Edward7
6436K

Jak rozpoznać, czy twój ksiądz lub biskup jest masonem

DYREKTYWY WIELKIEGO MISTRZA MASONERII DLA KATOLICKICH BISKUPÓW MASONERII, W CELU ZNISZCZENIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (1962 - Zrewidowane w październiku 1993 jako progresywny plan do ostatniego etapu) "Wszyscy bracia Masoni mają informować o postępie tych decydujących ustaleń. Wszyscy masoni zatrudnieni w Kościele, kardynałowie, biskupi i księża, muszą je przyjąć i realizować."

List został upubliczniony przez francuskiego księdza, który zrzekł się członkostwa w masonerii, masońskiego planu, który realizował, kiedy był członkiem sekty. List został również ponownie opublikowany we Włoszech przez "Istruzione Cattolica" 1 listopada 2015; był rozdawany podczas świąt Bożego Narodzenia w Sanktuarium Świętego Oblicza w Manoppello.

1 Usunąć raz na zawsze św. Michała, obrońcę Kościoła Katolickiego ze wszystkich modlitw wewnątrz i na zewnątrz Mszy Świętej. Usunąć jego posągi, twierdząc, że odwracają uwagę od kultu Chrystusa.

**2 **Usuńcie pokutne ćwiczenia Wielkiego Postu, takie jak wstrzemięźliwość od mięsa w piątki lub nawet post; zapobiegnijcie wszelkim aktom samozaparcia. W ich miejsce należy uprzywilejować akty radości, szczęścia i miłości bliźniego. Powiedz: "Chrystus już wysłużył dla nas niebo", a "wszelkie ludzkie wysiłki są bezużyteczne". Powiedz wszystkim, że muszą poważnie traktować troskę o swoje zdrowie. Zachęcaj do spożywania mięsa, zwłaszcza wieprzowego.

**3 **Instruuj protestanckich pastorów, aby ponownie przeanalizowali Mszę Świętą i zbezcześcili ją.

Zasiać wątpliwości co do Rzeczywistej Obecności w Eucharystii i potwierdzić, że Eucharystia - przy większej bliskości wiary protestantów - jest tylko chlebem i winem i przeznaczona jako czysty symbol. Upowszechniajcie protestantów w seminariach i szkołach.

Zachęcajcie do ekumenizmu jako drogi do jedności. Oskarżyć każdego, kto wierzy w Prawdziwą Obecność jako wywrotowca i nieposłusznego Kościołowi.

**4 **Zakazać łacińskiej Liturgii Mszy, Adoracji i Śpiewów, ponieważ przekazują one poczucie tajemnicy i pokory. Przedstawcie je jako zaklęcia dla lunatyków. Mężczyźni przestaną uważać kapłanów za ludzi o najwyższej inteligencji, których należy szanować jako nosicieli Boskich Tajemnic.

**5 **Zachęcaj kobiety, by nie zakrywały głów welonami w kościele. Włosy są sexy. Wprowadzaj kobiety jako lektorki i kapłanki. Przedstaw je jako ideę demokratyczną. Załóżcie ruch wyzwolenia kobiet. Te, które wchodzą do kościoła muszą nosić zaniedbane szaty, by czuć się tam jak u siebie. To osłabi znaczenie Mszy Świętej.

6 Odwróćcie wiernych od przyjmowania Komunii na kolanach. Powiedz zakonnicom, że muszą odwrócić dzieci przed i po Komunii od trzymania rąk razem. Powiedz im, że Bóg kocha je takimi, jakimi są i chce, by było im całkowicie wygodnie. Zlikwiduj klękanie i wszelkie uginanie się w kościele. Usuń klęczniki. Powiedz ludziom, że podczas Mszy Świętej muszą potwierdzać swoją wiarę w pozycji stojącej.

7 Usuń sakralną muzykę organową. Wprowadzić gitary, żydowskie harfy, bębny, tupanie i święty śmiech w kościołach. To odciągnie ludzi od osobistej modlitwy i rozmowy z Jezusem. Odmów Jezusowi czasu na powołanie dzieci do życia religijnego. Wykonuj wokół Ołtarza tańce liturgiczne w ekscytujących szatach, teatrach i koncertach.

8 Odbierzcie święty charakter pieśniom do Matki Bożej i św. Józefa. Wskażcie ich cześć jako bałwochwalstwo. Zrobić głupców z tych, którzy się upierają. Wprowadzić hymny protestanckie. To sprawi wrażenie, że Kościół katolicki w końcu przyznaje, że protestantyzm jest prawdziwą religią lub przynajmniej, że jest równy Kościołowi katolickiemu.

9 Wyeliminować wszystkie hymny, nawet te do Jezusa, ponieważ skłaniają one ludzi do myślenia o szczęściu i spokoju, które płyną z życia w umartwieniu i pokucie dla Boga od dzieciństwa.

Wprowadzić nowe hymny tylko po to, aby przekonać ludzi, że poprzednie obrzędy były w jakiś sposób fałszywe. Zadbajcie o to, aby w każdej Mszy Świętej był przynajmniej jeden hymn, w którym nie wspomina się o Jezusie, a zamiast tego mówi się tylko o miłości do ludzi. Młodzież będzie zachwycona, gdy usłyszy o miłości do innych. Głoście miłość, tolerancję i jedność. Nie wspominać Jezusa, zakazać głoszenia Eucharystii.

10 Usunąć wszystkie relikwie Świętych z Ołtarzy, a później same Ołtarze. Zastąpić je pogańskimi stołami bez Konsekracji, które mogą być używane do składania ofiar z ludzi podczas satanistycznych Mszy.

Zlikwidować prawo kościelne, które chce, aby Msza św. była odprawiana tylko na Ołtarzach zawierających Relikwie.

**11 **Przerwać praktykę odprawiania Mszy Świętej w obecności Najświętszego Sakramentu w Tabernakulum. Nie dopuszczać żadnych Tabernakulum na Ołtarzach, które są używane do odprawiania Mszy Świętej. Nie należy dopuszczać żadnych Tabernakulów na Ołtarzach, które są używane do odprawiania Mszy Świętej. Stół musi mieć wygląd stołu kuchennego. Musi być przenośny, aby wyrazić, że nie jest wcale święty, ale musi służyć podwójnemu celowi, na przykład jako stół konferencyjny lub do gry w karty. Później przy takim stole należy postawić przynajmniej jedno krzesło. Kapłan powinien zająć przy nim miejsce, aby zaznaczyć, że po Komunii odpoczywa jak po posiłku. Kapłan nigdy nie powinien klękać podczas Mszy św, ani się uginać. W czasie posiłków zresztą nigdy się nie klęka. Krzesło Kapłana powinno być ustawione w miejscu Tabernakulum. Zachęcaj ludzi, aby czcili, a nawet adorowali Kapłana zamiast Eucharystii, aby byli mu posłuszni zamiast Eucharystii. Powiedz ludziom, że Kapłan to Chrystus, ich przywódca. Umieść Tabernakulum w innym pomieszczeniu, poza zasięgiem wzroku.

12 Sprawić, by Święci zniknęli z kalendarza kościelnego, zawsze niektórzy w określonych godzinach. Zabrońcie Kapłanom głosić o Świętych, z wyjątkiem tych wymienionych w Ewangelii. Powiedz ludowi, że ewentualni protestanci, być może obecni w kościele, mogą być przez nich zgorszeni. Unikać wszystkiego, co przeszkadza protestantom.

13 Czytając Ewangelię pomiń słowo "święty", na przykład zamiast "Ewangelia według św. Jana", powiedz po prostu "Ewangelia według Jana". Dzięki temu ludzie będą myśleć, że nie muszą już oddawać im czci. Stale piszcie nowe Biblie, aż będą identyczne z protestanckimi. Pomińcie przymiotnik "Święty" w wyrażeniu "Duch Święty". To utoruje drogę. Podkreśl kobiecą naturę Boga jak u matki pełnej czułości (matki ziemi dopow.). Wyeliminuj używanie terminu "Ojciec".

14 Sprawić, aby wszystkie osobiste książki pobożności zniknęły i zostały zniszczone. W konsekwencji Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Matki Bożej, do św. Józefa również dobiegnie końca, podobnie jak przygotowanie do Komunii Świętej. Zbędne stanie się również dziękczynienie po Komunii.

15 Zlikwidujcie też wszystkie posągi i obrazy Aniołów. Dlaczego posągi naszych wrogów miałyby przeszkadzać? Nazwijcie je mitami lub bajkami na dobranoc. Nie zezwalaj na dyskurs o Aniołach, ponieważ obraziłoby to naszych protestanckich przyjaciół.

16 Znieść drobne egzorcyzmy w celu wypędzenia demonów; zaangażować się w nie, ogłosić, że diabły nie istnieją. Wyjaśnij, że jest to biblijna metoda wyznaczania zła i że bez złego nie może być ciekawych historii.

W rezultacie ludzie nie będą wierzyć w istnienie piekła ani obawiać się, że kiedykolwiek do niego wpadną. Powtarzaj, że piekło to nic innego jak oddalenie od Boga i co w tym strasznego, skoro jest to w zasadzie takie samo życie jak tu na ziemi.

17 Naucz, że Jezus był tylko człowiekiem, który miał braci i siostry i nienawidził posiadaczy władzy. Wyjaśnij, że lubił towarzystwo prostytutek, zwłaszcza Marii Magdaleny; że nie wiedział, co zrobić z kościołami i synagogami.

Powiedz, że odradzał posłuszeństwo przywódcom duchownym; wyjaśnij, że był wielkim nauczycielem, który jednak zboczył z właściwej drogi, gdy odmówił posłuszeństwa przywódcom kościelnym. Odradzaj mówienie o Krzyżu jako o zwycięstwie, zamiast tego przedstawiaj go jako porażkę.

18 Pamiętaj, że możesz nakłonić zakonnice do zdrady ich powołania, jeśli odwołasz się do ich próżności, uroku i piękna. Nakłaniajcie je do zmiany stroju kościelnego, a to naturalnie doprowadzi je do odrzucenia różańców to niezgody. To wysuszy ich powołania. Powiedzcie zakonnicom, że nie zostaną przyjęte, jeśli nie porzucą habitu. Promuj dyskredytację habitu kościelnego nawet wśród ludzi.

19 Spalcie wszystkie Katechizmy. Powiedz nauczycielom religii, aby uczyli kochać stworzenia Boże zamiast samego Boga. Otwarte miłowanie jest świadectwem dojrzałości. Uczyńcie termin "seks" codziennym słowem na lekcjach religii. Uczyńcie z seksu nową religię. Wprowadzaj obrazy seksu na lekcjach religii, aby uczyć dzieci o rzeczywistości. Zadbaj o to, by obrazy były wyraźne. Zachęcaj szkoły, aby stały się postępowymi myślicielami w edukacji seksualnej. Wprowadzić edukację seksualną poprzez władzę biskupa, aby rodzice nie zgłaszali sprzeciwu.

21 Unicestwić papieża poprzez zniszczenie jego uniwersytetów. Odłączyć Uniwersytety od papieża, mówiąc, że w ten sposób rząd mógłby je dotować. Zastąp nazwy instytutów religijnych nazwami świeckimi, aby promować ekumenizm. Na przykład, zamiast "Szkoła Niepokalanego Poczęcia", powiedz "Nowe Liceum". Ustanowić wydziały ekumenizmu we wszystkich diecezjach i martwić się o ich kontrolę przez protestantów. Zakazać modlitw za papieża i do Maryi, ponieważ zniechęcają one do ekumenizmu. Ogłosić, że kompetentnymi władzami są lokalni biskupi. Twierdzić, że papież jest tylko postacią reprezentacyjną. Wyjaśnij ludziom, że nauczanie papieskie służy tylko do rozmowy, ale poza tym jest nieważne.

22 Zwalczaj władzę papieską, stawiając granicę wieku na jej sprawowanie. Ograniczaj go stopniowo, tłumacz, że chcesz go zachować od przepracowania.

23 Bądź odważny. Osłabiajcie papieża, wprowadzając synody episkopalne. Papież stanie się wtedy tylko postacią reprezentacyjną jak w Anglii, gdzie rządzą izby wyższe i niższe i od nich królowa otrzymuje rozkazy. Później osłabisz autorytet Biskupa, dając początek konkurencyjnej instytucji na poziomie Prezbiterów. Powiedz, że Kapłani otrzymują w ten sposób uwagę, na którą zasługują.

Na koniec osłabić autorytet Kapłana poprzez powstanie grup świeckich, które mają zdominować Kapłanów. W ten sposób powstanie taka nienawiść, że nawet Kardynałowie odejdą z Kościoła, a Kościół wtedy będzie demokratyczny... Nowy Kościół...

24 Zmniejszenie powołań do Kapłaństwa, powodując, że świeccy stracą dla niego czcigodny respekt. Publiczny skandal jednego Kapłana unicestwi tysiące powołań. Wychwalaj Kapłanów, którzy z miłości do kobiety byli w stanie zostawić wszystko, nazwij ich bohaterami. Czcijcie Kapłanów zredukowanych do stanu świeckiego jako prawdziwych męczenników, uciskanych do tego stopnia, że nie mogą tego dłużej znieść. Potępiajcie również jako skandal to, że nasi bracia Masoni w Kapłaństwie powinni być ujawnieni i ich nazwiska opublikowane. Bądźcie tolerancyjni wobec homoseksualizmu duchownych. Powiedz ludziom, że Księża cierpią z powodu samotności.

25 Zacznijcie zamykać kościoły z powodu braku Duchownych. Określ takie praktyki jako dobre i tanie. Wyjaśnij, że Bóg wszędzie słyszy modlitwy. W ten sposób kościoły stają się ekstrawaganckim marnotrawstwem pieniędzy. Najpierw zamykaj kościoły, w których praktykuje się tradycyjną pobożność.

26 Użyjcie komisji składających się ze świeckich i księży słabych w wierze, którzy bez trudu potępią i zganią każde objawienie Maryi i każdy pozorny cud, zwłaszcza Archanioła św. Michała. Upewnijcie się, że żadna z tych rzeczy, w żadnym stopniu nie otrzyma aprobaty zgodnie z Vaticanum II. Nazwijcie nieposłuszeństwem wobec władzy, jeśli ktokolwiek posłucha Objawień lub nawet jeśli ktokolwiek zastanowi się nad nimi. Nazwij Widzących jako nieposłusznych władzy kościelnej. Sprawić, by ich dobre imię popadło w niełaskę, wtedy nikt nie pomyśli o tym, by mieć w jakimkolwiek poważaniu ich Orędzie.

27 Wybrać antypapieża. Twierdzą, że przywróci on protestantów do Kościoła, a może nawet Żydów. Antypapież może zostać wybrany, jeśli biskupi otrzymają prawo głosu. Wtedy tak wielu antypapieży zostanie wybranych, że antypapież zostanie zainstalowany jako kompromis. Potwierdzić, że prawdziwy papież nie żyje.

**28 **Zabierzcie Spowiedź przed Komunią Świętą dla uczniów drugiej i trzeciej klasy, aby nie przejmowali się nią, gdy będą uczęszczać do czwartej lub piątej klasy, a potem do klas wyższych. Spowiedź będzie wtedy zanikać. Wprowadzić (po cichu) spowiedź wspólnotową z grupowym rozgrzeszeniem. Wyjaśnij ludziom, że dzieje się tak z powodu braku Duchownych.

29 Poproś kobiety i osoby świeckie o rozdawanie Komunii. Powiedz, że jest to czas dla świeckich. Zacznij od układania Komunii na dłoni, jak protestanci, zamiast na języku. Wyjaśnij, że Chrystus "czynił to w ten sam sposób". Zbierz kilka hostii na "czarne msze" w naszych świątyniach. Zamiast osobistej Komunii rozdawaj kielich z nieskonsekrowanymi hostiami, który można zabrać ze sobą do domu. Wyjaśnij, że w ten sposób można przyjmować Boże dary w swoim codziennym życiu. Ustaw automaty do opłatków komunijnych i nazwij je Tabernakulum. Powiedz, że należy wymieniać się znakami pokoju. Zachęć ludzi do przejścia do kościoła, aby przerwać nabożeństwo i modlitwę. Nie czyńcie znaków krzyża; zamiast nich niech będzie znak pokoju. Wyjaśnij, że Chrystus również ruszył, aby pozdrowić uczniów Nie pozwalaj na jakiekolwiek skupienie w takich chwilach. Kapłani muszą odwrócić się plecami do Eucharystii i oddać cześć ludowi.

30 Po wyborze Antypapieża rozwiązać synody biskupów, takie jak stowarzyszenia kapłanów i rady parafialne. Zabrońcie wszystkim zakonnikom kwestionować, bez pozwolenia, te nowe ustalenia. Wyjaśnić, że Bóg kocha pokorę i nienawidzi tych, którzy dążą do chwały. Oskarżyć o nieposłuszeństwo wobec władzy kościelnej wszystkich tych, którzy stawiają pytania. Zniechęć do posłuszeństwa Bogu. Powiedz ludziom, że muszą być posłuszni tym kościelnym przełożonym.

31 Dać papieżowi (antypapieżowi) największą władzę wyboru własnych następców. Nakaż pod karą ekskomuniki wszystkim, którzy kochają Boga, aby nosili znak bestii. Nie nazywajcie go jednak "znakiem bestii". Znak Krzyża nie ma być czyniony ani używany na ludziach lub przez nich (koniec z błogosławieństwem). Czynienie Znaku Krzyża będzie oznaczone jako bałwochwalstwo i nieposłuszeństwo.

32 Ogłoście, że poprzednie Dogmaty są fałszywe, z wyjątkiem tego o papieskiej nieomylności. Ogłosić Jezusa Chrystusa nieudanym rewolucjonistą. Ogłosić, że prawdziwy Chrystus wkrótce przyjdzie. Tylko wybranemu Antypapieżowi mają być posłuszni. Powiedz ludziom, że muszą się kłaniać, gdy wymawia się jego imię.

**33 **Rozkaż wszystkim poddanym papieża walczyć w świętych krucjatach, aby rozszerzyć jedną światową religię. Szatan wie, gdzie jest całe zagubione złoto. Podbijajcie świat bezlitośnie! Wszystko to przyniesie ludzkości to, za czym zawsze tęskniła: "złoty wiek pokoju".


*Źródło: Wzięte z "Masoneria i Kościół Katolicki" autorstwa księdza Luigi Villa. How to recognize if your priest or bishop is a Freemason

Jak sprotestantyzować parafię , czyli do czego dążą masoni
Żyjemy w czasach takiego kryzysu, na poziomie wewnętrznym Kościoła, że uprawnione jest uciekanie się do ironicznego humoru, aby zwrócić uwagę na kruczki, które stopniowo prowadzą do protestantyzacji naszej wiary. Używam tej postaci literackiej jako tytułu tego artykułu i proponuję tę "radę", która będzie nam boleśnie bliska... :
-Usuń tabernakulum ze środka i umieść je w kącie. W ten sposób kościół przestaje być domem modlitwy, a staje się miejscem spotkań towarzyskich.
-Chrzcielnicę umieścić w prezbiterium. W ten sposób zaciera się zasadnicza różnica między kapłaństwem służebnym a świeckim, gdyż prezbiterium zostanie "najechane" przez personel nie posiadający święceń.
-Oczyść stół ołtarzowy z krucyfiksu i świeczników, a będzie on wyglądał bardziej jak stół do wspólnego posiłku niż miejsce składania ofiar.
-Ustawić siedzisko na środku prezbiterium i podwyższone. W ten sposób ksiądz przypomina bardziej pastora przewodniczącego, niż kapłana.
-Wyeliminowanie bicia dzwonów (zarówno na wieży, jak i podczas uroczystości), aby nie przeszkadzać sąsiadom innych wyznań i promować większy ekumenizm.
-Przekształcenie zakrystii w strefę spotkań towarzyskich i przechodnich. W ten sposób wymazany zostaje każdy święty ślad pomieszczenia, w którym kapłan przygotowuje się do odprawienia Mszy Świętej.
-Oczywiście, żadnej balustrady czy balasek komunijnych: między krużgankami a ołtarzem nie powinno być żadnych "barier".
-Propagowanie Komunii przyjmowanej na rękę i usuwanie małej tacki, aby ludzie dostrzegali raczej eucharystyczny "symbol czy znak" niż realną obecność w każdej cząstce.
-W obrzędzie pokoju niech celebrans zejdzie do ludzi i poda na rękę jak największej liczbie wiernych, aby podkreślić wspólnotowy charakter obrzędu.
-Stłumić święte milczenia i po Komunii. Muzyka w stylu telewizyjnym na głośniku i w miarę możliwości o tematyce profanacyjnej i sentymentalnej.
-Nie pozwalać na odmawianie Różańca świętego przed Mszą świętą, gdyż przerywa to miłe rozmowy zgromadzenia i utrudnia "braterstwo".
-Na zakończenie głoszenia Ewangelii podnieś księgę, aby uświadomić sobie równość obecności Chrystusa w Eucharystii i w Słowie.
-Niech wielu wiernych podchodzi do ołtarza: monity, ogłoszenia, rozmowy, "akcje łaski" ....etc; aby wszystko było bardziej partycypacyjne.
-Jeśli jest akompaniament muzyczny, to powinny to być gitary, bębny, klaskanie
... ponieważ świętuje się TYLKO zmartwychwstanie, a nie odkupieńczą Ofiarę.
-I żadnych adoracji eucharystycznych, a jeśli są, to powinny być bez milczenia.
Czy te wskazówki "brzmią"; dzięki tym i wielu innym podobnym, wiele katolickich parafii jest dziś de facto świątyniami protestanckimi.

adelantelafe.com/como-protestantizar-la-parroquia/
Przemysław Korona shares this
11.6K
Czynienie Znaku Krzyża będzie oznaczone jako bałwochwalstwo i nieposłuszeństwo.
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
Wystarczy , że należą do posoborowej watahy wilków w owczych skórach !
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
2827
Czynienie Znaku Krzyża będzie oznaczone jako bałwochwalstwo i nieposłuszeństwo.
Josephi
Dziękuję, wartościowy materiał. Tych masonów trzeba tempie jak wszawicę.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Antypapież Franciszek krytykuje konserwatywną część hierarchii, która broni Nauczania Pana Jezusa i przestrzegania Przykazań Bożych. Franciszek zezwala na popełnianie grzechów, pragnie Kościoła otwartego i wyrozumiałego usprawiedliwiając grzechy a tym samym prowadzi na wieczne potępienie wszystkich, którzy mu uwierzą i pozwolą się zwieść. Zapłatą za grzech jest śmierć – śmierć wieczna czyli …More
,,Antypapież Franciszek krytykuje konserwatywną część hierarchii, która broni Nauczania Pana Jezusa i przestrzegania Przykazań Bożych. Franciszek zezwala na popełnianie grzechów, pragnie Kościoła otwartego i wyrozumiałego usprawiedliwiając grzechy a tym samym prowadzi na wieczne potępienie wszystkich, którzy mu uwierzą i pozwolą się zwieść. Zapłatą za grzech jest śmierć – śmierć wieczna czyli piekło. Antypapież Franciszek usprawiedliwianie grzechu tłumaczy kłamstwami, że wystarczy czynić dobro, żeby zostać zbawionym nawet jeśli jest się ateistą i nie przestrzega się Przykazań Bożych. Fałszywie przekręca znaczenie Miłosierdzia Bożego twierdząc, ze wystarczy być miłosiernym aby dostąpić Miłosierdzia od Boga i zostać zbawionym. A przecież Prawda jest zupełnie inna – Pan Jezus naucza, że każdy, kto nie żałuje za grzechy, nie zamierza się poprawić, chce trwać w swych grzechach i w ten sposób ostatecznie odrzuci Boga w momencie śmierci, ten odrzuca Miłosierdzie Boże i zostanie wrzucony w ogień piekielny na wieczne męki a tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Antypapież Franciszek powiedział:
„ Kultura się zmienia i dzięki Bogu. Jak chrześcijanie musimy nie tylko przepraszać, i nie tylko homoseksualistów. Musimy prosić o wybaczenie.”(...)''
rycerz NIEPOKALANEJ
Propagowanie Komunii przyjmowanej na rękę i usuwanie małej tacki, aby ludzie dostrzegali raczej eucharystyczny "symbol czy znak" niż realną obecność w każdej cząstce.
-W obrzędzie pokoju niech celebrans zejdzie do ludzi i poda na rękę jak największej liczbie wiernych, aby podkreślić wspólnotowy charakter obrzędu.
Jota-jotka
Świadomość tego ,że mamy z tym doczynienia jest znana nie od dziś .
Pisał o masonerii Maksymilian Maria Kolbe . Co dzień w modlitwie do Maryi
O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.
Modlę się i polecam nieprzyjaciół należę …More
Świadomość tego ,że mamy z tym doczynienia jest znana nie od dziś .
Pisał o masonerii Maksymilian Maria Kolbe . Co dzień w modlitwie do Maryi
O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.
Modlę się i polecam nieprzyjaciół należę i noszę Szkaplerz a tak pisze;
,,
Najświętsza Maryja Panna objawiła się św. Katarzynie Labouré, obiecując jej, że ci, którzy będą nosić Cudowny Medalik, dostąpią wielkich łask. Wielkim propagatorem tego medalika stał się później św. Maksymilian Maria Kolbe, który zakładając Rycerstwo Niepokalanej, wskazał właśnie Cudowny Medalik, jako zewnętrzny znak całkowitego oddania się Niepokalanej.

W 1830 roku Najświętsza Maryja Panna, objawiając się młodej zakonnicy, późniejszej świętej Katarzynie Labouré, poleciła jej postarać się o wybicie medalika na wzór, w jaki ukazała się jej w objawieniu. Obiecała przy tym, że „wszystkie osoby, które nosić będą na szyi ten medalik, otrzymają wielkie łaski. Łaski będą obfite dla tych, którzy nosić go będą z ufnością”.

Dwa lata po objawieniu, dzięki przychylności arcybiskupa Paryża, udało się po raz pierwszy wybić medalik, który później miał stać się jednym z najważniejszych sakramentaliów w Kościele katolickim.,,(..)
,,Rozchodzące się promienie.
Są one symbolem łask, które Maryja wyprasza nam u swego Syna.
Maryja depcze głowę węża, czyli szatana, aby ukazać, że z jej pomocą możemy zwyciężyć wszelkie zło.
Na rewersie znajduje się litera M połączona poprzeczną belką z górującym nad nią krzyżem. Symbol ten wskazuje, że Syn Boży zbawia nas przez swoją mękę i śmierć na krzyżu w obecności swojej Matki stojącej pod krzyżem. Poniżej litery M są dwa serca: Jezusa, otoczone koroną cierniową, i Maryi – przebite mieczem. Symbolizują one miłość Jezusa i Jego Matki do nas wszystkich. Dwanaście gwiazd wskazuje na Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów i przypomina, że jesteśmy wezwani do apostolstwa i życia w świetle Ewangelii,,

(...)

Cudowny Medalik św. Maksymilian przekazywał każdemu, kogo spotkał. Dawał go w prezencie nawet masonom i żołnierzom gestapo. Przypomnijmy kilka wypowiedzi świętego o tym cudownym znaku opieki Niepokalanej.

- „Kogo diabeł chce uwieść, temu, pod jakimkolwiek pozorem, stara się odebrać Cudowny Medalik.

To pokazuje doświadczenie.

Nie dajmy się oszukać szatanowi. Maryja dała Cudowny Medalik, więc to nasza kulka, by trafić w serca.”

- „Choćby kto był najgorszy, jeśli tylko zgodził się nosić na sobie Cudowny Medalik – dać mu go i modlić się za niego, a przy sposobności, dobrym słowem i przykładem, starać się powoli przywieść go do ukochania Niepokalanej całym sercem i uciekania się do Niej we wszystkich trudnościach i pokusach. Zapewniał, że kto się szczerze do Niepokalanej zacznie modlić, ten niebawem, a zwłaszcza w Jej święto, da się namówić do spowiedzi.”

- „Jej medalik rozdawać, gdzie się tylko da: i dzieciom, by zawsze go na szyi nosiły, i starszym, i młodzieży zwłaszcza, by pod Jej opieką miała dosyć sił do odparcia tylu pokus i zasadzek czyhających na nią w naszych czasach. A już tym, co do kościoła nie zaglądają, do spowiedzi boją się przyjść, z praktyk religijnych szydzą, z prawd wiary się śmieją, zagrzęźli w błoto moralne albo poza Kościołem w herezji przebywają - o, tym, to już koniecznie medalik Niepokalanej ofiarować i prosić, by zechcieli go nosić, a tymczasem gorąco Niepokalaną błagać o ich nawrócenie. Wielu nawet wtedy radę znajduje, gdy kto nie chce w żaden sposób przyjąć medalika. Ot, po prostu wszywają go po kryjomu do ubrania i modlą się, a Niepokalana prędzej czy później okazuje, co potrafi...

Dużo jest zła na świecie, ale pamiętajmy, że Niepokalana potężniejsza i Ona zetrze głowę węża piekielnego.”
Co św. Maksymilian zobaczył w Cudownym Medaliku?
Walczyć o prawdę
Po SWII zostają wprowadzone w obieg nowe pojęcia religijne. I tak dotychczasowe cudzołóstwo Jan Paweł II nazywa związkiem niesakramentalnym, jakby to był zwyczajny związek koleżeński. Franciszek idzie dalej i modyfikuje pojęcie sodomii jako faktu właściwie nie posiadającego znamion grzechu. Mam wrażenie, że wierni popierający zmiany dokonane na SWII i tenże Sobór mogą zdecydowanie cieszyć się …More
Po SWII zostają wprowadzone w obieg nowe pojęcia religijne. I tak dotychczasowe cudzołóstwo Jan Paweł II nazywa związkiem niesakramentalnym, jakby to był zwyczajny związek koleżeński. Franciszek idzie dalej i modyfikuje pojęcie sodomii jako faktu właściwie nie posiadającego znamion grzechu. Mam wrażenie, że wierni popierający zmiany dokonane na SWII i tenże Sobór mogą zdecydowanie cieszyć się skrytą sympatią masonów, bo o to masonom chodziło, o zmianę sposobu głoszenia nauki przez Kościół, po obecne heretyckie wypowiedzi hierarchów i ich odstępstwa.
Jota-jotka
Pojęcia pojęciem ale grzech jest grzechem .
Wklejam swój poprzedni komentarz z którego dla potrzeb każdy wziął co było mu wygodne ...ja też podkreślę ci uważam za najważniejsze
,,Grzech JEST GRZECHEM i sprawiedliwość BOŻA JEST o tym należy pamiętać ...
ale nas też ta sprawiedliwość dotyczy,,

(,,,, Mówię to, aby was zawstydzić. Bo czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł …More
Pojęcia pojęciem ale grzech jest grzechem .
Wklejam swój poprzedni komentarz z którego dla potrzeb każdy wziął co było mu wygodne ...ja też podkreślę ci uważam za najważniejsze
,,Grzech JEST GRZECHEM i sprawiedliwość BOŻA JEST o tym należy pamiętać ...
ale nas też ta sprawiedliwość dotyczy,,


(,,,, Mówię to, aby was zawstydzić. Bo czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł rozstrzygać spory między swymi braćmi? 6 A tymczasem brat oskarża brata, i to przed niewierzącymi. 7 Już samo to jest godne potępienia, że w ogóle zdarzają się wśród was sądowe sprawy. Czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie raczej szkody?5 8 Tymczasem wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i szkody wyrządzacie, i to właśnie braciom. 9 6 Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. ,,

Osobiście poruszyła mnie historia Urszuli od Jezusa do której przyszła dusza
Marii B,która przebywała w czyśćcu ...zdziwicie się DLACZEGO.

Modlitwa za dusze czyśćcowe i odpust za zmarłych: CZYŚCIMY CZYŚCIEC 19.10 Środa

Grzech JEST GRZECHEM i sprawiedliwość BOŻA JEST o tym należy pamiętać ...ale nas też to dotyczy .,)
tomiitomi shares this
862
Jota-jotka
Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą
---
Bardzo dobry cytat pani Jota-jotka.
Trzeba oddać masonerii i rewolucji antychrystusowej sprawiedliwość.
I przestrzegać przed bałwochwalstwem oraz upadkiem moralności będącym normalnym następstwem upadku wiary …More
Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą
---
Bardzo dobry cytat pani Jota-jotka.
Trzeba oddać masonerii i rewolucji antychrystusowej sprawiedliwość.
I przestrzegać przed bałwochwalstwem oraz upadkiem moralności będącym normalnym następstwem upadku wiary i odejścia od Prawdy.
A to jest komentarz ,który pisze o mnie po za plecami🛑
V.R.S.
"Takie nękanie za każdym moim postem"
---
To nie jest pani post tylko pana Edwarda. Nie chce pani tu publikować to nikt pani nie zmusza.
Jota-jotka
doskonale ukazuje modernistyczną religijność p. Jota-jotka opartą na subiektywnych uczuciach i doświadczeniach. 🥵 😡
To jest manipulacja.
Jota-jotka
Takie nękanie za każdym moim postem przez VR S
POWINNO BYC ŚCIGANE!( wpisuje się to w taktykę dawno znaną uprzykrzania bym tu nie PISAŁA)
KONIEC .
Nie życzę sobie żebyś mnie WSPOMINAŁ gdziekolwiek moje komentarze powielał
Zrozumiałeś VRS?
Dalej VRS pisze
To proszę ich nie pisać na forum PUBLICZNYM.
Forum publiczne jak sama nazwa wskazuje jest PUBLICZNE !
A JESLI BLOKUJESZ NIE ŻYCZYSZ SOBIE KONTAKTU …More
Takie nękanie za każdym moim postem przez VR S
POWINNO BYC ŚCIGANE!( wpisuje się to w taktykę dawno znaną uprzykrzania bym tu nie PISAŁA)
KONIEC .
Nie życzę sobie żebyś mnie WSPOMINAŁ gdziekolwiek moje komentarze powielał
Zrozumiałeś VRS?
Dalej VRS pisze

To proszę ich nie pisać na forum PUBLICZNYM.
Forum publiczne jak sama nazwa wskazuje jest PUBLICZNE !
A JESLI BLOKUJESZ NIE ŻYCZYSZ SOBIE KONTAKTU chyba tyle vRS rozumiesz i bądź konsekwentny.
Elkam --
@Jota-jotka - sekciarz NIE ROZUMIE co to prośba . 😂 😂 😂 Sekciarza musisz z kopa !
Jota-jotka
😂
Jota-jotka
VRS
PONIŻSZY tekst Wypowiedział Papież Franciszek
/(...),,powiedział Franciszek,
Paweł „nie poznał Jezusa Chrystusa dzięki studiom teologicznym; później przyglądał się, jak w Piśmie Świętym był głoszon…Więcej/
możesz do woli produkować się
tylko nie kończy jak to zrobiłeś
,,,doskonale ukazuje modernistyczną religijność p. Jota-jotka opartą na subiektywnych uczuciach i doświadczeniach. 🥵 😡 ,, …More
VRS
PONIŻSZY tekst Wypowiedział Papież Franciszek
/(...),,powiedział Franciszek,
Paweł „nie poznał Jezusa Chrystusa dzięki studiom teologicznym; później przyglądał się, jak w Piśmie Świętym był głoszon…Więcej/
możesz do woli produkować się
tylko nie kończy jak to zrobiłeś
,,,doskonale ukazuje modernistyczną religijność p. Jota-jotka opartą na subiektywnych uczuciach i doświadczeniach. 🥵 😡 ,,
BO JEST To jest manipulacja.
V.R.S.
"Nie życzę sobie żebyś mnie WSPOMINAŁ gdziekolwiek moje komentarze powielał"
---
To proszę ich nie pisać na forum PUBLICZNYM.
Jota-jotka
Takie nękanie za każdym moim postem przez VR S
POWINNO BYC ŚCIGANE!( wpisuje się to w taktykę dawno znaną uprzykrzania bym tu nie PISAŁA)
KONIEC .
Nie życzę sobie żebyś mnie WSPOMINAŁ gdziekolwiek moje komentarze powielał
Zrozumiałeś VRS?
V.R.S.
Tak. To nie jest dialog tylko sprowadzenie próby ucieczki w rojenia, uczucia i doświadczenia do rzeczywistości.
"Stop jest to mój ostatni komentarz"
---
Na szczęście to nie jest mój ostatni komentarz. Np. propagowanie poniższego tekstu:
(...),,powiedział Franciszek,
Paweł „nie poznał Jezusa Chrystusa dzięki studiom teologicznym; później przyglądał się, jak w Piśmie Świętym był głoszony Jezus …More
Tak. To nie jest dialog tylko sprowadzenie próby ucieczki w rojenia, uczucia i doświadczenia do rzeczywistości.

"Stop jest to mój ostatni komentarz"

---
Na szczęście to nie jest mój ostatni komentarz. Np. propagowanie poniższego tekstu:

(...),,powiedział Franciszek,
Paweł „nie poznał Jezusa Chrystusa dzięki studiom teologicznym; później przyglądał się, jak w Piśmie Świętym był głoszony Jezus Chrystus”. Przeciwnie, „on poznał Jezusa Chrystusa w swoim życiu, kiedy spadł z konia, kiedy Pan przemówił do jego serca, bezpośrednio”.
I „to, co usłyszał, Paweł chce, byśmy słyszeli my, chrześcijanie”.
Gdyby możliwe było zapytanie Pawła, „kim jest Chrystus dla ciebie?”,
to — stwierdził Papież — on by opowiedział „swoje doświadczenie, po prostu:
'Umiłował mnie i ofiarował się za mnie'”.
Lecz Paweł „jest związany z Chrystusem, który zapłacił za niego”, i „Paweł chce, by chrześcijanie — w tym wypadku chrześcijanie z Efezu — mieli to doświadczenie, by przeżyli to tak, by każdy mógł powiedzieć:
'Umiłował mnie i ofiarował się za mnie'”.
Jednak ważne jest, by „mówić to na podstawie własnego doświadczenia”, zasugerował Papież.,,
,,Franciszek odczytał fragment Listu do Efezjan z pierwszego czytania: „Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości zakorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem — o tym mówi Paweł - czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą”.,,
Paweł chce doprowadzić nas wszystkich do tego doświadczenia”, wyjaśnił Papież, bo „sam tak doświadczył Jezusa Chrystusa: spotkanie z Jezusem Chrystusem pozwoliło mu zrozumieć tę wielką rzecz”."

doskonale ukazuje modernistyczną religijność p. Jota-jotka opartą na subiektywnych uczuciach i doświadczeniach.
Jota-jotka
Takie nękanie za każdym moim postem przez VR S POWINNO BYC ŚCIGANE!
KONIEC .
Nie życzę sobie żebyś mnie WSPOMINAŁ gdziekolwiek moje komentarze powielał
Zrozumiałeś VRS?
Jota-jotka
V.R.s gieroju ,MANIPULUJESZ a blokując osobę ,która PUBLICZNIE OPLUWASZ tak OPLUWASZ ,bo nie jest to dialog bo blokujesz i nie rozmawiasz na argumenty .🛑
Stop jest to mój ostatni komentarz
Violetta Jadwiga Makuch shares this
397