Clicks5.2K
pl.news
77

Fatima: Franciszek nie klęka przed Najświętszym Sakramentem

W czasie sobotniej wizyty w Fatimie papież Franciszek nie uklęknął w czasie liturgii. Nie zrobił tego również w grobowcu Franciszka i Hiacynty, przed pomnikiem Najświętszej Panny, w czasie konsekracji ani adoracji Najświętszego Sakramentu, mimo iż przygotowano dla niego klęcznik.

Nie mogło to wynikać ze stanu zdrowia, ponieważ Franciszek klękał w czasie mycia stóp imigrantom, więźniom i transwestytom w Wielki Czwartek.

#newsNhzlwxyrvg
pablito1
on tylko plami imię wielkiego Świętego, Franciszka z Asyżu!www.facebook.com/…/377116706019103
Tymoteusz
„Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.” (1 Tes 5, 22).

„Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza.” (Mt 18, 6).

„... biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie.” (Mt 18, 7).
Nemo potest duobus dominis servire !
Prawdziwy Apostoł Jezusa Chrystusa burzy się na widok fałszywych religii i pragnie wszystkich pozyskać dla Jezusa Chrystusa, aby byli zbawieni. Dlatego głosi im jasno i odważnie Jezusa Chrystusa, Jego Śmierć i Zmartwychwstanie.

Prawdziwym Apostołem jest św. Paweł:

„Czekając na nich w Atenach, Paweł burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków. Rozprawiał też w synagodze z Żydami i z …
More
Prawdziwy Apostoł Jezusa Chrystusa burzy się na widok fałszywych religii i pragnie wszystkich pozyskać dla Jezusa Chrystusa, aby byli zbawieni. Dlatego głosi im jasno i odważnie Jezusa Chrystusa, Jego Śmierć i Zmartwychwstanie.

Prawdziwym Apostołem jest św. Paweł:

„Czekając na nich w Atenach, Paweł burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków. Rozprawiał też w synagodze z Żydami i z «bojącymi się Boga» i codziennie na agorze z tymi, których tam spotykał. Niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich rozmawiali z nim: «Cóż chce powiedzieć ten nowinkarz» – mówili jedni, a drudzy: – «Zdaje się, że jest zwiastunem nowych bogów» – bo
głosił Jezusa i zmartwychwstanie” (Dz 17, 16-18).
*******
Nemo potest duobus dominis servire !
Św. Tomasz z Akwinu w Sumie teologicznej, w traktacie o Eucharystii, pisze:

Chrystus nie udzielił władzy sługom Kościoła
na kpiny z wiary i jego sakramentów
”.
8 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
-Św. Paweł upomniał papieża:

„Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył” (Ga 2, 11).-
Nemo potest duobus dominis servire !
ZANIK DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO U NIE KLĘKAJĄCYCH PRZED MAJESTATEM BOGA WSZECHMOGĄCEGO !

Dar bojaźni Bożej

Dar bojaźni Bożej to usposobienie duszy by instynktownie odczuwać wielki szacunek dla Bożego majestatu, bezgraniczne upodobanie w Jego ojcowskiej dobroci oraz żywy wstręt i odrazę do wszystkiego, co może Go obrażać. Św.

Teresa z Avila: „W duszy ożywionej tym darem góruje ponad …
More
ZANIK DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO U NIE KLĘKAJĄCYCH PRZED MAJESTATEM BOGA WSZECHMOGĄCEGO !

Dar bojaźni Bożej

Dar bojaźni Bożej to usposobienie duszy by instynktownie odczuwać wielki szacunek dla Bożego majestatu, bezgraniczne upodobanie w Jego ojcowskiej dobroci oraz żywy wstręt i odrazę do wszystkiego, co może Go obrażać. Św.

Teresa z Avila: „W duszy ożywionej tym darem góruje ponad wszystkim bojaźń obrażania Boga, swego Pana i gorące pragnienie, by czynić we wszystkim Jego świętą wolę.”

Bojaźń Boża to nie uczucie, lecz nastawienie do obecności Boga pełne szacunku. Może mu czasami towarzyszyć uczucie strachu, ale nie jest dla niego istotne. Pomaga człowiekowi przeżyć sens słów:

”Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów”. Pod wpływem tego daru Maryja Panna wypowiedziała swoje fiat.

Bojaźni towarzyszy dziecięca ufność w Boże miłosierdzie i niezłomna wiara w Jego wierność, że nas podtrzymuje (1 P 5,10).

Człowiek powierza się całkowicie w ręce Boga i tylko tego pragnie by się nigdy nie oddalać. Walczy z grzechem bo jest świadom, że one zasmucają najlepszego Ojca (nie sędziego). Człowiek boi się raczej siebie, swojej namiętności, że go narażą na obrażenie Boga. Dar uzdalnia nas do przezwyciężenia naszych ziemskich i cielesnych obaw (Prz 14,26). Uwalnia nas też od obawy przed opinią innych ludzi.Aby wzrastać w bojaźni Bożej trzeba najpierw trzeba rozpoznać ten dar, modlić się o bojaźń Bożą:
„Skłoń moje serce ku bojaźni Twego imienia” (Ps 86,11b)

… często rozważać wielkie dzieła Boże z historii zbawienia.

„Jeśli będziesz tego szukał jak srebra i pragnął jak największych skarbów, wtedy zrozumiesz, czym jest bojaźń Boża i będzie ci dane poznanie Boga” (Prz 2,4-5).

Dar rozwija się przez okazywanie Bogu posłuszeństwa i naśladowanie Go. Mojżesz tak zachęcał:

„Niech bojaźń Boża, twojego Boga, przejmuje ciebie samego, twoich synów i wnuków; przestrzegaj przez wszystkie dnie twojego życia nakazów, które ci ogłosiłem, aby były przedłużone dni twoje” (Pwt 6,2).

Bojaźń Boża jest „początkiem mądrości”(Pwt 1,7; Koh 1,11; Jb 28,28;Ps 111, 10; Prz 9,10), jest podstawą „wiedzy” (Prz 1,7). Dar ten posiadał Abraham:

„Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna” (Rdz 22,12).

Bojaźń kieruje człowieka w stronę prawego życia, wolnego od grzechu (por. Prz 16,6; Ps 34,12). To nie lęk przed Bogiem ale przede wszystkim wielki szacunek do Boga i synowska miłość Jahwe. Jest niezbędna rządzącym:

„Kto sprawiedliwie rządzi człowiekiem, kto rządzi w Bożej bojaźni” (2 Sm 23,3b)
Nemo potest duobus dominis servire !
Istnieją wpływowe środowiska, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą”

(Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii)

Duch Święty prowadzi do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.
Matka Boża prowadzi do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.
Św. Józef prowadzi do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.
Święci polscy prowadzą do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.
Wszyscy Święci …More
Istnieją wpływowe środowiska, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą”

(Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii)

Duch Święty prowadzi do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.
Matka Boża prowadzi do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.
Św. Józef prowadzi do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.
Święci polscy prowadzą do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.
Wszyscy Święci prowadzą do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.

Kościół Katolicki prowadzi do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.

A oto dzisiaj trwa i nasila się w Polsce zaplanowana i szeroko zakrojona akcja systematycznego eliminowania znaków najwyższej czci wobec Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

Antymisjonarze i ich mocodawcy są cierpliwi i zdeterminowani. Przyświeca im cel dalekosiężny, długofalowy a w jego osiągnięciu są gotowi sięgać po wszelkie dostępne środki. Byle zniszczyć Tradycję. Byle wyeliminować wszystko, co o niej przypomina.

Do radykalnie i systematycznie eliminowanych, zakorzenionych w Tradycji, znaków najwyższej czci wobec Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie należy postawa klęcząca, zwłaszcza przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Jednym ze sposobów eliminacji jest niemówienie na ten temat. Nie mówmy nic. A tymczasem idzie naprzód – po cichu i z bezczelną zuchwałością – rewolucyjna akcja prostowania ludziom kolan. Perfidne milczenie! Rewolucja ma już wiele osiągnięć.

Sięgając do ostatecznych źródeł duchowych, można stwierdzić jasno:

Jest niemożliwe, aby to Duch Święty prowadził do umniejszania czci wobec Pana Jezusa.

Jest niemożliwe, aby to Matka Boża prowadziła do umniejszania czci wobec Pana Jezusa.

Jest niemożliwe, aby to Św. Józef prowadził do umniejszania czci wobec Pana Jezusa.

Jest niemożliwe, aby to Święci polscy prowadzili do umniejszania czci wobec Pana Jezusa.

Jest niemożliwe, aby to wszyscy Święci prowadzili do umniejszania czci wobec Pana Jezusa.

Jest niemożliwe, aby to Kościół Katolicki prowadził do umniejszania czci wobec Pana Jezusa.

„Wpływ ten nie pochodzi od Tego, który was powołuje. Trochę kwasu ma moc zakwasić całe ciasto”(Ga 5, 8-9).

Są przedziwne komitywy. Sitwa ateistyczna. Przyjaźnie i wspólnoty rodzące się na bazie ujmowania czci Panu Jezusowi.

Pyszałkowata pewność siebie. My jesteśmy nowocześni. Dobrze się czujemy ze sobą. My stoimy. My nie klękamy. My mamy porozumienie. My mamy przepis. My jesteśmy oświeceni. A ten tłum, który klęka, nie zna prawa. My się rozumiemy. My wiemy. My.

Taka komitywa zrodzona na bazie umniejszenia czci Panu Jezusowi miała miejsce dwa tysiące lat temu. Zaciekli wrogowie polityczni – kiedy udało im się już poniżyć Pana Jezusa – stali się przyjaciółmi. Tak pisze św. Łukasz: „W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni” (Łk 23, 12). Historia się powtarza.

Rodzą się pytania ważne i poważne:

Komu zależy na ujęciu czci Panu Jezusowi?

Komu zależy w Polsce na ujęciu czci Panu Jezusowi?

Kim są ci, którzy na polskiej ziemi ujmują czci Panu Jezusowi?

Kim są ci, którzy gardzą Panem Jezusem?

Kim są ci, którzy gardzą katolikami klękającymi przed Panem Jezusem?

Kim są ci, którzy z pyszałkowatą, „oświeconą” wyższością(illuminata superiorità) gardzą katolikami przyjmującymi Komunię Świętą w postawie klęczącej?

Co to są za ludzie?

Jakiej religii?

Co robią w Kościele?

Jaka jest ich misja?

Jakie mają cele?

Co chcą osiągnąć?

Do czego chcą doprowadzić Kościół?

Do czego chcą doprowadzić Kościół w Polsce?

Słowo Boże wzywa nas do działania roztropnego i jednoznacznego: Nie wchodzić w komitywę z destruktorami Kościoła! Klarowny nakaz daje nam św. Paweł:

Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas” (2 Tes 3, 6).

Jesteśmy posłuszni Panu Bogu i Jego Słowu, gdy dokładamy wszelkich godziwych starań, „aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano” (Flp 2, 10).
Nasz papież Benedykt XVI pisał przed laty: „upadnięcie na kolana w wierze jest prawidłowym i płynącym z wnętrza, koniecznym gestem. Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać, a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone. Tam, gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba nauczyć się klękać, abyśmy modląc się, pozostawali we wspólnocie Apostołów i męczenników, we wspólnocie całego kosmosu, w jedności z samym Jezusem Chrystusem” (Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii).

Ci, którzy mają serce Polaka i ci, którzy cieszą się królewską godnością katolika, znają tajemnice gestów królewskich wobec Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Klękam!

„Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»” (Bł. Jan Paweł II,Ecclesia de Eucharistia, 61).

źródło: novushiacynthus.blogspot.ro/…/ujecie-czci-pan…
Nemo potest duobus dominis servire !
Klękam

Klękanie przed Panem Bogiem to jest kwestia, którą można rozpatrywać w wielu aspektach. Jest to m. in. kwestia filozoficzna, antropologiczna, teologiczna, duchowa, mistyczna, moralna, mistagogiczna, pedagogiczna, obrzędowa, obyczajowa, psychologiczna, socjologiczna, kulturowa, cywilizacyjna.

Istotne jest zwrócenie uwagi na relację człowieka z Panem Bogiem.

W tekście kazania kard. Karol…More
Klękam

Klękanie przed Panem Bogiem to jest kwestia, którą można rozpatrywać w wielu aspektach. Jest to m. in. kwestia filozoficzna, antropologiczna, teologiczna, duchowa, mistyczna, moralna, mistagogiczna, pedagogiczna, obrzędowa, obyczajowa, psychologiczna, socjologiczna, kulturowa, cywilizacyjna.

Istotne jest zwrócenie uwagi na relację człowieka z Panem Bogiem.

W tekście kazania kard. Karola Wojtyły na 50-lecie śmierci Alberta Chmielowskiego czytamy: „Im bardziej Bóg udziela się duszy, im bardziej się do niej przelewa przez dary Ducha Świętego, tym bardziej rzuca ją na kolana”.
Nemo potest duobus dominis servire !
Zapraszam do wysłuchania wykładu:

Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury.
Przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI.


Wykład można określić jako apologię postawy klęczącej.
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że temat jest ważny i naglący.


L I N K
Nemo potest duobus dominis servire !
Obrona przed złym: radość i gest egzorcyzmujący.

...klękanie przed Panem Bogiem jest gestem egzorcyzmującym.
Nemo potest duobus dominis servire !
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226)

w jednym z listów tak pisze o Realnej Obecności Chrystusa w pokornej Hostii św.:


Wszystko w człowieku powinno zamierać z podziwu - niech cała ziemia drży i całe Niebiosa triumfują, gdy Chrystus, Syn Boga żywego, przychodzi na ołtarz przez ręce kapłana.

Dla św. Franciszka żadna godność nie mogła się równać z godnością kapłańską, z powodu jej wzniosłej chwały…More
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226)

w jednym z listów tak pisze o Realnej Obecności Chrystusa w pokornej Hostii św.:


Wszystko w człowieku powinno zamierać z podziwu - niech cała ziemia drży i całe Niebiosa triumfują, gdy Chrystus, Syn Boga żywego, przychodzi na ołtarz przez ręce kapłana.

Dla św. Franciszka żadna godność nie mogła się równać z godnością kapłańską, z powodu jej wzniosłej chwały Konsekrowania Ciała i Krwi Chrystusa.
Nemo potest duobus dominis servire !
Warto też wspomnieć opowiadanie zaczerpnięte z apoftegmatów Ojców Pustyni. Mówi ono o diable, który został zmuszony przez Boga do pokazania się opatowi Apollonowi: „Diabeł był czarny, brzydki, o przerażająco wątłych członkach, przede wszystkim jednak nie miał kolan.

Niezdolność klęczenia okazuje się zatem istotą elementu diabolicznego[7].”

- Benedykt XVI
Sandokan_74
O cho...
Chyba pójdzie na emeryturę zdrowotną.
Nemo potest duobus dominis servire !
Ks. Jacek Bałemba SDB:

Sięgając do ostatecznych źródeł duchowych, można stwierdzić jasno:

Jest niemożliwe, aby to Kościół Katolicki prowadził do umniejszania czci wobec Pana Jezusa.
Nemo potest duobus dominis servire !
Dlaczego tylko klękanie jest godną postawą? Klękanie jest zawsze oznaką wiary i szacunku dla kogoś większego.

Najwyższym rodzajem szacunku jest cześć
. Muzułmanie nie tylko klękają, ale nawet dotykają ziemi czołem, gdy wzywają Allacha, czyli swego boga, choć mają o nim tylko mgliste wyobrażenie.

Katolik natomiast ma przed sobą Boga obecnego w Pełni, substancjalnie, mimo to nie klęka - stol!

More
Dlaczego tylko klękanie jest godną postawą? Klękanie jest zawsze oznaką wiary i szacunku dla kogoś większego.

Najwyższym rodzajem szacunku jest cześć
. Muzułmanie nie tylko klękają, ale nawet dotykają ziemi czołem, gdy wzywają Allacha, czyli swego boga, choć mają o nim tylko mgliste wyobrażenie.

Katolik natomiast ma przed sobą Boga obecnego w Pełni, substancjalnie, mimo to nie klęka - stol!

Po 20 wiekach klękania nagle wpadł na szalony pomysł, że trzeba STAć przed Bogiem podczas przyjmowania Komunii św.!!! Sam Bóg objawił, jak mamy oddawać Mu chwałę. W Piśmie Św. jest ok. 500 wersetów mówiących o padnięciu na kolana i twarzą do ziemi przed nieskończonym Bożym Majestatem i Świętością
(Por. niektóre z nich: Rdz 22,5; 24,26; 24,48; 24,52; Wj 3,12: 4,31; 12,27; Kpł 9,24; Lb 16,22; 17,10; 20,6; 22,31; Joz 5,14; 7,6; lSm 1,19; 1,28; 6,5; 15,31; 2Sm 12,20; 15,32; 2Km 7,3; 20,18; 29,29; Ne 9,6; Tb 12,16; 5,14; Jdt 4,11; 9,1; 13,17; lMch 4,40; 4,55; 2Mch 3,15; 10,4;.10,26; 1,20; Ps 95 (94),6; Iz 45,14 i 23; 49,7; 49,23; 44,4; Ez 1,28; 2,23; 43,2-3; Dn 8,17-18; 10,9; Mt 4,9; 17,6; 14,33; 15,25; 26,39; Mk 1,40; 5,22; 5,33; 7,25;.10,17; Łk 5,12; 17,16; 24,5; 8,41; 8,47; 22,41; Dz 9,40; 20,36; 22,7; 26,14; 1 Kor 14,25; Rz 14,10-11; Ap 1,17; 4,9-11; 5,8 i 14; 7,11; 19,4; 22,8).
...
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
Istnieją wpływowe środowiska, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą”

(Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii)
Quas Primas
Nemo potest duobus dominis servire !
Kiedy się uniżasz i wyniszczasz przed Majestatem Moim- mówi Pan Jezus -wtenczas ścigam cię łaskami Swoimi. Używam wszechmocy, aby cię wywyższyć(Dz 576; por. 1 P 5, 5).

"Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was" (Jk 4, 9).

Gdy po zmartwychwstaniu Apostołowie ujrzeli Jezusa, "oddali mu pokłon" (Mt 28, 17). Identycznie było, gdy wstępował do Nieba (Łk 24, 52).

W znaczeniu biblijnym oddanie pokło…
More
Kiedy się uniżasz i wyniszczasz przed Majestatem Moim- mówi Pan Jezus -wtenczas ścigam cię łaskami Swoimi. Używam wszechmocy, aby cię wywyższyć(Dz 576; por. 1 P 5, 5).

"Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was" (Jk 4, 9).

Gdy po zmartwychwstaniu Apostołowie ujrzeli Jezusa, "oddali mu pokłon" (Mt 28, 17). Identycznie było, gdy wstępował do Nieba (Łk 24, 52).

W znaczeniu biblijnym oddanie pokłonu oznacza zawsze padnięcie na kolana lub twarz.
Nemo potest duobus dominis servire !
"Zwykle nie atakuje się dogmatów wprost, ale pokrętnie.

Czasami atakowano sakramenty atakując ich formę, a jeszcze częściej to, co otacza formę a mianowicie ustanowione przez Kościół wokół sakramentów obrzędy, które pełnią rolę czegoś w rodzaju zabezpieczenia czy obrony, dostarczają pożywki dla wiary i skłaniają wiernych do dobrego i godnego ich przyjmowania
.

W to właśnie głównie uderzono.

More
"Zwykle nie atakuje się dogmatów wprost, ale pokrętnie.

Czasami atakowano sakramenty atakując ich formę, a jeszcze częściej to, co otacza formę a mianowicie ustanowione przez Kościół wokół sakramentów obrzędy, które pełnią rolę czegoś w rodzaju zabezpieczenia czy obrony, dostarczają pożywki dla wiary i skłaniają wiernych do dobrego i godnego ich przyjmowania
.

W to właśnie głównie uderzono.

Wystarczy popatrzeć na Mszę świętą, na komunię,
na chrzest, jak zniknęły egzorcyzmy, jak wyeliminowano ze Mszy świętej znaki Krzyża i przyklęknięcia."

o. Roger Calmel OP, Tajemnice Królestwa Łaski.
3 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
NAJWIĘKSZA PYCHA ? NIE KLĘKANIE PRZED PANEM JEZUSAM - UKRYTYM W PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE !

„Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie? To mówi Pan Zastępów do was, o kapłani:

Lekceważycie imię moje, a jednak pytacie: Czym to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu?

Teraz zaś …
More
NAJWIĘKSZA PYCHA ? NIE KLĘKANIE PRZED PANEM JEZUSAM - UKRYTYM W PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE !

„Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie? To mówi Pan Zastępów do was, o kapłani:

Lekceważycie imię moje, a jednak pytacie: Czym to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu?

Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwo, a przeklnę je dlatego, że sobie nic nie bierzecie do serca” (Ml 1, 6; 2, 1-2).


Pierwszym zadaniem kapłana jest oddawać cześć Panu Bogu.
..
Nemo potest duobus dominis servire !
Wynagradzajmy Panu Jezusowi za straszliwe profanacje Najświętszego Sakramentu!

Sacerdos Hyacinthus

+

De Sanctissimo Sacramento numquam satis!

O Najświętszym Sakramencie nigdy dosyć!

Św. o. Pio modlił się: "O Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego Baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w …More
Wynagradzajmy Panu Jezusowi za straszliwe profanacje Najświętszego Sakramentu!

Sacerdos Hyacinthus

+

De Sanctissimo Sacramento numquam satis!

O Najświętszym Sakramencie nigdy dosyć!

Św. o. Pio modlił się: "O Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego Baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej?".

Kto stanie w obronie?

Wszystkie grupy, ruchy, środowiska, wspólnoty, trzeba badać pod kątem katolickości i wiarygodności, wychodząc od elementarnego kryterium, to znaczy od elementarnego pytania:
Jak tam jest traktowany Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie?

Raz na zawsze zerwijmy z profanacyjną praktyką Komunii na rękę!
Trzymajmy się z daleka od środowisk, w których stosuje się profanacyjną praktykę Komunii na rękę!

Tylko jeden argument wystarczy!
Tylko ten jeden fakt utraty, spadania na podłogę i deptania partykuł Eucharystycznych jest wystarczający jako obiektywne kryterium negatywne.


Nie miejmy z tymi środowiskami nic wspólnego.
Z troską przestrzegajmy innych!

Jeśli ktoś wszedł w te środowiska w dobrej wierze,
niechże się jak najszybciej stamtąd ewakuuje!

Chodzi o sprawę najświętszą: o sposób traktowania Najświętszego Sakramentu.
I chodzi o sprawę zbawienia bądź potępienia dusz ludzkich.

Uważajmy!
"Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu" (1 J 3, 7)!

- - -

Podejmujmy inicjatywy wynagradzające Panu Jezusowi za straszliwe i akceptowane w niektórych środowiskach praktyki Komunii na rękę, podczas których dochodzi do upadania na podłogę i deptania cząstek Najświętszego Sakramentu:
- zamawiajmy Msze Święte wynagradzające,
- organizujmy adoracje i modlitwy wynagradzające,
- ofiarujmy Panu Jezusowi nasze prywatne modlitwy i umartwienia w intencji ekspiacyjnej.

- - -


Wierzący rzymskokatolicki biskup Athanasius Schneider współczesną praktykę Komunii na rękę nazywa najgłębszą raną na Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa w naszych czasach.

Mówi w wywiadzie:

"Ekscelencjo, często słyszymy jako uzasadnienie przyjmowania Komunii świętej na rękę argument powrotu do źródła. Czy jest on uzasadniony?

- Ten argument jest mitem, czy też być może celowym wprowadzeniem w błąd, ponieważ rzeczywistość jest inna. Prawda jest taka, że rytuał Komunii na rękę praktykowany obecnie pochodzi ze wspólnot kalwinistycznych i nie ma nic wspólnego z obyczajami pierwszych wieków chrześcijaństwa (...).

Tymczasem trzeba by częściej dawać dzieciom i dorosłym katechezę oraz pełne i dokładne nauki o Eucharystii, zwłaszcza o wielkości i wzniosłości Komunii świętej. Później należałoby konkretnie wyjaśnić rzeczywiste i częste ryzyko, niebezpieczeństwo utraty czy też ukradzenia partykuł eucharystycznych,uzmysławiając wiernym bolesny i straszny fakt, że Nasz Pan obecny w Świętej Eucharystii, w niezliczonej liczbie kościołów jest po prostu rozdeptywany. Później należy wiernym wyjaśnić, że Komunia święta na rękę jest wyjątkiem w prawie liturgicznym, zwanym indultem, podkreślając tym samym, że regułą jest Komunia święta na klęcząco i do ust. To z kolei tłumaczy logicznie konieczność ustawienia klęcznika, ławki komunijnej lub – jeszcze lepiej – balasek do dyspozycji wiernych, aby nie dyskryminować tych, którzy przecież mają prawo otrzymywać Komunię świętą do ust i na kolanach.

Innym użytecznym środkiem byłaby publikacja przez ordynariusza diecezji listu pasterskiego poświęconego Eucharystii i Komunii świętej stanowiącego jednocześnie dobrze argumentowane zaproszenie wiernych do przyjmowania naszego Pana do ust i na kolanach. Stolica Apostolska powinna także to uczynić, mając na uwadze wszystkich biskupów i wszystkie diecezje świata. Ostatnim krokiem takiej procedury byłby formalny zakaz udzielania Komunii świętej na rękę".

Całość WYWIADU TUTAJ - koniecznie PRZECZYTAJMY i polećmy innym:
sacerdoshyacinthus.com/…/rozmowa-z-bp-at…
Nemo potest duobus dominis servire !
ukochał bardziej siebie, aniżeli Boga, powiedział: „nie uklęknę”.

Pan Jezus w swojej boskości przyjął na siebie naturę stworzenia, które jest niżej postawione od aniołów – i temu właśnie lucyfer nie chciał w swej pysze oddać czci.

Grzech lucyfera polegał na tym, że ukochał bardziej siebie, aniżeli Boga, powiedział: „nie uklęknę”.
Vittorio,Andreas
Trudno się temu dziwić skoro nie on jest wybrańcem Ducha Św. Ślepi tego nie widzą.Tak było np. na Jasnej Górze i wiele
innych razy.Najświętszy Sakrament to dla Franka żadna świętość. I co w tym wszystkim znaczą piękne puste słowa czy
złota róża!
Nemo potest duobus dominis servire !
Ks. Robert Mäder w swoich rozważaniach antyliberalnych Jestem katolikiem! pisał:

„«Dam ci wszystkie królestwa i ich bogactwa, jeśli upadłszy, uczynisz mi pokłon. Daję wszystko. W zamian żądam tylko pokłonu». Ale właśnie ten pokłon jest dla Chrystusa główną rzeczą.

Właśnie o ten pokłon chodzi we wszystkich walkach ducha w dziejach świata. Czy zgiąć kolana przed Bogiem, czy przed lucyferem i …More
Ks. Robert Mäder w swoich rozważaniach antyliberalnych Jestem katolikiem! pisał:

„«Dam ci wszystkie królestwa i ich bogactwa, jeśli upadłszy, uczynisz mi pokłon. Daję wszystko. W zamian żądam tylko pokłonu». Ale właśnie ten pokłon jest dla Chrystusa główną rzeczą.

Właśnie o ten pokłon chodzi we wszystkich walkach ducha w dziejach świata. Czy zgiąć kolana przed Bogiem, czy przed lucyferem i światem? Chrystianizm jest religią zginającą kolana i uniżającą się przed Bogiem. Pogaństwo – i stare, i nowe – jest religią pokłonów i uniżania się przed stworzeniem, przed boginią – światowością i jej oblubieńcem, szatanem. Albo jedno, albo drugie. Albo służba Boża, albo bałwochwalstwo!
..
Nemo potest duobus dominis servire !
" Nigdy człowiek nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy " są to słowa Papieża Jana XXIII, które zapisał w swoim dzienniku duszy.
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
"Dlaczego - zapytał sędzia Kwincjan - poniżasz się do tego stopnia, że zostałaś chrześcijanką?:
"Gdyż prawdziwą godność - odrzekła św.Agata - nabywa się przez wyznanie Jezusa Chrystusa, którego mianuję się sługą".

"A więc my, - rzecze znowu Kwincjan - gardząc twoim Ukrzyżowanym, tracimy naszą godność?"

"Tak jest - odpowiedziała Święta - tracisz prawdziwą godność, skoro stajesz się niewolnikiem …More
"Dlaczego - zapytał sędzia Kwincjan - poniżasz się do tego stopnia, że zostałaś chrześcijanką?:
"Gdyż prawdziwą godność - odrzekła św.Agata - nabywa się przez wyznanie Jezusa Chrystusa, którego mianuję się sługą".

"A więc my, - rzecze znowu Kwincjan - gardząc twoim Ukrzyżowanym, tracimy naszą godność?"

"Tak jest - odpowiedziała Święta - tracisz prawdziwą godność, skoro stajesz się niewolnikiem szatana, i to do tego stopnia, że aby mu cześć oddać, kłaniasz się bryłom kamieni."
Młot na posoborowe
adan2 Ty idź do www.zjawiskaniewyjasnione.pl/, a Bogiem jest UFO. Dowiedz się czy Matka Boża i Jezus przybyli na ziemię w statkach ufo
Młot na posoborowe
Kamil825 i Wacula25 nawiedzony duet "pseudokatolików - protestantów, atakujący tradycyjnych katolików Pomódl się za zwiedzionych nauczaniem tradso-maniaków i innych takich tam tego, a ja za modernisto-maniaków jak. Wacula25 zawsze się podpina do kogoś kto atakuje katolików i wywołuje zamęt na portalu.
One more comment from Młot na posoborowe
Młot na posoborowe
wacula25wp.pl Ile ci zapłacili hejterze, bo za bardzo dzisiaj się uaktywniłeś protestancie, popierający księży homoseksualistów
Nemo potest duobus dominis servire !
„Obowiązek miłości, wyrażający się w adoracji eucharystycznej, jest także lekarstwem, które może uzdrowić człowieka z jego różnych bożków.

Tylko ten, kto potrafi klęknąć przed Bogiem żywym, jest zdolny egzorcyzmować – począwszy od własnego serca – agresję i niemoralność, egoizm i strach, nienawiść, bezbożność i wiele jeszcze innych rozpasanych demonów, których zgubna obecność jest tak widoczn…More
„Obowiązek miłości, wyrażający się w adoracji eucharystycznej, jest także lekarstwem, które może uzdrowić człowieka z jego różnych bożków.

Tylko ten, kto potrafi klęknąć przed Bogiem żywym, jest zdolny egzorcyzmować – począwszy od własnego serca – agresję i niemoralność, egoizm i strach, nienawiść, bezbożność i wiele jeszcze innych rozpasanych demonów, których zgubna obecność jest tak widoczna w naszych czasach, że nawet nie trzeba tego udowadniać”

(Kard. James Robert Knox).
Nemo potest duobus dominis servire !
Wierni mają obowiązek zwracać uwagę gdy widzą profanację Eucharystii

Bp Schneider: zwracajcie nam uwagę gdy dostrzegacie upadek czci dla Najświętszego Sakramentu!

www.youtube.com/watch
3 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
Wszyscy Święci klękali przed Panem Bogiem!

Cóż za wspaniała szkoła szacunku, czci i miłości wobec Nieskończonego Majestatu Boga!

Św. Jan Maria Vianney godzinami klęczał przed Panem Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. Mówił: „Boże mój, jakaż radość dla chrześcijanina, który wstaje od balasek po komunii i całe niebo niesie w swoim sercu”.

Skoro chrześcijanin „wstaje od balasek”, to znac…More
Wszyscy Święci klękali przed Panem Bogiem!

Cóż za wspaniała szkoła szacunku, czci i miłości wobec Nieskończonego Majestatu Boga!

Św. Jan Maria Vianney godzinami klęczał przed Panem Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. Mówił: „Boże mój, jakaż radość dla chrześcijanina, który wstaje od balasek po komunii i całe niebo niesie w swoim sercu”.

Skoro chrześcijanin „wstaje od balasek”, to znaczy, że przed chwilą tu oto klęczał przy balaskach przyjmując Dar największy: Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie.

Szaleństwo pogardy dla postawy klęczącej postępuje i nadal zatruwa polską ziemię. Dzisiaj dotarł do mnie kolejny sygnał. Tym razem z diecezji warszawsko-praskiej, gdzie w pewnej parafii ksiądz maltretuje starsze osoby odgrażając się, że nie będzie udzielał Komunii Świętej tym, którzy klęczą.

To jest podkopywanie najgłębszych fundamentów polskiej i rzymskokatolickiej kultury. Destrukcja Kościoła. Krzywda dla ludzi. Co najważniejsze: zniewaga Pana Jezusa.

Kapłan powinien uczyć ludzi najwyższego szacunku i czci dla Najświętszego Sakramentu.

Zaszczytny i nieusuwalny obowiązek kapłana!

Czy mamy takich pasterzy, którzy uczą nas najwyższego szacunku i czci dla Najświętszego Sakramentu? Kto dzisiaj naucza i głosi kazania na ten temat?


Tym, którzy bałamucą nasz naród, twierdząc, że sprawa klękania przed Panem Bogiem jest kwestią drugorzędną, trzeba łopatologicznie przypomnieć słowa Kardynała Josepha Ratzingera: „Liturgia chrześcijańska (…) zgina kolana przed ukrzyżowanym i wywyższonym Panem. To właśnie jestcentrum rzeczywistej kultury – kultury prawdy” (Duch liturgii)!

W tym samym dziele pisał:

„Gest cielesny jest jako taki nośnikiem duchowego sensu – adoracji, bez której sam gest byłby bezsensowny. Akt duchowy musi się ze swej istoty i ze względu na cielesno-duchową jedność człowieka wyrazić koniecznie w geście ciała. Obydwa te aspekty dlatego są w tym jednym słowie tak mocno ze sobą stopione, gdyż przynależą do siebie w perspektywie wewnętrznej. Tam, gdzie klęczenie to czysta zewnętrzność, zwykły akt zewnętrzny, tam staje się ono bezsensowne; jednakże także tam, gdzie ktoś próbuje ograniczyć adorację do sfery czysto duchowej, nie ucieleśniając jej, tam akt adoracji gaśnie, bo czysta duchowość nie odpowiada istocie człowieka. Adoracja jest jednym z tych zasadniczych aktów, które dotyczą całego człowieka. Stąd w obecności Boga żywego nie wolno porzucić gestu ugięcia kolan”.

Książkę sanctus.com.pl/szczegoly/446/duch_liturgii Kardynała Josepha Ratzingera trzeba przeczytać trzy razy, aby być przygotowanym do merytorycznych wypowiedzi na powyższy temat. Kompetentna refleksja głowę rozjaśnia, uczy myślenia katolickiego. Rozjaśnia mroki ignorancji. Uczy zginać kolana przed Panem Bogiem.''
Nemo potest duobus dominis servire !
Kardynał Joseph Ratzinger:

Upadnięcie na kolana w wierze jest prawidłowym i płynącym z wnętrza, koniecznym gestem.

Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać,
a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone.

Tam, gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba nauczyć się klękać, abyśmy modląc się, pozostawali we wspólnocie Apostołów męczenników…More
Kardynał Joseph Ratzinger:

Upadnięcie na kolana w wierze jest prawidłowym i płynącym z wnętrza, koniecznym gestem.

Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać,
a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone.

Tam, gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba nauczyć się klękać, abyśmy modląc się, pozostawali we wspólnocie Apostołów męczenników, we wspólnocie całego kosmosu, w jedności z samym Chrystusem[8].(…)”,
Nemo potest duobus dominis servire !
Kard. Robert Sarah.:

Zostaliśmy stworzeni, by kochać Boga, modlić się do Niego i Go uwielbiać.
.
Na kolanach przed Bogiem człowiek osiąga najwyższy wymiar swojego istnienia
.
...
wacula25wp.pl
muszę kończyć a tyLibor Halik nie przeciągaj oj nie przeciągaj
Młot na posoborowe
wacula25@wp.pl Od czego są klęczniki, Po to aby klękać - przykład idzie z góry. Bó Bóg zna nasze ułomności, ale dał nam rozum i sposobność ćwiczenia swojego charakteru, swoich ułomności - SWOICH TALENTÓW DUCHOWYCH. On kocha grzesznika, ale nie grzech. A grzech lenistwa jest grzechem ciężkim.
Nemo potest duobus dominis servire !
„Dlatego Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych” (2, 9-11).

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS !


NA KOLANA PRZED BOGIEM !!
Libor Halik
Tak, Na kolanach przed Bogiem człowiek osiąga najwyższy wymiar swojego istnienia.
Nemo potest duobus dominis servire !
"Gdybyście padli przed nim na kolana i wielbili go, tak jak to czynią aniołowie, nie mielibyśmy nad wami takiej władzy. Sami nam ją dajecie".

Jeśli chodzi o potęgę modlitwy, kiedy padły słowa "Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth" (Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów) z drugiego egzorcyzmu Rytuału Rzymskiego, powiedział:

"Gdybyście padli przed nim na kolana i wielbili go, tak …More
"Gdybyście padli przed nim na kolana i wielbili go, tak jak to czynią aniołowie, nie mielibyśmy nad wami takiej władzy. Sami nam ją dajecie".

Jeśli chodzi o potęgę modlitwy, kiedy padły słowa "Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth" (Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów) z drugiego egzorcyzmu Rytuału Rzymskiego, powiedział:

"Gdybyście padli przed nim na kolana i wielbili go, tak jak to czynią aniołowie, nie mielibyśmy nad wami takiej władzy. Sami nam ją dajecie".
...
Nemo potest duobus dominis servire !
A JAK MÓWI; DZIEŃ DOBRY, ZAMIAST: NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! TO TEŻ JAKAŚ CHOROBA ? MOŻE CHOROBA DUCHA ?
wacula25wp.pl
Nemo potest duobus dominis servire ! NIE ZAŁAMUJ mnie swą uporczywością
Nemo potest duobus dominis servire !
Oto istota sporu: kolana.

Mieć je czy nie mieć? Używać czy nie?


Obraz przywołuje Joseph Ratzinger za apoftegmatami ojców pustyni, w „Duchu liturgii”:

„diabeł został zmuszony przez Boga do pokazania się niejakiemu opatowi Apollonowi. Diabeł był czarny, brzydki, o przerażająco wątłych członkach,
przede wszystkim jednak nie miał kolan.

Niezdolność klęczenia okazuje się zatem istotą elementu diab…
More
Oto istota sporu: kolana.

Mieć je czy nie mieć? Używać czy nie?


Obraz przywołuje Joseph Ratzinger za apoftegmatami ojców pustyni, w „Duchu liturgii”:

„diabeł został zmuszony przez Boga do pokazania się niejakiemu opatowi Apollonowi. Diabeł był czarny, brzydki, o przerażająco wątłych członkach,
przede wszystkim jednak nie miał kolan.

Niezdolność klęczenia okazuje się zatem istotą elementu diabolicznego”.


Bo na najgłębszym poziomie klęczenie jest realną, modlitewną postawą i zarazem znakiem czegoś duchowo największego: zwycięstwem pokory w boju z pychą we wnętrzu ludzkiego serca, uznaniem Boga i niepojętności Jego tajemnicy oraz tajemnicy Jego darów – życia i zbawienia. Kiedy nasza wolność zgina przed Nim kolana, nie przestajemy być wolni, przeciwnie: przypieczętowujemy ją tym aktem i postawą. Bo też klękamy przed Tym, który, by umyć nasze nogi, sam przed nami ukląkł.
..
wacula25wp.pl
Nemo potest duobus dominis servire ! A jeszcze raz ci piszę Ależ moja droga BÓG nie jest tyranem bez uczuć on kocha nas i rozumie bez granicznie i zna nasze ułomności
wacula25wp.pl
Młot na posoborowe CZEKAMY NA twe oświecenie nas twą mądrością ALE WIARY PRZYJACIELU Anie twych głupot
Nemo potest duobus dominis servire !
„Dlatego Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych” (2, 9-11).

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS !


NA KOLANA PRZED BOGIEM !!
Młot na posoborowe
Nemo potest duobus dominis servire ! WACULA25@WP.PL TO PROWOKATOR PROTESTANCKI, TYLKO CHCE OŚMIESZAĆ TRADYCYJNYCH KATOLIKÓW.
wacula25wp.pl
Nemo potest duobus dominis servire ! NIE ciskaj gromów nie prawdy bo nasz polski papież też nie klękał a i to BÓG uczynił go ŚWIĘTYM
wacula25wp.pl
Kamil825 miły KAMILKU to nic to nic