Clicks19
vi.news

Ví dụ gây sốc: Cách Novus Ordo thao túng Kinh thánh

Vào Thứ Ba, ngày 12 tháng 10 năm 2021, trong tuần thứ 28 của Giờ Bình thường, năm B, nhóm Novus Ordo đọc Ro-ma 1: 16-25 tại Bí tích Thánh Thể.

Một ngày sau, vào ngày 13 tháng 10, Ro-ma 2: 1-11 được đọc. Do đó Ro-ma 1: 26-28 bị bỏ qua. Nó nói rằng:

“Vì vậy, Chúa đã từ bỏ họ vì những đam mê sa đọa. Phụ nữ đánh đổi giao hợp tự nhiên lấy không tự nhiên, và đàn ông cũng thế, đàn ông từ bỏ giao hợp tự nhiên với phụ nữ, để say mê nhau.

Những người đàn ông đã thực hiện những hành vi vô liêm sỉ với đàn ông và nhận về chính con người của họ hình phạt thích đáng cho tội lỗi của họ. Và vì họ không thấy thích hợp để nhìn nhận Chúa, nên Chúa đã cho họ đầu óc suy nhược và những điều không nên làm.”


Đây là phương pháp Novus Ordo: Khi không thể thay đổi bản dịch, văn bản gây khó chịu sẽ bị loại bỏ. Điều này đặt ra câu hỏi: Những kẻ Novus Ordo muốn lừa là ai? Chúa Trời?

Hình ảnh: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-ND, #newsThjvrwbiez