Clicks512
jamacor
Gud har en tanke med var och en opusdei.org/sv-se/article/manadsretratt-oktober-2021-hemifran/ Opus Deis mål är att uppmuntra människor ur alla samhällsgrupper att söka helighet mitt i världen. Med …More
Gud har en tanke med var och en

opusdei.org/sv-se/article/manadsretratt-oktober-2021-hemifran/

Opus Deis mål är att uppmuntra människor ur alla samhällsgrupper att söka helighet mitt i världen. Med andra ord vill Opus Dei hjälpa människor som lever mitt i världen, mannen på gatan att leva ett fullödigt kristet liv utan att för den skull behöva ändra sina livsomständigheter, sitt arbete, sina jordiska förhoppningar och ambitioner. (Samtal, nr 24) More information ► Opus Dei is a Personal Prelature of the Catholic Church. Opus Dei’s mission is to spread the message that all Christians are called by God to make Christ known and to seek holiness in and through their daily work, family life and social relations. Opus Dei was founded by St Josemaria Escriva in 1928. In this channel you will find videos about the Church, the Christian life, the spirit of Opus Dei and about St Josemaria and his successors.