pl.news
1775.5K

Fatima: Franciszek nie klęka przed Najświętszym Sakramentem

W czasie sobotniej wizyty w Fatimie papież Franciszek nie uklęknął w czasie liturgii. Nie zrobił tego również w grobowcu Franciszka i Hiacynty, przed pomnikiem Najświętszej Panny, w czasie konsekracji ani adoracji Najświętszego Sakramentu, mimo iż przygotowano dla niego klęcznik.

Nie mogło to wynikać ze stanu zdrowia, ponieważ Franciszek klękał w czasie mycia stóp imigrantom, więźniom i transwestytom w Wielki Czwartek.

#newsNhzlwxyrvg
pablito1
on tylko plami imię wielkiego Świętego, Franciszka z Asyżu!www.facebook.com/…/377116706019103
Tymoteusz
„Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.” (1 Tes 5, 22).
„Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza.” (Mt 18, 6).
„... biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie.” (Mt 18, 7).More
„Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.” (1 Tes 5, 22).

„Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza.” (Mt 18, 6).

„... biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie.” (Mt 18, 7).
Nemo potest duobus dominis servire !
Prawdziwy Apostoł Jezusa Chrystusa burzy się na widok fałszywych religii i pragnie wszystkich pozyskać dla Jezusa Chrystusa, aby byli zbawieni. Dlatego głosi im jasno i odważnie Jezusa Chrystusa, Jego Śmierć i Zmartwychwstanie.
Prawdziwym Apostołem jest św. Paweł:
„Czekając na nich w Atenach, Paweł burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków. Rozprawiał też w synagodze z Żydami i …
More
Prawdziwy Apostoł Jezusa Chrystusa burzy się na widok fałszywych religii i pragnie wszystkich pozyskać dla Jezusa Chrystusa, aby byli zbawieni. Dlatego głosi im jasno i odważnie Jezusa Chrystusa, Jego Śmierć i Zmartwychwstanie.

Prawdziwym Apostołem jest św. Paweł:

„Czekając na nich w Atenach, Paweł burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków. Rozprawiał też w synagodze z Żydami i z «bojącymi się Boga» i codziennie na agorze z tymi, których tam spotykał. Niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich rozmawiali z nim: «Cóż chce powiedzieć ten nowinkarz» – mówili jedni, a drudzy: – «Zdaje się, że jest zwiastunem nowych bogów» – bo
głosił Jezusa i zmartwychwstanie” (Dz 17, 16-18).
*******
Nemo potest duobus dominis servire !
Św. Tomasz z Akwinu w Sumie teologicznej, w traktacie o Eucharystii, pisze:
Chrystus nie udzielił władzy sługom Kościoła
na kpiny z wiary i jego sakramentów
”.More
Św. Tomasz z Akwinu w Sumie teologicznej, w traktacie o Eucharystii, pisze:

Chrystus nie udzielił władzy sługom Kościoła
na kpiny z wiary i jego sakramentów
”.
8 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
-Św. Paweł upomniał papieża:
„Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył” (Ga 2, 11).-
More
-Św. Paweł upomniał papieża:

„Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył” (Ga 2, 11).-
Nemo potest duobus dominis servire !
ZANIK DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO U NIE KLĘKAJĄCYCH PRZED MAJESTATEM BOGA WSZECHMOGĄCEGO !
Dar bojaźni Bożej
Dar bojaźni Bożej to usposobienie duszy by instynktownie odczuwać wielki szacunek dla Bożego majestatu, bezgraniczne upodobanie w Jego ojcowskiej dobroci oraz żywy wstręt i odrazę do wszystkiego, co może Go obrażać. Św.
Teresa z Avila: „W duszy ożywionej tym darem góruje ponad wszystkim bojaźń …
More
ZANIK DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO U NIE KLĘKAJĄCYCH PRZED MAJESTATEM BOGA WSZECHMOGĄCEGO !

Dar bojaźni Bożej

Dar bojaźni Bożej to usposobienie duszy by instynktownie odczuwać wielki szacunek dla Bożego majestatu, bezgraniczne upodobanie w Jego ojcowskiej dobroci oraz żywy wstręt i odrazę do wszystkiego, co może Go obrażać. Św.

Teresa z Avila: „W duszy ożywionej tym darem góruje ponad wszystkim bojaźń obrażania Boga, swego Pana i gorące pragnienie, by czynić we wszystkim Jego świętą wolę.”

Bojaźń Boża to nie uczucie, lecz nastawienie do obecności Boga pełne szacunku. Może mu czasami towarzyszyć uczucie strachu, ale nie jest dla niego istotne. Pomaga człowiekowi przeżyć sens słów:

”Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów”. Pod wpływem tego daru Maryja Panna wypowiedziała swoje fiat.

Bojaźni towarzyszy dziecięca ufność w Boże miłosierdzie i niezłomna wiara w Jego wierność, że nas podtrzymuje (1 P 5,10).

Człowiek powierza się całkowicie w ręce Boga i tylko tego pragnie by się nigdy nie oddalać. Walczy z grzechem bo jest świadom, że one zasmucają najlepszego Ojca (nie sędziego). Człowiek boi się raczej siebie, swojej namiętności, że go narażą na obrażenie Boga. Dar uzdalnia nas do przezwyciężenia naszych ziemskich i cielesnych obaw (Prz 14,26). Uwalnia nas też od obawy przed opinią innych ludzi.Aby wzrastać w bojaźni Bożej trzeba najpierw trzeba rozpoznać ten dar, modlić się o bojaźń Bożą:
„Skłoń moje serce ku bojaźni Twego imienia” (Ps 86,11b)

… często rozważać wielkie dzieła Boże z historii zbawienia.

„Jeśli będziesz tego szukał jak srebra i pragnął jak największych skarbów, wtedy zrozumiesz, czym jest bojaźń Boża i będzie ci dane poznanie Boga” (Prz 2,4-5).

Dar rozwija się przez okazywanie Bogu posłuszeństwa i naśladowanie Go. Mojżesz tak zachęcał:

„Niech bojaźń Boża, twojego Boga, przejmuje ciebie samego, twoich synów i wnuków; przestrzegaj przez wszystkie dnie twojego życia nakazów, które ci ogłosiłem, aby były przedłużone dni twoje” (Pwt 6,2).

Bojaźń Boża jest „początkiem mądrości”(Pwt 1,7; Koh 1,11; Jb 28,28;Ps 111, 10; Prz 9,10), jest podstawą „wiedzy” (Prz 1,7). Dar ten posiadał Abraham:

„Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna” (Rdz 22,12).

Bojaźń kieruje człowieka w stronę prawego życia, wolnego od grzechu (por. Prz 16,6; Ps 34,12). To nie lęk przed Bogiem ale przede wszystkim wielki szacunek do Boga i synowska miłość Jahwe. Jest niezbędna rządzącym:

„Kto sprawiedliwie rządzi człowiekiem, kto rządzi w Bożej bojaźni” (2 Sm 23,3b)
Nemo potest duobus dominis servire !
Istnieją wpływowe środowiska, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą”
(Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii)
Duch Święty prowadzi do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.
Matka Boża prowadzi do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.
Św. Józef prowadzi do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.
Święci polscy prowadzą do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.
Wszyscy Święci …More
Istnieją wpływowe środowiska, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą”

(Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii)

Duch Święty prowadzi do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.
Matka Boża prowadzi do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.
Św. Józef prowadzi do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.
Święci polscy prowadzą do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.
Wszyscy Święci prowadzą do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.

Kościół Katolicki prowadzi do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.

A oto dzisiaj trwa i nasila się w Polsce zaplanowana i szeroko zakrojona akcja systematycznego eliminowania znaków najwyższej czci wobec Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

Antymisjonarze i ich mocodawcy są cierpliwi i zdeterminowani. Przyświeca im cel dalekosiężny, długofalowy a w jego osiągnięciu są gotowi sięgać po wszelkie dostępne środki. Byle zniszczyć Tradycję. Byle wyeliminować wszystko, co o niej przypomina.

Do radykalnie i systematycznie eliminowanych, zakorzenionych w Tradycji, znaków najwyższej czci wobec Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie należy postawa klęcząca, zwłaszcza przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Jednym ze sposobów eliminacji jest niemówienie na ten temat. Nie mówmy nic. A tymczasem idzie naprzód – po cichu i z bezczelną zuchwałością – rewolucyjna akcja prostowania ludziom kolan. Perfidne milczenie! Rewolucja ma już wiele osiągnięć.

Sięgając do ostatecznych źródeł duchowych, można stwierdzić jasno:

Jest niemożliwe, aby to Duch Święty prowadził do umniejszania czci wobec Pana Jezusa.

Jest niemożliwe, aby to Matka Boża prowadziła do umniejszania czci wobec Pana Jezusa.

Jest niemożliwe, aby to Św. Józef prowadził do umniejszania czci wobec Pana Jezusa.

Jest niemożliwe, aby to Święci polscy prowadzili do umniejszania czci wobec Pana Jezusa.

Jest niemożliwe, aby to wszyscy Święci prowadzili do umniejszania czci wobec Pana Jezusa.

Jest niemożliwe, aby to Kościół Katolicki prowadził do umniejszania czci wobec Pana Jezusa.

„Wpływ ten nie pochodzi od Tego, który was powołuje. Trochę kwasu ma moc zakwasić całe ciasto”(Ga 5, 8-9).

Są przedziwne komitywy. Sitwa ateistyczna. Przyjaźnie i wspólnoty rodzące się na bazie ujmowania czci Panu Jezusowi.

Pyszałkowata pewność siebie. My jesteśmy nowocześni. Dobrze się czujemy ze sobą. My stoimy. My nie klękamy. My mamy porozumienie. My mamy przepis. My jesteśmy oświeceni. A ten tłum, który klęka, nie zna prawa. My się rozumiemy. My wiemy. My.

Taka komitywa zrodzona na bazie umniejszenia czci Panu Jezusowi miała miejsce dwa tysiące lat temu. Zaciekli wrogowie polityczni – kiedy udało im się już poniżyć Pana Jezusa – stali się przyjaciółmi. Tak pisze św. Łukasz: „W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni” (Łk 23, 12). Historia się powtarza.

Rodzą się pytania ważne i poważne:

Komu zależy na ujęciu czci Panu Jezusowi?

Komu zależy w Polsce na ujęciu czci Panu Jezusowi?

Kim są ci, którzy na polskiej ziemi ujmują czci Panu Jezusowi?

Kim są ci, którzy gardzą Panem Jezusem?

Kim są ci, którzy gardzą katolikami klękającymi przed Panem Jezusem?

Kim są ci, którzy z pyszałkowatą, „oświeconą” wyższością(illuminata superiorità) gardzą katolikami przyjmującymi Komunię Świętą w postawie klęczącej?

Co to są za ludzie?

Jakiej religii?

Co robią w Kościele?

Jaka jest ich misja?

Jakie mają cele?

Co chcą osiągnąć?

Do czego chcą doprowadzić Kościół?

Do czego chcą doprowadzić Kościół w Polsce?

Słowo Boże wzywa nas do działania roztropnego i jednoznacznego: Nie wchodzić w komitywę z destruktorami Kościoła! Klarowny nakaz daje nam św. Paweł:

Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas” (2 Tes 3, 6).

Jesteśmy posłuszni Panu Bogu i Jego Słowu, gdy dokładamy wszelkich godziwych starań, „aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano” (Flp 2, 10).
Nasz papież Benedykt XVI pisał przed laty: „upadnięcie na kolana w wierze jest prawidłowym i płynącym z wnętrza, koniecznym gestem. Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać, a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone. Tam, gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba nauczyć się klękać, abyśmy modląc się, pozostawali we wspólnocie Apostołów i męczenników, we wspólnocie całego kosmosu, w jedności z samym Jezusem Chrystusem” (Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii).

Ci, którzy mają serce Polaka i ci, którzy cieszą się królewską godnością katolika, znają tajemnice gestów królewskich wobec Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Klękam!

„Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»” (Bł. Jan Paweł II,Ecclesia de Eucharistia, 61).

źródło: novushiacynthus.blogspot.ro/…/ujecie-czci-pan…
Nemo potest duobus dominis servire !
Klękam
Klękanie przed Panem Bogiem to jest kwestia, którą można rozpatrywać w wielu aspektach. Jest to m. in. kwestia filozoficzna, antropologiczna, teologiczna, duchowa, mistyczna, moralna, mistagogiczna, pedagogiczna, obrzędowa, obyczajowa, psychologiczna, socjologiczna, kulturowa, cywilizacyjna.
Istotne jest zwrócenie uwagi na relację człowieka z Panem Bogiem.
W tekście kazania kard. Karola …More
Klękam

Klękanie przed Panem Bogiem to jest kwestia, którą można rozpatrywać w wielu aspektach. Jest to m. in. kwestia filozoficzna, antropologiczna, teologiczna, duchowa, mistyczna, moralna, mistagogiczna, pedagogiczna, obrzędowa, obyczajowa, psychologiczna, socjologiczna, kulturowa, cywilizacyjna.

Istotne jest zwrócenie uwagi na relację człowieka z Panem Bogiem.

W tekście kazania kard. Karola Wojtyły na 50-lecie śmierci Alberta Chmielowskiego czytamy: „Im bardziej Bóg udziela się duszy, im bardziej się do niej przelewa przez dary Ducha Świętego, tym bardziej rzuca ją na kolana”.
Nemo potest duobus dominis servire !
Zapraszam do wysłuchania wykładu:
Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury.
Przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI.

Wykład można określić jako apologię postawy klęczącej.
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że temat jest ważny i naglący.

L I N KMore
Zapraszam do wysłuchania wykładu:

Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury.
Przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI.


Wykład można określić jako apologię postawy klęczącej.
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że temat jest ważny i naglący.


L I N K
Nemo potest duobus dominis servire !
Obrona przed złym: radość i gest egzorcyzmujący.
...klękanie przed Panem Bogiem jest gestem egzorcyzmującym.More
Obrona przed złym: radość i gest egzorcyzmujący.

...klękanie przed Panem Bogiem jest gestem egzorcyzmującym.
Nemo potest duobus dominis servire !
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226)
w jednym z listów tak pisze o Realnej Obecności Chrystusa w pokornej Hostii św.:

Wszystko w człowieku powinno zamierać z podziwu - niech cała ziemia drży i całe Niebiosa triumfują, gdy Chrystus, Syn Boga żywego, przychodzi na ołtarz przez ręce kapłana.
Dla św. Franciszka żadna godność nie mogła się równać z godnością kapłańską, z powodu jej wzniosłej chwały …More
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226)

w jednym z listów tak pisze o Realnej Obecności Chrystusa w pokornej Hostii św.:


Wszystko w człowieku powinno zamierać z podziwu - niech cała ziemia drży i całe Niebiosa triumfują, gdy Chrystus, Syn Boga żywego, przychodzi na ołtarz przez ręce kapłana.

Dla św. Franciszka żadna godność nie mogła się równać z godnością kapłańską, z powodu jej wzniosłej chwały Konsekrowania Ciała i Krwi Chrystusa.
Nemo potest duobus dominis servire !
Warto też wspomnieć opowiadanie zaczerpnięte z apoftegmatów Ojców Pustyni. Mówi ono o diable, który został zmuszony przez Boga do pokazania się opatowi Apollonowi: „Diabeł był czarny, brzydki, o przerażająco wątłych członkach, przede wszystkim jednak nie miał kolan.
Niezdolność klęczenia okazuje się zatem istotą elementu diabolicznego[7].”
- Benedykt XVI
More
Warto też wspomnieć opowiadanie zaczerpnięte z apoftegmatów Ojców Pustyni. Mówi ono o diable, który został zmuszony przez Boga do pokazania się opatowi Apollonowi: „Diabeł był czarny, brzydki, o przerażająco wątłych członkach, przede wszystkim jednak nie miał kolan.

Niezdolność klęczenia okazuje się zatem istotą elementu diabolicznego[7].”

- Benedykt XVI
Sandokan_74
O cho...
Chyba pójdzie na emeryturę zdrowotną.
Nemo potest duobus dominis servire !
Ks. Jacek Bałemba SDB:
Sięgając do ostatecznych źródeł duchowych, można stwierdzić jasno:
Jest niemożliwe, aby to Kościół Katolicki prowadził do umniejszania czci wobec Pana Jezusa.More
Ks. Jacek Bałemba SDB:

Sięgając do ostatecznych źródeł duchowych, można stwierdzić jasno:

Jest niemożliwe, aby to Kościół Katolicki prowadził do umniejszania czci wobec Pana Jezusa.
Nemo potest duobus dominis servire !
Dlaczego tylko klękanie jest godną postawą? Klękanie jest zawsze oznaką wiary i szacunku dla kogoś większego.
Najwyższym rodzajem szacunku jest cześć
. Muzułmanie nie tylko klękają, ale nawet dotykają ziemi czołem, gdy wzywają Allacha, czyli swego boga, choć mają o nim tylko mgliste wyobrażenie.
Katolik natomiast ma przed sobą Boga obecnego w Pełni, substancjalnie, mimo to nie klęka - stol!
Po 20…
More
Dlaczego tylko klękanie jest godną postawą? Klękanie jest zawsze oznaką wiary i szacunku dla kogoś większego.

Najwyższym rodzajem szacunku jest cześć
. Muzułmanie nie tylko klękają, ale nawet dotykają ziemi czołem, gdy wzywają Allacha, czyli swego boga, choć mają o nim tylko mgliste wyobrażenie.

Katolik natomiast ma przed sobą Boga obecnego w Pełni, substancjalnie, mimo to nie klęka - stol!

Po 20 wiekach klękania nagle wpadł na szalony pomysł, że trzeba STAć przed Bogiem podczas przyjmowania Komunii św.!!! Sam Bóg objawił, jak mamy oddawać Mu chwałę. W Piśmie Św. jest ok. 500 wersetów mówiących o padnięciu na kolana i twarzą do ziemi przed nieskończonym Bożym Majestatem i Świętością
(Por. niektóre z nich: Rdz 22,5; 24,26; 24,48; 24,52; Wj 3,12: 4,31; 12,27; Kpł 9,24; Lb 16,22; 17,10; 20,6; 22,31; Joz 5,14; 7,6; lSm 1,19; 1,28; 6,5; 15,31; 2Sm 12,20; 15,32; 2Km 7,3; 20,18; 29,29; Ne 9,6; Tb 12,16; 5,14; Jdt 4,11; 9,1; 13,17; lMch 4,40; 4,55; 2Mch 3,15; 10,4;.10,26; 1,20; Ps 95 (94),6; Iz 45,14 i 23; 49,7; 49,23; 44,4; Ez 1,28; 2,23; 43,2-3; Dn 8,17-18; 10,9; Mt 4,9; 17,6; 14,33; 15,25; 26,39; Mk 1,40; 5,22; 5,33; 7,25;.10,17; Łk 5,12; 17,16; 24,5; 8,41; 8,47; 22,41; Dz 9,40; 20,36; 22,7; 26,14; 1 Kor 14,25; Rz 14,10-11; Ap 1,17; 4,9-11; 5,8 i 14; 7,11; 19,4; 22,8).
...
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
Istnieją wpływowe środowiska, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą”
(Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii)More
Istnieją wpływowe środowiska, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą”

(Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii)
Quas Primas
Nemo potest duobus dominis servire !
Kiedy się uniżasz i wyniszczasz przed Majestatem Moim- mówi Pan Jezus -wtenczas ścigam cię łaskami Swoimi. Używam wszechmocy, aby cię wywyższyć(Dz 576; por. 1 P 5, 5).
"Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was" (Jk 4, 9).
Gdy po zmartwychwstaniu Apostołowie ujrzeli Jezusa, "oddali mu pokłon" (Mt 28, 17). Identycznie było, gdy wstępował do Nieba (Łk 24, 52).
W znaczeniu biblijnym oddanie pokłonu …
More
Kiedy się uniżasz i wyniszczasz przed Majestatem Moim- mówi Pan Jezus -wtenczas ścigam cię łaskami Swoimi. Używam wszechmocy, aby cię wywyższyć(Dz 576; por. 1 P 5, 5).

"Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was" (Jk 4, 9).

Gdy po zmartwychwstaniu Apostołowie ujrzeli Jezusa, "oddali mu pokłon" (Mt 28, 17). Identycznie było, gdy wstępował do Nieba (Łk 24, 52).

W znaczeniu biblijnym oddanie pokłonu oznacza zawsze padnięcie na kolana lub twarz.
Nemo potest duobus dominis servire !
"Zwykle nie atakuje się dogmatów wprost, ale pokrętnie.
Czasami atakowano sakramenty atakując ich formę, a jeszcze częściej to, co otacza formę a mianowicie ustanowione przez Kościół wokół sakramentów obrzędy, które pełnią rolę czegoś w rodzaju zabezpieczenia czy obrony, dostarczają pożywki dla wiary i skłaniają wiernych do dobrego i godnego ich przyjmowania
.
W to właśnie głównie uderzono. …More
"Zwykle nie atakuje się dogmatów wprost, ale pokrętnie.

Czasami atakowano sakramenty atakując ich formę, a jeszcze częściej to, co otacza formę a mianowicie ustanowione przez Kościół wokół sakramentów obrzędy, które pełnią rolę czegoś w rodzaju zabezpieczenia czy obrony, dostarczają pożywki dla wiary i skłaniają wiernych do dobrego i godnego ich przyjmowania
.

W to właśnie głównie uderzono.

Wystarczy popatrzeć na Mszę świętą, na komunię,
na chrzest, jak zniknęły egzorcyzmy, jak wyeliminowano ze Mszy świętej znaki Krzyża i przyklęknięcia."

o. Roger Calmel OP, Tajemnice Królestwa Łaski.