Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks30
vi.news

Tiền của Vatican đã đến Úc bốn lần

The Australian (ngày 22 tháng 10) tiết lộ rằng hai triệu đô la Úc (?) Đã được chuyển từ Bộ trưởng Ngoại giao “đến Úc” từ đầu năm 2017 đến giữa năm 2018.

Việc chuyển tiền được cho là "trái phép". Không có báo cáo nào có thể nói tiền đã được gửi cho ai.

Lần chuyển đầu tiên ($ 415’000) được thực hiện vào tháng 2 năm 2017, lần thứ hai vào tháng 5 năm 2017, lần thứ ba vào tháng 12 năm 2017 và lần thứ tư vào tháng 6 năm 2018.

Các nhà báo cho rằng số tiền này được sử dụng để gây ảnh hưởng đến phiên tòa xét xử Pell, nhưng cho đến nay, không có bằng chứng nào cho việc này được đưa ra.

Hình ảnh: © Mazur, CatholicNews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsHyjkwwdzwd