bracia,,

I tu zakładasz ,że tylko Ty masz rację i jesteś nieomylny 🤔
TomUrb
Chyba za bardzo tu czepiamy się słów, a nie ducha tego, co napisał cytowany ksiądz. Generalna zasada: zawsze pokładajmy nadzieję w drugim człowieku (i w sobie także), że:
- nawróci się na prawdziwą wiarę / pogłębi ją
- zmądrzeje / dostanie łaskę mądrości
Jota-jotka
Twoje było pytanie sam sobie odpowiadasz .
Miłego dnia, pozdrawiam
MementoMori+++
@Jota-jotka weź pod uwagę rozne okolicznosci. Pan Jezus używał mocnego języka dla opornych i bezbożnych którzy przychodzili do Niego nie po to aby go słuchać ale wystawiać na próbę i wysmiewac. Inne grupy cudzoloznice, celnicy, chorzy przychodzili do Jezusa bo w Nim pokładali nadzieję i znajdywali uzdrowienie. I ci i ci sa nazywani grzesznikami lecz Pan Jezuz różnie się do tych grup odnosił. Czy …More
@Jota-jotka weź pod uwagę rozne okolicznosci. Pan Jezus używał mocnego języka dla opornych i bezbożnych którzy przychodzili do Niego nie po to aby go słuchać ale wystawiać na próbę i wysmiewac. Inne grupy cudzoloznice, celnicy, chorzy przychodzili do Jezusa bo w Nim pokładali nadzieję i znajdywali uzdrowienie. I ci i ci sa nazywani grzesznikami lecz Pan Jezuz różnie się do tych grup odnosił. Czy myślisz że alianci i ci co siłą się przecistawiali nazistom, postępowali nie ewangelicznie, bo nie nastawiali drugiego policzka, bo wcześniej nazwali ich czyny po imieniu mocniej niż głupie ?
Jota-jotka
Nie ma okoliczności łagodzących ...
Odnosisz się z pogardą ...
Albo traktujesz z szacunkiem.mimo różnic poglądów ...

To jest istota zachowania .
TomUrb
@Jota-jotka: wszelkiemu fundamentalizmowi mówimy uprzejme, ale stanowcze NIE.

Nie można pojmować Pisma Św. tak literalnie jak Ty (co do joty i jotki), bo to wskazywałoby na ducha protestanckiego.
Diabeł, kiedy kusił Pana Jezusa na pustyni też Go pytał: czyż nie jest napisane to i tamto? Ale rozumiał to pokrętnie, żeby tylko Go usidlić.
Mistrzostwo w rozumieniu Pisma osiągnęli Żydzi i wiadomo, …More
@Jota-jotka: wszelkiemu fundamentalizmowi mówimy uprzejme, ale stanowcze NIE.

Nie można pojmować Pisma Św. tak literalnie jak Ty (co do joty i jotki), bo to wskazywałoby na ducha protestanckiego.
Diabeł, kiedy kusił Pana Jezusa na pustyni też Go pytał: czyż nie jest napisane to i tamto? Ale rozumiał to pokrętnie, żeby tylko Go usidlić.
Mistrzostwo w rozumieniu Pisma osiągnęli Żydzi i wiadomo, jak to się dla nich skończyło.
Jota-jotka
A wiesz ,że Pana Jezusa zabili fachowcy od Biblii znali pisma ,prawa ...dyskutowali i nie rozpoznali ...
Jezus widział ich przewrotność .
Jak zauważyłeś żadnej joty nie zmienił w 10 przykazaniach ,
ale najważniejsze zostawił
DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI
BOGA I BLIŹNIEGO jak siebie samego
To nam powinno wystarczyć)

(Zdaje sobie sprawę szczególnie w kontekście dzisiejszego święta NPB
,że mamy …More
A wiesz ,że Pana Jezusa zabili fachowcy od Biblii znali pisma ,prawa ...dyskutowali i nie rozpoznali ...
Jezus widział ich przewrotność .
Jak zauważyłeś żadnej joty nie zmienił w 10 przykazaniach ,
ale najważniejsze zostawił
DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI
BOGA I BLIŹNIEGO jak siebie samego
To nam powinno wystarczyć)

(Zdaje sobie sprawę szczególnie w kontekście dzisiejszego święta NPB
,że mamy inną mentalność .)
Bo zdarzały się zagrożenia ,że trzeba było bronić życia i jest to już zadanie mężczyzn tak zostaliśmy stworzeni .
TomUrb
Dokładnie, 10 przykazań Bożych tak naprawdę równoważą 2 przykazania miłości do Boga i człowieka, pamiętając przy tym że:
- nie można aż tak kochać grzesznika, żeby kochać jego grzech
- nie można aż tak nienawidzieć grzechu, żeby nienawidzieć grzesznika
Jota-jotka
Radek33
Możesz powiedzieć, że ten oto człowiek jest niewierzący. Nie możesz natomiast ubliżać mu z racji jego niewiary. Nie wolno nazywać go głupcem, człowiekiem pozbawionym rozumu. Rzeczy nazywamy po imieniu, lecz owo nazywanie „po imieniu” nie może być w konflikcie z uznanym i przyjętym przez nas przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Naprawdę Bóg zna serce człowieka. To, co widzimy w postawie …More
Możesz powiedzieć, że ten oto człowiek jest niewierzący. Nie możesz natomiast ubliżać mu z racji jego niewiary. Nie wolno nazywać go głupcem, człowiekiem pozbawionym rozumu. Rzeczy nazywamy po imieniu, lecz owo nazywanie „po imieniu” nie może być w konflikcie z uznanym i przyjętym przez nas przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Naprawdę Bóg zna serce człowieka. To, co widzimy w postawie drugiego, w jego wypowiedziach czy działaniu, jest jakimś niewielkim fragmentem prawdy o nim. Pełną prawdę o człowieku zna jedynie Bóg. Jemu pozostawiamy ocenę ludzkiego życia.
Nie zachowanie przykazania miłości prowadzi nas w doświadczenie piekła. A piekło, to klęska i niespełnienie. Przypomina ono, że człowiek może sprawić całkowity, ostateczny zawód samemu sobie.
wlowoj
Mówi głupi w swoim sercu: «Nie ma Boga» Ps 53 2
Radek33
Uczniowie Jezusa powinni być bardziej doskonali niż najgorliwsi wyznawcy Prawa Mojżeszowego, czyli faryzeusze i nauczyciele Pisma. Gorliwość ta ma się ujawniać w życiu, dlatego Jezus przywołał przykazania dekalogu – podstawowej normy postępowania człowieka. Jezus nie zniósł Dekalogu, ale z pozycji prawodawcy odczytał go na nowo, stawiając swoim uczniom wyższe wymagania. Przekroczeniem prawa …More
Uczniowie Jezusa powinni być bardziej doskonali niż najgorliwsi wyznawcy Prawa Mojżeszowego, czyli faryzeusze i nauczyciele Pisma. Gorliwość ta ma się ujawniać w życiu, dlatego Jezus przywołał przykazania dekalogu – podstawowej normy postępowania człowieka. Jezus nie zniósł Dekalogu, ale z pozycji prawodawcy odczytał go na nowo, stawiając swoim uczniom wyższe wymagania. Przekroczeniem prawa miłości jest brak pojednania, pielęgnowanie w sobie urazy czy niechęci do kogoś. Bez miłości bliźniego żadna ofiara nie będzie skuteczna, czyli nie nastąpi odpuszczenie grzechów.